Browse files

Floody észrevételei.

  • Loading branch information...
1 parent d7f8857 commit 720b708e749acf3598b2d6d1eee821cadc0d2f38 @rlegendi committed Feb 18, 2011
View
6 02-alapozas/02-alapozas.md
@@ -24,7 +24,7 @@ figyeljetek!).
* Minden `T` típushoz van `T[]`
* Referencia: null értéke lehet!
* Indexelés nullától
-* Túl-, ill. alulindexelés: `ArrayIndexOutOfBoundsException` (futásidejű
+* Túl-, ill. alul indexelés: `ArrayIndexOutOfBoundsException` (futásidejű
kivétel)
* Inicializáció:
@@ -218,7 +218,7 @@ használjátok azt a függvényt, amit az adott feladatban megírtatok!
8. Készíts egy függvényt, amely képes meghatározni két paraméterként kapott tömb
skaláris szorzatát!
9. (?) Készíts egy függvényt, amely képes meghatározni két paraméterként kapott
- tömb vektoriális szorzatát! % TODO: 2 dimenziora!
+ tömb vektoriális szorzatát! % TODO: 2 dimenzióra!
10. Készítsetek egy kódoló függvényt, amely egy `char[]` paraméterként
megadott szöveget úgy kódol, hogy minden karaktert egy konstans értékkel
XOR-ol (használjátok a `^` operátort!).
@@ -282,7 +282,7 @@ ez az új String!
4. Készítsétek el az előző függvény fordított változatát: az első karaktert
cserélje kisbetűre!
-5. Készítseget egy függvényt, ami 2 String paramétert kap, és megmondja, hogy az
+5. Készítsetek egy függvényt, ami 2 String paramétert kap, és megmondja, hogy az
első a másodikkal kezdődik-e. Az összehasonlításnál a kisbetű, nagybetű eltérés
nem számít (azaz pl. `"Windows 7"`, `"win"`) paraméterekre adjon vissza igaz
értéket!).
View
8 03-fuggvenyek-csomagok/03-fuggvenyek-csomagok.md
@@ -42,7 +42,7 @@ hivatkozhatunk, pl. `java.util.Vector`):
A fordítás nehézkes, nincs rekurzív `javac -R *.java`. Leképezés a
fájlrendszerre: minden `.` karakterrel szeparált rész egy könyvtárat jelent,
fordítás a gyökérkönyvtárból történik. Static importot csak offtosan
-(struktúráltság, enkapszuláció, egysébge zárás ellen hat - használjatok helyette
+(strukturáltság, enkapszuláció, egységbezárás ellen hat - használjatok helyette
dedikált osztályt vagy interfészt). Csomag definíciója a Java fájl legelején:
package pkg;
@@ -79,7 +79,7 @@ osztálybetöltés van).
...
}
-Paraméterátadás érték szerint történik (még a referenciák is!).
+Paraméter átadás érték szerint történik (még a referenciák is!).
* Módosítószavak:
* Láthatóság: `public`, `protected`, `private`. Ha nem definiált, akkor ún.
@@ -95,7 +95,7 @@ Paraméterátadás érték szerint történik (még a referenciák is!).
* `void`: eljárás
* Minden egyéb: függvény
* Metódusnév: _lowerCamelCase_ formátumban
-* Paraméterátadás: minden paraméter érték szerint adódik át
+* Paraméter átadás: minden paraméter érték szerint adódik át
_még a referenciák is_.
**Szignatúra** a függvény neve és paramétereinek típusa -- más **nem**. Például:
@@ -245,6 +245,6 @@ függvény definíciója legyen a következő:
A függvény dobjon _nem ellenőrzött és ellenőrzött kivételeket is_ (pl.
`IllegalArgumentException` és egy saját), ha `a == 0`, vagy a diszkrimináns
negatív! A függvény által dobott kivételeket kezeld is le a `main()`
-függvényben! A paramétereket a parancsori argumentumok határozzák meg, és az
+függvényben! A paramétereket a parancssori argumentumok határozzák meg, és az
`Integer.parseInt()` függvény által dobott `NumberFormatException` kivételt is
kezeljétek le ugyanabban a kivételkezelő ágban!
