Skip to content
This repository has been archived by the owner on Mar 8, 2023. It is now read-only.

ridercz/Rap

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rap

Rap (což je méně obvyklý název pro černého koně) je systém určený pro rezervaci sdílených prostředků více uživateli tam, kde není k dispozici nějaký sofistikovanější systém.

Aplikaci jsem napsal pro účely jezdecké stáje, v níž působí moje kamarádka Sirril, ale může se hodit i dalším lidem, je naprosto univerzální.

Rap je navržen tak, aby jednoduše fungoval na jakémkoliv hostingu. Pro ukládání dat proto využívá embedded databázi Microsoft SQL Server Compact Edition (ale lze to snadno změnit na plnohodnotný SQL server, stačí změnit DB providera v souboru web.config). Jedná se o mou první aplikaci, kterou jsem (značně touto platformou znechucen) napsal v ASP.NET MVC (verzi 5.1).

Licence

Tato aplikace je open source a je licencována pod MIT License.

About

Rezervační systém (nejenom) pro jezdecké oddíly.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published