Permalink
Browse files

Bevezető fejezet.

  • Loading branch information...
0 parents commit 7d635b1f19aade47b0e3071eb0a2daee3d982ec1 @rlegendi committed Nov 26, 2010
Showing with 55 additions and 0 deletions.
  1. 0 .gitignore
  2. +11 −0 .project
  3. +26 −0 01-bevezetes/01-bevezetes.md
  4. +1 −0 readme.md
  5. +17 −0 todo.md
No changes.
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<projectDescription>
+ <name>ELTE-javagyak</name>
+ <comment></comment>
+ <projects>
+ </projects>
+ <buildSpec>
+ </buildSpec>
+ <natures>
+ </natures>
+</projectDescription>
@@ -0,0 +1,26 @@
+# ELTE-javagyak #
+Ez a project az ELTE-n oktatott Java tárgyaim gyakorlati anyagait tartalmazzák,
+amely Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 3.0 licenc alatt
+érhető el.
+
+<https://github.com/rlegendi/ELTE-javagyak>
+
+Remélem lesz, aki haszonnal tudja forgatni, minden észrevételt szívesen veszek!
+
+## Errata, Kontributálás ##
+Ha találsz valamit, ami technikailag rossz, vagy egyéb szempontból javításra
+szorul, kevésbé érthető, írj egy e-mailt a <legendi@inf.elte.hu> címre!
+
+A projectet klónozd, írd át, használd, commitolj, és ha gondolod, dobj egy pull
+requestet!
+
+## Szerző ##
+Legéndi Richárd Olivér
+<http://people.inf.elte.hu/legendi/>
+<legendi@inf.elte.hu>
+
+### Szerkesztők ###
+A feladatgyűjtemény nem létezhetne jelen formájában az alábbi szerzők hathatós
+segítsége nélkül:
+
+Kozsik Tamás (kto), Szabó Attila (kisuf)
@@ -0,0 +1 @@
+Ld. 01-bevezetes/01-bevezetes.md!
17 todo.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+# TODO #
+
+## Eldöntendő ##
+* Mi legyen a README-ben, és mi az intróban? és mi a Wikiben?
+
+## Wiki ##
+* Használt eszközök:
+ * Markdown: mert egyszerű, plaintext (régen LaTeX volt, de nem tudták
+ rendesen használni, ezért áttértem erre :-)
+* Usage: kell a pandoc vagy Markdown.pl (+ActivePerl)
+
+## Buildelés ###
+* Kell egy build script
+* Kell egy script, ami gitből kiszedi a contributorokat (ld. progit script)
+
+## Legal stuff ##
+* Milyen CC licenc is kell nekem? Van vagy 5...

0 comments on commit 7d635b1

Please sign in to comment.