HTML Processing Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Boek
Dingen
Evaluaties
Fotos
Images
Leerlingen
LessenAlgemeen/Variabelen
LessenCpp
LessenHacking
LessenMinecraft
LessenProcessing
Publiciteit
Scripts
Sprites
.gitignore
.gitmodules
.travis.yml
DjogKleiner.png
DjogLogo.png
FAQ.md
LICENSE
Lesplanning.md
README.md
TravisCI.png

README.md

Dojo

Binnenkort ...

 • Zondag 8 juli 2018 9:00-17:00 @ DJO: hackathon
 • Donderdag 12 juli 2018 18:30-20:00 @ DJO: Leerlingpresentaties
 • Donderdag 19 juli 2018: laatste les :-(
 • Zomervakantielessen op vrijdag bij de Arduino cursus
 • (de Arduino cursus)
 • Donderdag 6 september 2018: eerst les :-)
 • Zaterdag 29 september 10:15 @ modelspoorbeurs: lesgeven!
Branch Travis CI logo
master Build Status

DJOG logo

IRC Network

SuperBar

Aan computers vertellen wat ze moeten doen is de kern van programmeren. Wil jij dit ook kunnen? Elke donderdagavond kun je bij de DOJO leren hoe je je eigen interactieve programma's maakt, zoals een échte game! De jongsten maken programma's voor de desktop PC, de tieners mogen zich wagen aan webgames, apps en andere platforms. Voorkennis is niet nodig.

Deze avond is een cursusavond, waarin samen leren programmeren voorop staat. Je zult aan de slag gaan met Processing of C++, maar je bent ook vrij je eigen weg te kiezen.

 • Dag: Elke donderdagavond, behalve op feestdagen en in de kerstvakantie
Groep A B C
Leeftijd 8-12 12-18 18+
Inloop 18:15 19:15 20:15
Start les 18:30 19:30 20:30
Pauze les 19:15 20:00 21:15
Vervolg les 19:30 20:15 21:30
Einde les 20:00 21:00 22:00
 • Locatie: De Jonge Onderzoekers Groningen, www.djog.nl, Dirk Huizingastraat 13
 • Kosten per leerling:
  • September t/m december: 25 euro
  • Januari tot en met mei: 25 euro
  • Juni en juli: gratis, de lessen zijn dan op de vrijdag!
 • Leeftijd: 6-25 jaar
 • Benodigdheden: Het zou fijn zijn als je een laptop met WiFi meeneemt. Maar wij hebben ook wel wat laptops te leen

Je eerste (proef)les kan elke avond zijn. Ook zonder opgave.

Heb je nog een vraag? Zie Veelgestelde vragen

Na de laatste les:

 • In de zomervakantie zijn er lessen op vrijdag bij de Arduino cursus
 • Eerste les na de zomervakantie is op donderdag 6 september