@rnentjes
@rnentjes
@rnentjes
@rnentjes
 • @rnentjes f1b30ba
  cmp, cmpa, cmpi, cmpm, suba, subi assembler instructions
@rnentjes
 • @rnentjes dcc451a
  sub, suba, subi, subq, subx
@rnentjes
@rnentjes
@rnentjes
@rnentjes
@rnentjes
@rnentjes
 • @rnentjes 32deb1a
  asl, asr, lsl, lsr, rol, rol, roxl, roxr
@rnentjes
@rnentjes
@rnentjes
@rnentjes
 • @rnentjes d36f328
  More instructions, compare with debug
@rnentjes
 • @rnentjes af7c589
  More instructions and labels
@rnentjes
@rnentjes
@rnentjes
 • @rnentjes 3c6f5e1
  DMA copper and bitplanes working
@rnentjes
@rnentjes
@rnentjes
 • @rnentjes be13b97
  Getting something on screen
@rnentjes
@rnentjes