Permalink
Browse files

fixing about link

  • Loading branch information...
1 parent 5dd1194 commit 82158c72b853b6b24cac1cd12328d234754d99cf @rgarcia committed Feb 19, 2012
Showing with 115 additions and 1 deletion.
  1. +5 −0 static/css/custom.css
  2. +109 −0 static/index.html
  3. +1 −1 static/templates/topnav.html
View
@@ -29,6 +29,11 @@ p.source-link {
border-radius: 3px;
}
+td.logo {
+ padding: 10px 5px;
+ vertical-align: top;
+}
+
/* From MDN site (needed to make HTML element attributes section look the same) */
.pageText code, .pageText tt {
View
@@ -57,6 +57,115 @@
<div class="navbar navbar-fixed-top">
</div>
<div id="container" class="container-fluid">
+ <div id='about' class='about'>
+ <table>
+ <tbody>
+ <tr>
+ <td class="logo">
+ <a target="_blank" href="https://developer.mozilla.org/"><img src="images/mdn_logo.png"/></a>
+ </td>
+ <td class="desc">
+ CSS/HTML/JavaScript/DOM data is from the <a target="_blank" href="https://developer.mozilla.org">Mozilla Developer Network</a>.
+ </td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td class="logo">
+ <a target="_blank" href="http://www.jquery.com/"><img src="images/jquery_logo.png" height="36" width="150" /></a>
+ </td>
+ <td class="desc">
+ jQuery data is from <a target="_blank" href="http://api.jquery.com">http://api.jquery.com</a>. Version is 1.7.
+ </td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td class="logo">
+ <a target="_blank" href="http://www.php.net/"><img src="images/php_logo.png" height="79" width="150" /></a>
+ </td>
+ <td stle="vertical-align: top;">
+ PHP data is from <a target="_blank" href="http://www.php.net/manual/en/extensions.alphabetical.php">http://www.php.net/manual/en/extensions.alphabetical.php</a>.
+ <p>Currently supported PHP extensions:</p>
+ <p>
+ <ul>
+ <li>Apache</li>
+ <li>Arrays</li>
+ <li>Bzip2</li>
+ <li>Calendar</li>
+ <li>Classkit</li>
+ <li>Class/Objects</li>
+ <li>COM</li>
+ <li>cURL</li>
+ <li>Date/Time</li>
+ <li>DBA</li>
+ <li>DB++</li>
+ <li>Direct IO</li>
+ <li>Directories</li>
+ <li>DOM</li>
+ <li>.NET</li>
+ <li>Eio</li>
+ <li>Error Handling</li>
+ <li>Program execution</li>
+ <li>Filesystem</li>
+ <li>FTP</li>
+ <li>Function Handling</li>
+ <li>Gearman</li>
+ <li>GeoIP</li>
+ <li>Hash</li>
+ <li>HTTP</li>
+ <li>ID3</li>
+ <li>IIS</li>
+ <li>IMAP</li>
+ <li>Ingres</li>
+ <li>Java</li>
+ <li>JSON</li>
+ <li>LDAP</li>
+ <li>Libevent</li>
+ <li>libxml</li>
+ <li>Mail</li>
+ <li>Math</li>
+ <li>Mailparse</li>
+ <li>Memcache</li>
+ <li>Memcached</li>
+ <li>Mongo</li>
+ <li>MySQL</li>
+ <li>MySQLi</li>
+ <li>OAuth</li>
+ <li>OpenSSL</li>
+ <li>Output Control</li>
+ <li>PostgreSQL</li>
+ <li>POSIX</li>
+ <li>Readline</li>
+ <li>SimpleXML</li>
+ <li>SQLite</li>
+ <li>SQLite3</li>
+ <li>SQLSRV</li>
+ <li>SSH2</li>
+ <li>Streams</li>
+ <li>Strings</li>
+ <li>SWF</li>
+ <li>Sybase</li>
+ <li>ODBC</li>
+ <li>URLs</li>
+ <li>Variable handling</li>
+ <li>WinCache</li>
+ <li>XML-RPC</li>
+ <li>XSL</li>
+ <li>Yaml</li>
+ <li>Zip</li>
+ <li>Zlib</li>
+ </ul>
+ </p>
+ </td>
+ </tr>
+ <tr>
+ <td class="logo">
+ <a target="_blank" href="http://www.python.org/"><img src="images/python_logo.gif" height="71" width="211" /></a>
+ </td>
+ <td class="desc">
+ Python data is from <a target="_blank" href="http://docs.python.org/library/">http://docs.python.org/library/</a>. Version is 2.7.
+ </td>
+ </tr>
+ </tbody>
+ </table>
+ </div>
<div class="row-fluid">
<div class="span3">
<div class="well sidebar-nav" id="toc">
@@ -6,7 +6,7 @@
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</a>
- <a class="brand">dochub</a>
+ <a class="brand">DocHub</a>
<div class="nav-collapse">
<ul id="nav-list" class="nav">
<li class="active"><a id="nav-css" data-lang="css" class="pointer">CSS</a></li>

0 comments on commit 82158c7

Please sign in to comment.