Skip to content
Permalink
main
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
import parseToRgba from './parseToRgba';
describe('parseToRgb', () => {
it('works for all named colors', () => {
const namedColorMap = {
aliceblue: 'f0f8ff',
antiquewhite: 'faebd7',
aqua: '00ffff',
aquamarine: '7fffd4',
azure: 'f0ffff',
beige: 'f5f5dc',
bisque: 'ffe4c4',
black: '000',
blanchedalmond: 'ffebcd',
blue: '0000ff',
blueviolet: '8a2be2',
brown: 'a52a2a',
burlywood: 'deb887',
cadetblue: '5f9ea0',
chartreuse: '7fff00',
chocolate: 'd2691e',
coral: 'ff7f50',
cornflowerblue: '6495ed',
cornsilk: 'fff8dc',
crimson: 'dc143c',
cyan: '00ffff',
darkblue: '00008b',
darkcyan: '008b8b',
darkgoldenrod: 'b8860b',
darkgray: 'a9a9a9',
darkgreen: '006400',
darkgrey: 'a9a9a9',
darkkhaki: 'bdb76b',
darkmagenta: '8b008b',
darkolivegreen: '556b2f',
darkorange: 'ff8c00',
darkorchid: '9932cc',
darkred: '8b0000',
darksalmon: 'e9967a',
darkseagreen: '8fbc8f',
darkslateblue: '483d8b',
darkslategray: '2f4f4f',
darkslategrey: '2f4f4f',
darkturquoise: '00ced1',
darkviolet: '9400d3',
deeppink: 'ff1493',
deepskyblue: '00bfff',
dimgray: '696969',
dimgrey: '696969',
dodgerblue: '1e90ff',
firebrick: 'b22222',
floralwhite: 'fffaf0',
forestgreen: '228b22',
fuchsia: 'ff00ff',
gainsboro: 'dcdcdc',
ghostwhite: 'f8f8ff',
gold: 'ffd700',
goldenrod: 'daa520',
gray: '808080',
green: '008000',
greenyellow: 'adff2f',
grey: '808080',
honeydew: 'f0fff0',
hotpink: 'ff69b4',
indianred: 'cd5c5c',
indigo: '4b0082',
ivory: 'fffff0',
khaki: 'f0e68c',
lavender: 'e6e6fa',
lavenderblush: 'fff0f5',
lawngreen: '7cfc00',
lemonchiffon: 'fffacd',
lightblue: 'add8e6',
lightcoral: 'f08080',
lightcyan: 'e0ffff',
lightgoldenrodyellow: 'fafad2',
lightgray: 'd3d3d3',
lightgreen: '90ee90',
lightgrey: 'd3d3d3',
lightpink: 'ffb6c1',
lightsalmon: 'ffa07a',
lightseagreen: '20b2aa',
lightskyblue: '87cefa',
lightslategray: '789',
lightslategrey: '789',
lightsteelblue: 'b0c4de',
lightyellow: 'ffffe0',
lime: '0f0',
limegreen: '32cd32',
linen: 'faf0e6',
magenta: 'f0f',
maroon: '800000',
mediumaquamarine: '66cdaa',
mediumblue: '0000cd',
mediumorchid: 'ba55d3',
mediumpurple: '9370db',
mediumseagreen: '3cb371',
mediumslateblue: '7b68ee',
mediumspringgreen: '00fa9a',
mediumturquoise: '48d1cc',
mediumvioletred: 'c71585',
midnightblue: '191970',
mintcream: 'f5fffa',
mistyrose: 'ffe4e1',
moccasin: 'ffe4b5',
navajowhite: 'ffdead',
navy: '000080',
oldlace: 'fdf5e6',
olive: '808000',
olivedrab: '6b8e23',
orange: 'ffa500',
orangered: 'ff4500',
orchid: 'da70d6',
palegoldenrod: 'eee8aa',
palegreen: '98fb98',
paleturquoise: 'afeeee',
palevioletred: 'db7093',
papayawhip: 'ffefd5',
peachpuff: 'ffdab9',
peru: 'cd853f',
pink: 'ffc0cb',
plum: 'dda0dd',
powderblue: 'b0e0e6',
purple: '800080',
rebeccapurple: '639',
red: 'f00',
rosybrown: 'bc8f8f',
royalblue: '4169e1',
saddlebrown: '8b4513',
salmon: 'fa8072',
sandybrown: 'f4a460',
seagreen: '2e8b57',
seashell: 'fff5ee',
sienna: 'a0522d',
silver: 'c0c0c0',
skyblue: '87ceeb',
slateblue: '6a5acd',
slategray: '708090',
slategrey: '708090',
snow: 'fffafa',
springgreen: '00ff7f',
steelblue: '4682b4',
tan: 'd2b48c',
teal: '008080',
thistle: 'd8bfd8',
tomato: 'ff6347',
turquoise: '40e0d0',
violet: 'ee82ee',
wheat: 'f5deb3',
white: 'fff',
whitesmoke: 'f5f5f5',
yellow: 'ff0',
yellowgreen: '9acd32',
};
for (const [color, value] of Object.entries(namedColorMap)) {
expect(parseToRgba(color)).toEqual(parseToRgba(`#${value}`));
}
});
it('should parse a hex color representation', () => {
expect(parseToRgba('#Ff43AE')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
