Skip to content
Unofficial client of antistorm.eu service for Android
Java
Branch: master
Clone or download
Latest commit 70562a1 Jan 5, 2019

README.md

StormMonitor

build status

Nieoficjalny klient serwisu antistorm.eu (oferuje dosyć szczegółowe prognozy dotyczące burz i opadów w Polsce na najbliższych kilka godzin) dla Androida stworzony w celach edukacyjnych.

Dane tekstowe (prawdopodobieństwo opadów / burz oraz przewidywanych czas ich nadejścia) pobierane są poprzez wystawione przez autora API zwracające te informacje w formacie JSON. Przy czym zastrzega on, że API nie służy do wykorzystania w aplikacjach, a na niekomercyjnych stronach internetowych (aplikacji używam tylko ja i paru znajomych, więc serwera raczej nie przeciążyliśmy ;)

Do pobierania obrazków składowych mapy wykorzystywane są wyrażenia regularne wykrywające nazwę aktualnych plików w kodzie strony.

Screeny:

MyImage MyImage MyImage

MyImage MyImage MyImage

You can’t perform that action at this time.