Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polska paczka językowa dla Flarum

Latest Stable Version Latest Unstable Version License Total Downloads Monthly Downloads

Paczka zawiera tłumaczenia dla Flarum (kompatybilne z wersją 1.0.0 lub nowszą) oraz niemal wszystkich popularnych rozszerzeń. Pełna lista obsługiwanych rozszerzeń dostępna jest poniżej.

Instalacja

Rozszerzenie instalujemy za pomocą Composera:

composer require rob006/flarum-lang-polish

Po czym w panelu admina włączamy rozszerzenie.

Aktualizacja

Aktualizacje instalujemy za pomocą Composera:

composer update rob006/flarum-lang-polish

Lub aby wymusić najnowszą wersję (zalecane przy aktualizacji do nowej wersji Flarum — sprawdź wcześniej changelog, czy żadne z wykorzystywanych przez Ciebie rozszerzeń nie utraciło wsparcia):

composer require rob006/flarum-lang-polish

Jeśli lubisz życie na krawędzi, możesz korzystać z wersji niestabilnej (może zawierać niezweryfikowane frazy zaproponowane przez społeczność):

composer require "rob006/flarum-lang-polish:0.5.x-dev"

Po aktualizacji czyścimy cache:

php flarum cache:clear

Znalazłem błąd / Brakuje rozszerzenia X

Uwagi oraz błędy można zgłaszać na GitHubie lub na forum. Propozycje tłumaczeń można zgłaszać bezpośrednio korzystając z Weblate (wystarczy kliknąć status tłumaczenia na liście poniżej lub na tej stronie, aby przejść do tłumaczenia danego rozszerzenia/komponentu).

Tłumaczenia można dostosowywać też na poziomie konkretnej instalacji forum. Stworzenie paczki językowej, która będzie odpowiadała każdemu, jest praktycznie niemożliwe. Zmiany specyficzne dla konkretnego forum lepiej ustawiać lokalnie — nie każda fraza jest na tyle uniwersalna, aby mogła znaleźć się w ogólnej paczce językowej.

Status tłumaczeń głównego silnika Flarum

Component Status
Core Translation status
Validation Translation status

Status tłumaczeń dla oficjalnych rozszerzeń

Extension Status
flarum/akismet Translation status
flarum/approval Translation status
flarum/emoji Translation status
flarum/flags Translation status
flarum/likes Translation status
flarum/lock Translation status
flarum/markdown Translation status
flarum/mentions Translation status
flarum/nicknames Translation status
flarum/pusher Translation status
flarum/statistics Translation status
flarum/sticky Translation status
flarum/subscriptions Translation status
flarum/suspend Translation status
flarum/tags Translation status

Status tłumaczeń dla rozszerzeń od Friends of Flarum

Extension Status
fof/amazon-affiliation Translation status
fof/analytics Translation status
fof/ban-ips Translation status
fof/best-answer Translation status
fof/byobu Translation status
fof/cookie-consent Translation status
fof/custom-footer Translation status
fof/default-group Translation status
fof/discussion-language Translation status
fof/disposable-emails Translation status
fof/doorman Translation status
fof/drafts Translation status
fof/filter Translation status
fof/follow-tags Translation status
fof/formatting Translation status
fof/forum-statistics-widget Translation status
fof/frontpage Translation status
fof/gamification Translation status
fof/geoip Translation status
fof/github-sponsors Translation status
fof/html-errors Translation status
fof/ignore-users Translation status
fof/impersonate Translation status
fof/linguist Translation status
fof/links Translation status
fof/mason Translation status
fof/masquerade Translation status
fof/merge-discussions Translation status
fof/moderator-notes Translation status
fof/nightmode Translation status
fof/oauth Translation status
fof/open-collective Translation status
fof/pages Translation status
fof/passport Translation status
fof/polls Translation status
fof/pretty-mail Translation status
fof/prevent-necrobumping Translation status
fof/pwned-passwords Translation status
fof/reactions Translation status
fof/recaptcha Translation status
fof/secure-https Translation status
fof/sentry Translation status
fof/share-social Translation status
fof/sitemap Translation status
fof/socialprofile Translation status
fof/spamblock Translation status
fof/split Translation status
fof/stopforumspam Translation status
fof/subscribed Translation status
fof/terms Translation status
fof/upload Translation status
fof/user-bio Translation status
fof/user-directory Translation status
fof/username-request Translation status
fof/webhooks Translation status