255,
67,
174,
1,
]
`);
});
it('should parse a reduced hex color representation', () => {
expect(parseToRgba('#fff')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
255,
255,
255,
1,
]
`);
});
it('should parse an 8-digit hex color representation', () => {
expect(parseToRgba('#Ff43AEFF')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
255,
67,
174,
1,
]
`);
});
it('should parse an 4-digit hex color representation', () => {
expect(parseToRgba('#0f08')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
0,
255,
0,
0.5333333333333333,
]
`);
});
it('should parse a reduced hex color representation', () => {
expect(parseToRgba('#45a')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
68,
85,
170,
1,
]
`);
});
it('should parse an rgba color representation', () => {
expect(parseToRgba('rgba(174,67,255,0.6)')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
174,
67,
255,
0.6,
]
`);
expect(parseToRgba('rgba( 174 , 67 , 255 , 0.6 )')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
174,
67,
255,
0.6,
]
`);
});
it('should parse an rgb color representation', () => {
expect(parseToRgba('rgb(174,67,255)')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
174,
67,
255,
1,
]
`);
expect(parseToRgba('rgb( 174 , 67 , 255 )')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
174,
67,
255,
1,
]
`);
});
it('should parse an hsl color representation', () => {
expect(parseToRgba('hsl(210,10%,4%)')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
9,
10,
11,
1,
]
`);
expect(parseToRgba('hsl( 210 , 10% , 4% )')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
9,
10,
11,
1,
]
`);
});
it('should parse an hsl color representation with decimal values', () => {
expect(parseToRgba('hsl(210,16.4%,13.2%)')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
28,
34,
39,
1,
]
`);
expect(parseToRgba('hsl( 210 , 16.4%, 13.2% )')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
28,
34,
39,
1,
]
`);
});
it('should parse an hsla color representation', () => {
expect(parseToRgba('hsla(210,10%,40%,0.75)')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
92,
102,
112,
0.75,
]
`);
expect(parseToRgba('hsla( 210 , 10% , 40% , 0.75 )'))
.toMatchInlineSnapshot(`
Array [
92,
102,
112,
0.75,
]
`);
});
it('should parse an hsla color representation with decimal values', () => {
expect(parseToRgba('hsla(210,0.5%,0.5%,1.0)')).toMatchInlineSnapshot(`
Array [
1,
1,
1,
1,
]
`);
expect(parseToRgba('hsla( 210 , 0.5% , 0.5% , 1.0 )'))
.toMatchInlineSnapshot(`
Array [
1,
1,
1,
1,
]
`);
});
it('throws an error if an invalid color string is provided', () => {
expect(() => {
parseToRgba('(174,67,255)');
}).toThrowErrorMatchingInlineSnapshot(
`"Failed to parse color: \\"(174,67,255)\\""`
);
});
it('throws an error if an invalid color string is provided', () => {
expect(() => {
// @ts-ignore
parseToRgba(12345);
}).toThrowErrorMatchingInlineSnapshot(
`"Failed to parse color: \\"12345\\""`
);
});
it('throws an error if an invalid hsl string is provided', () => {
expect(() => {
parseToRgba('hsl(210,120%,4%)');
}).toThrowErrorMatchingInlineSnapshot(
`"Failed to parse color: \\"hsl(210,120%,4%)\\""`
);
expect(() => {
parseToRgba('hsla(210,100%,400%,0.7)');
}).toThrowErrorMatchingInlineSnapshot(
`"Failed to parse color: \\"hsla(210,100%,400%,0.7)\\""`
);
});
it('throws an error if an invalid named color is provided', () => {
expect(() => {
parseToRgba('notrealblue');
}).toThrowErrorMatchingInlineSnapshot(
`"Failed to parse color: \\"notrealblue\\""`
);
});
});