View
8 04-oo-alapok/04-oo-alapok.md
@@ -121,7 +121,7 @@ Mikor melyiket használjuk?
* Ha szükség van egy adott osztály tagjainak elérésére, akkor beágyazott
osztályt
* Ha úgy logikusabb, akkor beágyazott statikus osztály
-* Ha más olsztályban nincs rá szükség, de közvetlen nem függ össze a
+* Ha más osztályban nincs rá szükség, de közvetlen nem függ össze a
reprezentációval, akkor a public osztállyal azonos forrásállományba
* Ha általános osztályt készítünk, akkor saját fordítási egységbe
@@ -181,13 +181,13 @@ forma:
* Felüldefiniálás Ha a _szignatúra_ megegyezik
* Túlterhelés Minden más esetben
-A felüldefiniált függvények elé írjuk oda az `@Override` annotációt, es segít a
+A felüldefiniált függvények elé írjuk oda az `@Override` annotációt, és segít a
compilernek kiszűrni az elgépelésből adódó problémákat fordítási időben. Ha
hibát ad a fordító, valami nem stimmel (pl. nem egyezik a szignatúra).
Származtatásnál a szűkebb hatókör nem megengedett. Visszatérési értékre nem
lehet túlterhelni, mert az nem része a szignatúrának. Visszatérési értéket lehet
-specializáli (hasznos pl. a `clone()` függvénynél - kovariáns kötés).
+specializálni (hasznos pl. a `clone()` függvénynél - kovariáns kötés).
A kivétel lista nem lényeges ebből a szempontból.
@@ -253,7 +253,7 @@ Például:
}
Ha származtatás is játszik a történetben, az kicsit bonyolultabbá teheti.
-Konstruktorban a szülőre a `super()`, az aktuális példány valameny
+Konstruktorban a szülőre a `super()`, az aktuális példány valamely
konstruktorára `this()` hívással hivatkozhatunk. Ha ezeknek a paramétere egy
függvény visszatérési értéke lehet, az csak statikus függvény lehet.
View
2 05-oo-adt/05-oo-adt.md
@@ -278,7 +278,7 @@ megengedett (sőt, ajánlott is).
másik pedig egy `double[][]` paramétert kapjon! Mátrixokat lehessen összeadni,
és adott valós számmal beszorozni, valamint lekérdezni, hogy négyzetes-e.
-* Egészítsd ki az előző feladatot az általános, `Object` osztályből örökölt
+* Egészítsd ki az előző feladatot az általános, `Object` osztályból örökölt
függvényeket (`equals()`, `hashCode()`, `toString()`).
* Egészítsd ki az előző feladatot a következő funkciókkal:
View
4 06-oo-gyakorlas/06-oo-gyakorlas.md
@@ -94,15 +94,15 @@ A megvalósítandó funkciók a következők:
felvételekor adjunk hibaüzenetet! A jelszó beolvasásához használd a `Console`
osztály `readPassword()` metódusát!
-A párosító algoritmus az ajánlatok beérkezésének sorrandjében működik. Ha egy
+A párosító algoritmus az ajánlatok beérkezésének sorrendjében működik. Ha egy
ajánlat mennyisége nullára csökken, eltávolítjuk. Ha két ajánlat párosítása
során az egyik ajánlat nem teljes mennyiséggel kerül felhasználásra, akkor az
ajánlatból megmaradt mennyiség alapján ún. maradékajánlattal kell helyettesíteni
az eredeti ajánlatot (azaz a részteljesítés megengedett).
### Moziműsorok ###
Készíts egy programot, amely moziműsorokat képes nyilvántartani! Minden
-kihírdetett előadásról a következő információkat tároljuk:
+kihirdetett előadásról a következő információkat tároljuk:
* a film azonosítóját
* a film forgalmazójának azonosítóját
View
2 08-io-gyak/08-io-gyak.md
@@ -2,7 +2,7 @@
## Tree ##
Készíts egy alkalmazást, amely faszerkezetű megjelenítéssel képes kiírni a
-konzolra egy konyvtárban található fájlokat.
