Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Gele a bij titels #1257

Closed
CMTriX opened this issue Nov 9, 2019 · 10 comments

Comments

@CMTriX
Copy link

@CMTriX CMTriX commented Nov 9, 2019

Bug report

Describe the bug

Here is a clear and concise description of what the problem is:

Ik zie vaak bij items een GELE a. Is dat een foutje of wil dat iets aanduiden?

Expected Behavior

Here is a clear and concise description of what was expected to happen:

Actual Behavior

Possible Fix

To Reproduce

Steps to reproduce the behavior:

Debuglog

The debug retrospect.log can be found here:

Screenshots

Here are some links or screenshots to help explain the problem:

Knipsel

Additional context or screenshots (if appropriate)

Here is some additional context or explanation that might help:

Your Environment

Used Operating system:

  • Android
  • iOS
  • Linux
  • OSX
  • Raspberry-Pi
  • Windows
  • Windows UWP

Used versions:

  • Kodi version:
  • Retrospect version:
@CMTriX CMTriX added the bug label Nov 9, 2019
@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@basrieter basrieter commented Nov 9, 2019

Dat is een betaalde of een DRM item. In de settings van Retrospect staat dat aangegeven en in de Description van het item.

@basrieter basrieter closed this Nov 9, 2019
@ErikBrown2

This comment has been minimized.

Copy link

@ErikBrown2 ErikBrown2 commented Nov 23, 2019

Hallo Bas, Ik heb hetzelfde op NPO Start. Veel meer programma's dan voorheen hebben zo'n gele "a". En voor de meeste is het een vals alarm. Als ik op op zo'n item met een gele "a" klik, dan zie ik eerst een pop-up met de tekst " Retrospect - Paid video, The selected item is not free and might not play on Kodi." Als ik dan op OK klik, dan speelt het toch af. Het lijkt er op dat het een bug is. Zie hieronder als een voorbeeld een deel van de programma lijst. Een debug log is https://paste.kodi.tv/olipujafek

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@basrieter basrieter commented Nov 23, 2019

Die info komt uit de NPO Start gegevens. Ik zal eens kijken hoe dat bij deze zit.

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@basrieter basrieter commented Nov 23, 2019

Zoals ik al zei:
image

Voor bijv. Klokhuis - E-Sports staat er aangegeven dat hij niet meer available is. Zo ook met andere:

image

Ook Pingu van vandaag, die heeft zelfs isOnlyNpoPlus op true staan:

image

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@basrieter basrieter commented Nov 23, 2019

retrospect-patch-20191123.134157.zip

Ik negeer nu de afleveringen waarbij de start en eind availability gelijk zijn. Volgens mij al beter nu.

De inhoud van de zip even handmatig (NIET via "Install from zip") overschrijven in Retrospect.

@CMTriX

This comment has been minimized.

Copy link
Author

@CMTriX CMTriX commented Nov 23, 2019

Hallo Bas, Ik heb hetzelfde op NPO Start. Veel meer programma's dan voorheen hebben zo'n gele "a". En voor de meeste is het een vals alarm. Als ik op op zo'n item met een gele "a" klik, dan zie ik eerst een pop-up met de tekst " Retrospect - Paid video, The selected item is not free and might not play on Kodi." Als ik dan op OK klik, dan speelt het toch af. Het lijkt er op dat het een bug is. Zie hieronder als een voorbeeld een deel van de programma lijst. Een debug log is https://paste.kodi.tv/olipujafek

Wow! Welke skin gebruik je voor KODI?

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@basrieter basrieter commented Nov 23, 2019

Dat is gewoon Confluence volgens mij.

@ErikBrown2

This comment has been minimized.

Copy link

@ErikBrown2 ErikBrown2 commented Nov 23, 2019

Het is nu inderdaad een stuk beter. Bedankt voor de fix Bas.

@ErikBrown2

This comment has been minimized.

Copy link

@ErikBrown2 ErikBrown2 commented Nov 23, 2019

Dat is gewoon Confluence volgens mij.

Inderdaad

@basrieter basrieter added this to To do in Retrospect Development via automation Nov 23, 2019
@basrieter basrieter added this to the v5.1.2 milestone Nov 23, 2019
@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@basrieter basrieter commented Nov 23, 2019

Mooi zo. Ga ik dat in de volgende versie zetten.

@basrieter basrieter moved this from To do to In progress in Retrospect Development Nov 24, 2019
@basrieter basrieter moved this from In progress to Done in Retrospect Development Nov 24, 2019
@basrieter basrieter closed this in 5e16ab7 Nov 24, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
3 participants
You can’t perform that action at this time.