Status tłumaczeń dla rozszerzeń społeczności

Extension Status
acpl/my-tags Translation status
amaurycarrade/flarum-ext-syndication Translation status
andre-pullinen/ads Translation status
antoinefr/flarum-ext-money Translation status
antoinefr/flarum-ext-online Translation status
askvortsov/flarum-auth-sync Translation status
askvortsov/flarum-categories Translation status
askvortsov/flarum-checklist Translation status
askvortsov/flarum-discussion-templates Translation status
askvortsov/flarum-help-tags Translation status
askvortsov/flarum-markdown-tables Translation status
askvortsov/flarum-moderator-warnings Translation status
askvortsov/flarum-pwa Translation status
askvortsov/flarum-rich-text Translation status
askvortsov/flarum-saml Translation status
clarkwinkelmann/catch-the-fish Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-author-change Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-bookmarks Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-carving-contest Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-create-user-modal Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-email-as-display-name Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-emojionearea Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-first-post-approval Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-mailing Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-passwordless Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-popular-discussion-badge Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-scratchpad Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-see-past-first-post Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-shadow-ban Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-status Translation status
clarkwinkelmann/flarum-ext-who-read Translation status
datitisev/flarum-ext-dashboard Translation status
dem13n/topic-starter-label Translation status
flarumite/simple-discussion-views Translation status
glowingblue/password-strength Translation status
ianm/follow-users Translation status
ianm/html-head Translation status
ianm/level-ranks Translation status
ianm/syndication Translation status
ianm/synopsis Translation status
itnt/flarum-uitab Translation status
jslirola/flarum-ext-login2seeplus Translation status
justoverclock/flarum-ext-hashtag Translation status
justoverclock/flarum-ext-welcomebox Translation status
katosdev/signature Translation status
kvothe/reply-to-see Translation status
kyrne/shout Translation status
luuhai48/oauth-google Translation status
luuhai48/oauth-linkedin Translation status
maicol07/flarum-ext-sso Translation status
malago/flarum-ads Translation status
matteocontrini/flarum-imgur-upload Translation status
michaelbelgium/flarum-discussion-views Translation status
michaelbelgium/flarum-profile-views Translation status
michaelbelgium/mybb-to-flarum Translation status
migratetoflarum/canonical Translation status
migratetoflarum/fake-data Translation status
nearata/flarum-ext-copy-code-to-clipboard Translation status
nearata/flarum-ext-tags-color-generator Translation status
nomiscz/flarum-ext-auth-steam Translation status
nomiscz/flarum-ext-auth-wechat Translation status
saleksin/flarum-auth-google Translation status
shriker/flarum-pronouns Translation status
simonxeko/follow-users Translation status
simonxeko/preview-discussion Translation status
squeevee/flarum-ext-fancybox Translation status
sycho/flarum-profile-cover Translation status
tank/perspective Translation status
the-turk/flarum-diff Translation status
the-turk/flarum-ext-fancybox Translation status
the-turk/flarum-mathren Translation status
the-turk/flarum-quiet-edits Translation status
therealsujitk/flarum-ext-gifs Translation status
therealsujitk/flarum-ext-hljs Translation status
therealsujitk/flarum-ext-show-password Translation status
tituspijean/flarum-ext-auth-ldap Translation status
tpokorra/flarum-ext-post-notification Translation status
v17development/flarum-blog Translation status
v17development/flarum-seo Translation status
v17development/flarum-user-badges Translation status
xelson/flarum-ext-chat Translation status

Status tłumaczeń dla rozszerzeń premium

Extension Status
datitisev/flarum-backup Translation status
datitisev/flarum-maintenance Translation status
v17development/flarum-support Translation status

Credits

Paczka bazuje na rozszerzeniu stworzonym przez bepropl. Tworzona z udziałem społeczności jako część Kolektywu tłumaczeń Flarum.

Tłumaczenie dla Day.js pochodzi bezpośrednio ze źródła.

Tłumaczenie dla validation.yml bazuje na paczce językowej dla Laravela.