+konzolra egy könyvtárban található fájlokat.
Példa:
View
4 09-collections/09-collections.md
@@ -142,7 +142,7 @@ hozzá. Két lista egyenlő, ha ugyanazokat az elemeket tartalmazzák, ugyanabba
sorrendben. A lista iterátora a `ListIterator`, 2 irányban is bejárható:
`hasNext()`, `next()`, ill. `hasPrevious()`, `previous()`. Részlista: balról
zárt, jobbról nyílt intervallumot kell megadni. Két alapvető implementáció:
-`ArrayList`, `LinkedList`, előbbi a pozicionális műveleteknek kedvez, utóbbi
+`ArrayList`, `LinkedList`, előbbi a pozicionáló műveleteknek kedvez, utóbbi
akkor, ha a lista elejére kell sokat beszúrni, és iteráció közben törölni
(általában az `ArrayList` használata a célravezetőbb).
@@ -272,5 +272,5 @@ funkcionalitásokkal rendelkezzen:
* Új epizód felvétele
* Epizódlista mentése (kilépés után ezt töltse be)
* Adott epizód adatainak módosítása
-* Epizódok listázása a képrenyőre
+* Epizódok listázása a képernyőre
* Kilépés
View
2 10-generics/10-generics.md
@@ -29,7 +29,7 @@ Magyarul ha `S <= T =x=> G<S> <= G<T>` - ez pedig ellent mond az ember
megérzésének. Castolni lehet (warning), `instanceof` tilos (fordítási hiba)!
## Wildcardok ##
-Probléma: általános megoldást szerenténk, amely minden collectiont elfogad,
+Probléma: általános megoldást szeretnénk, amely minden collectiont elfogad,
függetlenül az azokban tárolt elemektől (pl. ki szeretnénk őket írni), vagy nem
tudjuk azok konkrét típusát (pl. legacy code). `Collection<Object>` *nem* őse
(ld. előző bekezdés). Ha nem használunk genericeket, megoldható, viszont
View
4 11-reflection/11-reflection.md
@@ -22,7 +22,7 @@ Fontos osztályok: `java.lang.reflect.*` csomag:
* `Package` csomagok kezeléséhez
* `Proxy` új osztályok létrehozásához
* `Array` tömbök dinamikus létrehozása, lekérdezése
-* `Modifier` módosítók visszafejétsében segít (`public`, `protected`, etc.)
+* `Modifier` módosítók visszafejtésében segít (`public`, `protected`, etc.)
## Class ##
Objektumreferencia megszerzése:
@@ -80,7 +80,7 @@ teljes hivatkozási nevét (*fully qualified name*), és
(*a sorrendre figyeljetek, mert az annotáció is interfésznek minősül*).
* bejárja az osztályban deklarált összes adattagot, és kiírja azok nevét,
típusát, és módosítószavait.
-* megkeresi az osztály összes publikus, deklarlált konstruktorát, valamint
+* megkeresi az osztály összes publikus, deklarált konstruktorát, valamint
kiírja azok paramétereinek a számát.
* lekérdezi az összes adattagot, és megnézi, hogy hányhoz van getter, setter
függvény definiálva, valamint hány olyan van, amelyhez mindkettő definiálva
View
2 12-gui-alapok/12-gui-alapok.md
@@ -220,5 +220,5 @@ nyomógombot, amelyeken 1..8-ig számok szerepelnek, a kilencediken pedig egy
(`Math.random()`, de az is elég, ha van egy beégetett összekevert kombináció).
Ha egy számot tartalmazó nyomógombra kattintunk, akkor ha az szomszédos a `"*"`
karakterrel, cseréljük fel a gombok szövegét! A cél, hogy a számokat
-sorfolytonosan kirakjuk, és a `"*"` karakter a jobb asó sarokban legyen. Ha ezt
+sorfolytonosan kirakjuk, és a `"*"` karakter a jobb alsó sarokban legyen. Ha ezt
sikerült elérnie a felhasználónak, adjunk egy gratuláló üzenetet!
