Permalink
Browse files

Ábra feliratok javítva.

  • Loading branch information...
1 parent 5a98591 commit 3cbcba9234efe644db279f52b34af24e1fc0785a @rlegendi committed May 21, 2011
Showing with 5 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 B-kornyezet-beallitasa/B-kornyezet-beallitasa.md
@@ -76,6 +76,7 @@ Ments, és lépj ki a Notepad alkalmazásból!
Indítsd el a parancsértelmezőt (`cmd.exe`), ehhez a *Start menüben* kattints a futtatásra, és írd be `"cmd"`. Ennek az ablaknak így kell kinéznie.
![Parancsértelmező ablak](https://github.com/rlegendi/ELTE-javagyak/raw/master/B-kornyezet-beallitasa/cmd.png "Parancsértelmező ablak")
+
**Ábra** Parancsértelmező ablak
A parancsértelmező mutatja az *aktuális könyvtárat*. Ez alapértelmezés szerint általában a felhasználó saját könyvtára (*home directory*), mint a képen is látható egy Windows XP esetén.
@@ -89,11 +90,13 @@ Az aktuális könyvtárad most a `C:\java`, amelyet a parancsértelmező *prompt
> **Megjegyzés** Ahhoz, hogy meghajtót válts, szükség van egy másik utasításra is: a meghajtó nevére. Például ha a `D:` meghajtón lévő `java` könyvtárba tudj váltani, írd be a megható nevét és egy `":"` karaktert. Például:
![Másik meghajtóra váltás](https://github.com/rlegendi/ELTE-javagyak/raw/master/B-kornyezet-beallitasa/extrastep.png "Másik meghajtóra váltás")
+
**Ábra** Másik meghajtóra váltás
Ha beírod a `dir` parancsot, láthatod a forrás fájlt, ahogy azt az alábbi ábra is mutatja.
![Mappa tartalmának listázása](https://github.com/rlegendi/ELTE-javagyak/raw/master/B-kornyezet-beallitasa/dir.png "Mappa tartalmának listázása")
+
**Ábra** Mappa tartalmának listázása
Most már készen állsz a fordításra. Ehhez a következőt kell begépelned:
@@ -103,6 +106,7 @@ Most már készen állsz a fordításra. Ehhez a következőt kell begépelned:
A fordító létrehozta a bytecode állományt, egy `HelloWorldApp.class` fájlt. A `dir` paranccsal hatására látható is a megjelenő listán az állományok között.
![Könyvtár lista, amely tartalmazza a generált class fájlt](https://github.com/rlegendi/ELTE-javagyak/raw/master/B-kornyezet-beallitasa/class.png "Könyvtár lista, amely tartalmazza a generált class fájlt")
+
**Ábra** Könyvtár lista, amely tartalmazza a generált `class` fájlt
Most már futtathatod a programot.
@@ -116,6 +120,7 @@ Gépeld be a következő parancsot abban a könyvtárban, ahol az alkalmazásod
A lenti képen találhatod az eredményt.
![A program eredménye](https://github.com/rlegendi/ELTE-javagyak/raw/master/B-kornyezet-beallitasa/result.png "A program eredménye")
+
**Ábra** A program eredménye
A program kiírja a `"Hello World!"` üzenetet.

0 comments on commit 3cbcba9

Please sign in to comment.