Permalink
Browse files

Object függvényeinek felüldefiniálása előrébb hozva.

  • Loading branch information...
1 parent 608f777 commit eee71e9d83352596432cb60f6ca201f459f31175 @rlegendi committed Mar 9, 2011
Showing with 39 additions and 36 deletions.
  1. +39 −0 05-oo-adt/05-oo-adt.md
  2. +0 −36 06-oo-gyakorlas/06-oo-gyakorlas.md
View
39 05-oo-adt/05-oo-adt.md
@@ -3,6 +3,44 @@
Absztrakt adattípus = adatabsztrakció, absztrakt adattípus és a rajta
értelmezett műveletek.
+# Emlékeztető: Object Függvények felüldefiniálása #
+
+ public class Student {
+ private String name;
+ private String ETR;
+ private int yearsAtUni;
+
+ // ...
+
+ @Override
+ public int hashCode() {
+ return name.hashCode() + ETR.hashCode() + yearsAtUni;
+ }
+
+ @Override
+ public boolean equals(final Object obj) {
+ if (obj instanceof Student) {
+ final Student other = (Student) obj;
+
+ // Esetleges null ellenorzeseket tessek elvegezni!
+ // Itt az attekinthetoseg kedveert ettol eltekintettem.
+ return ( name.equals( other.name) &&
+ ETR.equals( other.ETR ) &&
+ yearsAtUni == other.yearsAtUni );
+ }
+
+ return false;
+ }
+
+ @Override
+ public String toString() {
+ return "Student [name=" + name + "," + "ETR=" + ETR + ", " +
+ "yearsAtUni=" + yearsAtUni + "]";
+ }
+
+ }
+
+
## Absztrakt osztályok ##
Ősosztályok "közös nevezőre" hozzák leszármazottaikat: definiálnak egy
interfészt (külső felületet), vagyis egy adat-, és metóduskészletet, amelyen
@@ -295,3 +333,4 @@ megengedett (sőt, ajánlott is).
* transzponálás
* nyom kiszámítása (átló elemeinek összege, ha négyzetes)
* mátrixok szorzása mátrixokkal (amennyiben lehetséges)
+
View
36 06-oo-gyakorlas/06-oo-gyakorlas.md
@@ -1,41 +1,5 @@
# OO gyakorló feladatok #
-## Emlékeztető ##
-
-###Object Függvények felüldefiniálása ###
- public class Student {
- private String name;
- private String ETR;
- private int yearsAtUni;
-
- // ...
-
- @Override
- public int hashCode() {
- return name.hashCode() + ETR.hashCode() + yearsAtUni;
- }
-
- @Override
- public boolean equals(final Object obj) {
- if (obj instanceof Student) {
- final Student other = (Student) obj;
- return ( name.equals( other.name) &&
- ETR.equals( other.ETR ) &&
- yearsAtUni == other.yearsAtUni );
- }
-
- return false;
- }
-
- @Override
- public String toString() {
- return "Student [name=" + name + "," +
- "ETR=" + ETR + ", " +
- "yearsAtUni=" + yearsAtUni + "]";
- }
-
- }
-
## ZH gyakorló feladatok ##
A feladatok a ZH-ra való felkészülést segítik, ennek okán kicsit bonyolultabbak

0 comments on commit eee71e9

Please sign in to comment.