View
2 13-gui-kiegeszites/13-gui-kiegeszites.md
@@ -99,7 +99,7 @@ Példa:
layout.last(cards);
## JRadioButton##
-`ButtonGroup` használata kell, ha szeretnénk, hogy egyszerre csak választható ki közülül:
+`ButtonGroup` használata kell, ha szeretnénk, hogy egyszerre csak választható ki közülük:
JRadioButton button1 = new JRadioButton("A");
JRadioButton button2 = new JRadioButton("B");
View
6 14-networking/14-networking.md
@@ -29,7 +29,7 @@ A kliens működése általában:
* Lefoglal egy TCP portot, ezen keresztül kommunikál a szerverrel
* Kapcsolódik a másik végponton a szerverhez, azon a porton, amelyet az
- kozzétett
+ közzétett
* Lezajlik a kommunikáció
* A kliens bontja a kapcsolatot a szerverrel
@@ -47,7 +47,7 @@ Hasznunkra válik az `InetAddress` osztály:
* `getByName(String)`: név &rarr; cím
* `getByAddress(byte[]):` IPv4/6 &rarr; cím
-* `getAllByName()`: név &rarr; címek (attól függ, hogy van beheggesztve a NS)
+* `getAllByName()`: név &rarr; címek (attól függ, hogy van behegesztve a NS)
* `getLocalHost()`: &rarr; saját cím
> **Részletesen** <http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/InetAddress.html>
@@ -160,7 +160,7 @@ konzolon. Ennek szabványos kommunikációja így zajlik:
$
-> **Megjegyzés** A végén két újsor karakter van!
+> **Megjegyzés** A végén két új sor karakter van!
### Chat alkalmazás ###
Készítsünk egy közös chat alkalmazást! Ti írjátok a kliens programot, amely
View
6 15-threading-alapok/15-threading-alapok.md
@@ -132,7 +132,7 @@ Két lehetőség:
> **Részletesen** <http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/lang/Thread.html>
> **Megjegyzés** Sok deprecated függvény, mert könnyen deadlockhoz vezethetnek
-> (pl. erőforrás lefoglalásának megsznüntetése). Mindig van kerülőút, pl. szál
+> (pl. erőforrás lefoglalásának megszüntetése). Mindig van kerülőút, pl. szál
> leállítására:
>
> private volatile isRunning = true;
@@ -155,7 +155,7 @@ Két lehetőség:
fér csak hozzá
* **Versenyhelyzetek** amikor egy számítás helyessége függ a végrehajtó
folyamatok sorrendjétől (pl. *check-then-act* blokkok)
-* **Nemdetirminisztikus végrehajtás** kétszer ugyanazt a viselkedést produkálni
+* **Nemdeterminisztikus végrehajtás** kétszer ugyanazt a viselkedést produkálni
lehetetlen, debuggolás esélytelen
A szinkronizációt ezen problémák elkerülésével kell megoldani.
@@ -378,7 +378,7 @@ párhuzamosan a vizsgálatot!
### Parallel keresőmotor ###
Készítsünk egy saját WWW keresőmotort, amely egy cím &rarr; URL kereső
-adatbázist képesz készíteni! A program 5 szál használatával keressen az
+adatbázist képes készíteni! A program 5 szál használatával keressen az
interneten, minden szám max. 50 weboldalt járjon végig, és írják ki egy közös
fájlba soronként a weboldal címét (a `<meta name="title" content="xxx">`
értékét), valamint az éppen vizsgált URL-t. Parancssori argumentumként kapjon
View
4 16-threading-kiegeszites/16-threading-kiegeszites.md
@@ -21,7 +21,7 @@
**Feladat** Adott `v_1`, `v_2`, ..., `v_n` vektorok, amelyen `n` szál dolgozik.
-A program parancssori argumenetunkmént kap egy `e` értéket. Keressük meg az első
+A program parancssori argumentumként kap egy `e` értéket. Keressük meg az első
olyan `j` indexet, ahol ez a szám megtalálható, vagyis `v_i[j] = e`,
`1 <= j <= n`. *Az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy minden vektorelem*
*egyedi, valamelyik vektorban megtalálható a keresett `e` érték, és `n=2`.*
@@ -44,7 +44,7 @@ ismét hamis lesz **végtelen ciklus**.
