Permalink
Browse files

adds test harness + checks behavior with malformed feeds

  • Loading branch information...
rjz committed Dec 1, 2012
1 parent fa8d67f commit 3b9a13b2606e70c46148a6bf34546d483ac60006
Showing with 168 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 .gitignore
  2. +57 −0 test/FeedTest.php
  3. +63 −0 test/fixtures/rss_hu.xml
  4. +27 −0 test/test_case.php
  5. +19 −0 test/test_helper.php
View
@@ -0,0 +1,2 @@
+# VIM swap files
+*.swp
View
@@ -0,0 +1,57 @@
+<?php
+
+require('test_helper.php');
+require('models/atomizer_feed.php');
+
+/**
+ * Utility to clean invalid data from CDATA section of feed XML.
+ * From: http://blog.mark-mclaren.info/2007/02/invalid-xml-characters-when-valid-utf8_5873.html
+ *
+ * Atomizer is not designed to handle malformed XML feeds internally.
+ * If you're using a feed source that may contain malformatted data, you
+ * may choose to clean it first.
+ */
+function clean_cdata ($content)
+{
+ $result = '';
+
+ for ($i = 0; $i < strlen($content); $i++) {
+ $current = ord($content[$i]);
+ if (($current == 0x9) ||
+ ($current == 0xA) ||
+ ($current == 0xD) ||
+ (($current >= 0x20) && ($current <= 0xD7FF)) ||
+ (($current >= 0xE000) && ($current <= 0xFFFD)) ||
+ (($current >= 0x10000) && ($current <= 0x10FFFF)))
+ $result .= $content[$i];
+ }
+
+ return $result;
+}
+
+class FeedTest extends TestCase
+{
+
+ protected
+ $model = 'Atomizer_feed';
+
+ /**
+ * Malformatted strings will raise a warning. Here, with PHPUnit
+ * @expectedException PHPUnit_Framework_Error_Warning
+ */
+ public function test_malformatted_cdata_hu ()
+ {
+ $data = get_fixture('rss_hu.xml');
+ $feed = new $this->model;
+ $feed->load($data);
+ }
+
+ public function test_clean_cdata_hu ()
+ {
+ $data = get_fixture('rss_hu.xml');
+ $data = clean_cdata( $data );
+ $feed = new $this->model;
+ $feed->load($data);
+ }
+}
+
View
@@ -0,0 +1,63 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
+<channel xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
+<title><![CDATA[MVH Portal]]></title>
+<link>http://mvh.gov.hu:</link>
+<description></description>
+<language>hu-HU</language>
+
+<item>
+<title><![CDATA[Figyelemfelhívás]]></title>
+<link>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/egyebek/tajekoztatok/figyelemfelhivas_20121128_1034048</link>
+<guid>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/egyebek/tajekoztatok/figyelemfelhivas_20121128_1034048</guid>
+<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 14:27:00 +0100</pubDate>
+ <description><![CDATA[Figyelemfelhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott
+egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 22. ) VM rendelettel érintett ügyfelek részére.]]></description>
+</item>
+<item>
+<title><![CDATA[171/2012 (XI.30.) számú MVH Közlemény]]></title>
+<link>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1712012</link>
+<guid>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1712012</guid>
+<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 10:57:00 +0100</pubDate>
+ <description><![CDATA[az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtható támogatási előleg igénybevételének részletes feltételeiről]]></description>
+</item>
+<item>
+<title><![CDATA[Aktuális]]></title>
+<link>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/egyebek/tamogatas_informaciok/ures_tartalom_20100105_1008048</link>
+<guid>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/egyebek/tamogatas_informaciok/ures_tartalom_20100105_1008048</guid>
+<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 10:36:00 +0100</pubDate>
+ <description><![CDATA[]]></description>
+</item>
+<item>
+<title><![CDATA[Változik a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételi eljárása]]></title>
+<link>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/valtozik_a_szolo_es_gyumolcsos_20121130_1034092</link>
+<guid>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/valtozik_a_szolo_es_gyumolcsos_20121130_1034092</guid>
+<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 15:29:00 +0100</pubDate>
+ <description><![CDATA[]]></description>
+</item>
+<item>
+<title><![CDATA[Kitöltési segédlet]]></title>
+<link>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/egyebek/tajekoztatok/kitoltesi_segedlet_20121130_1034085</link>
+<guid>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/egyebek/tajekoztatok/kitoltesi_segedlet_20121130_1034085</guid>
+<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 13:29:00 +0100</pubDate>
+ <description><![CDATA[a működési alapok támogatásának igénybevételéről szóló 170/2012. (XI. 29.) számú MVH Közleményben rendszeresített B0420 és B0421 számú nyomtatványok helyes kitöltéséhez]]></description>
+</item>
+<item>
+<title><![CDATA[91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet]]></title>
+<link>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/egyebek/joganyagok/rendelet_20121130_1034077</link>
+<guid>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/egyebek/joganyagok/rendelet_20121130_1034077</guid>
+<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 11:46:00 +0100</pubDate>
+ <description><![CDATA[ a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról
+]]></description>
+</item>
+<item>
+<title><![CDATA[Tájékoztató]]></title>
+<link>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/egyebek/tajekoztatok/tajekoztato_20121130_1034080</link>
+<guid>http://mvh.gov.hu:/portal/MVHPortal/default/egyebek/tajekoztatok/tajekoztato_20121130_1034080</guid>
+<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 10:39:00 +0100</pubDate>
+ <description><![CDATA[Tájékoztató a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételi eljárásának változásáról]]></description>
+</item>
+
+</channel>
+</rss>
+
View
@@ -0,0 +1,27 @@
+<?php
+
+class TestCase extends PHPUnit_Framework_TestCase {
+
+ /**
+ * Use reflection to allow the test to run on protected methods
+ * @see http://blog.rjzaworski.com/?p=962
+ */
+ protected function call_protected ($method, $args = array()) {
+ $method = new ReflectionMethod(get_class($this->model), $method);
+ $method->setAccessible(true);
+ return $method->invokeArgs($this->model, $args);
+ }
+
+ protected function set_protected ($key, $value) {
+ $property = new ReflectionProperty(get_class($this->model), $key);
+ $property->setAccessible(true);
+ return $property->setValue($this->model, $value);
+ }
+
+ protected function get_protected ($key) {
+ $property = new ReflectionProperty(get_class($this->model), $key);
+ $property->setAccessible(true);
+ return $property->getValue($this->model);
+ }
+
+}
View
@@ -0,0 +1,19 @@
+<?php
+
+require('test_case.php');
+
+define('BASEPATH', '/path');
+
+/**
+ * Stub model class
+ */
+class CI_Model
+{
+
+}
+
+function get_fixture ($filename)
+{
+ $path = dirname(__FILE__) . '/fixtures/';
+ return file_get_contents( $path . $filename );
+}

0 comments on commit 3b9a13b

Please sign in to comment.