Flarum forum yazılımı için Türkçe (Turkish) dil eklentisi
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
rizaergun Update reports.yml
Rapor et eklentisi türkçeleştirildi
Latest commit 46ee934 Sep 17, 2015
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
locale Update reports.yml Sep 17, 2015
src ilk mesaj Sep 16, 2015
vendor ufak bi düzenltme Sep 16, 2015
.editorconfig ilk mesaj Sep 16, 2015
.gitignore ilk mesaj Sep 16, 2015
LICENSE ilk mesaj Sep 16, 2015
README.md Update README.md Sep 17, 2015
bootstrap.php ilk mesaj Sep 16, 2015
composer.json ilk mesaj Sep 16, 2015
flarum.json ufak bi düzenltme Sep 16, 2015

README.md

Flarum için türkçe dil dosyası.

Version

  • v0.1.0-beta.2
  • 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan son sürüm ve sonrası için.

Eklentiler

Nasıl kurulur?

Türkçe dil dosyası eklentisini .zip olarak indirdikten sonra flarum kök dizininde bulunan extensions klasörünün içine turkish/ adında yeni bir klasör oluşturun ve indirmiş olduğunuz dil paketi dosyasını içinde atın.

Yönetici olarak foruma giriş yaptıktan sonra yönetim paneline giriş yapın ve sağ taraftaki menüde bulunan Extensions menüsüne tıklayın. Eklentiler arasından Türkçe Dil Dosyası eklentisini bulun ve etkinleştirin. Başarılı bir şekilde etkinleştirme gerçekleştikten sonra forumun üst kısmında arama kutusu yanında dil seçenekleri için linkler gelecektir.