## 2. kísérlet ##
*Ja, akkor nem a szálakban inicializálok.* Kerüljük el, hogy minden szál
-külö-külön is inicializálja a közös változót, tegyük meg ezt a szálak indítása
+külön-külön is inicializálja a közös változót, tegyük meg ezt a szálak indítása
előtt!
found = false // Threadek inditasa elott
View
6 17-jdbc/17-jdbc.md
@@ -86,7 +86,7 @@ nevét és jelszavát:
sqle.printStackTrace();
}
-Hova kerul a DB? A `derby.system.home` system property által beállított érték
+Hova kerül a DB? A `derby.system.home` system property által beállított érték
határozza meg. Ezt vagy kódból lehet beállítani:
System.setProperty("derby.system.home", "/tmp");
@@ -152,9 +152,9 @@ Három lehetőség:
statement.executeUpdate("DELETE WHERE id=0");
## Kötegelt végrehajtás ##
-Van rá lehtőség, hogy parancsokat összefogjunk, és egyszerre küldjünk el a
+Van rá lehetőség, hogy parancsokat összefogjunk, és egyszerre küldjünk el a
szervernek feldolgozásra, így sok kis adatmódosító utasítás gyorsabban lefuthat,
-mintha külön-külön futtatgatnánk le őket. Pl.:
+mintha külön-külön futtattatnánk le őket. Pl.:
statement.addBatch("Create TABLE ...");
statement.addBatch("INSERT INTO ...");
View
6 18-serialization/18-serialization.md
@@ -78,7 +78,7 @@ vs. hatékonyság), ehhez a következő két függvényt kell "felüldefiniálni
Nem biztos, hogy az alapértelmezett viselkedést akarjuk megváltoztatni
(`defaultReadObject()`, `defaultWriteObject()`), de pl. így tranziens
-attribbútumokat is kiírhatunk, vagy köthetünk eseményeket a szerializáció
+attribútumokat is kiírhatunk, vagy köthetünk eseményeket a szerializáció
eseményéhez. Pl. ha a fenti szálat szeretnénk elindítani:
private void writeObject(ObjectOutputStream out)
@@ -118,11 +118,11 @@ jobb módszer, mint kivételt dobni:
obj.value = 1; // Hiaba allitjuk at, ha elotte nem 1 volt
oos.writeObject(obj); // akkor itt az eredeti erteke lesz
-* Verizókezelés:
+* Verziókezelés:
private static final long serialVersionUID = <ronda_nagy_generalt_szam>L;
-* Teljesítmény: a default Java szerializáiónál vannak hatékonyabb frameworkök!
+* Teljesítmény: a default Java szerializációnál vannak hatékonyabb frameworkök!
## Feladatok ##
* Írjatok egy kör osztályt, ami a középpontjának `x`, `y` koordinátáit
View
4 19-rmi/19-rmi.md
@@ -27,7 +27,7 @@ interfészben nincs definiálva, az a kliensek felé *nem fog látszani*.
public abstract String hi() throws RemoteException;
}
-## Paraméterátadás ##
+## Paraméter átadás ##
Szerializáció segítségével minden. Az elemi adattípusok JVM-ben történő
ábrázolása rögzített (a típuskonstrukciókkal együtt), így a konverziókkal nem
kell foglalkozni (v.ö. C). A szerializált objektum egy bájtsorozatként
@@ -132,7 +132,7 @@ csinálni, pl. `toString()`, `hashCode()`, `equals()` megfelelő implementálás
5. Futtassuk a klienst!
## Feladatok ##
-* Készítsetek egy egyszerű hálózati naplozó alkalmazást! A szerver tudjon
+* Készítsetek egy egyszerű hálózati naplózó alkalmazást! A szerver tudjon
lementeni sztringeket egy dedikált fájlba, és a tartalmát is le lehessen
kérdezni a kliensekből! A szerver szolgáltatásait RMI segítségével érd el!
View
4 C-jar/C-jar.md
@@ -24,10 +24,10 @@ nélkül az std. inputról várja a bemenetet.
* `miből` : Ezeket a fájlokat csomagoljuk be. Ezek lehetnek egész könyvtárak,
könyvtárstruktúrák vagy csak 1 darab classfájl.
-Miután létrehoztuk az archívumot, még van egy apró dolgunk: módoítanunk kell a
+Miután létrehoztuk az archívumot, még van egy apró dolgunk: módosítanunk kell a
manifestet (A manifest egy olyan fájl, ami automatikusan generálódik a
létrehozásnál, de akár le is cserélhető. Az a lényege, hogy metainformációt
-tartalmaz az archívumról, pl. ki, mikor fordítota, milyen fordítóval, mi a
+tartalmaz az archívumról, pl. ki, mikor fordította, milyen fordítóval, mi a
futtatandó osztály, milyen **classpath beállítások** tartoznak hozzá (ha van
benne ilyen, mást nem is vesz figyelembe), etc.), hogy megmondjuk mely
osztályból kell indítani a `main()` függvényt. Erre csak akkor van szükség, ha
View
4 E-assert/E-assert.md
@@ -13,7 +13,7 @@ akkor `AssertionError` kivétel váltódik ki, aminek a második paraméter lesz
*Mire használható?* Futtatási idejű ellenőrzésekre, feltételezések
biztosítására, azonban könnyen ki-, és bekapcsolhatók (esetenként
-erőforrásigényes lehet a kiértékelés, mint pl. minimum elem meghatározása egy
+erőforrás igényes lehet a kiértékelés, mint pl. minimum elem meghatározása egy
komplex, rendezetlen adatszerkezetben). Fejlesztés során rendkívül hasznosak.
## Mikor ne használjuk? ##
@@ -84,7 +84,7 @@ Alapból kikapcsolt, bekapcsolni a következő Java kapcsolóval lehet:
**Nem** egy out-of-the-box DbC eszköz, mert:
* Nem transzparens a felhasználónak, összefolyik a tényleges kóddal
-* Nincs kódújrafelhasználhatóság, nincsenek benne OO elvek
+* Nincs kód újrafelhasználhatóság, nincsenek benne OO elvek
* ...
> **Részletesen** <http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/lang/assert.html>
View
2 F-annotaciok/F-annotaciok.md
@@ -1,7 +1,7 @@
# Annotációk #
Dekorációk a forráskódban, első sorban külső toolok számára hasznos eszközök, de
pl. a fordító, ill. maga a program is hasznukat veheti (voltak *ad hoc* jellegű
-megfelelelőik eddig is, pl. a `@deprecated` `javadoc` tag). Általános célú
+megfelelőik eddig is, pl. a `@deprecated` `javadoc` tag). Általános célú
eszköz, Java 5.0 óta, metainformációt közölhetnek.
A program szemantikájára direkt módon nincsenek hatással, viszont különböző
View
3 README.md
@@ -25,7 +25,8 @@ A feladatgyűjtemény nem létezhetne jelen formájában az alábbi szerzők hat
segítsége nélkül (nagyjából időrendben):
* Kozsik Tamás
-* Szabó Attila (*kisuf*)
+* Szabó Attila, *kisuf*
* Koroknai László Áron (2010-2011-I typok kigyűjtése, Sunos linkek frissítése)
* Szabó-Demény Balázs (2010-2011-I a környezet beállításáról szóló melléklet fordítása)
+* Herendi Andor, *floody* (2010-2011-I apróbb észrevételek)

0 comments on commit 720b708

Please sign in to comment.