Skip to content

@rob006 rob006 released this Apr 3, 2019 · 925 commits to master since this release

Pierwsze wydanie bazujące na paczce od bepro/lang-polish z kilkoma usprawnieniami:

  • Poprawione tłumaczenia dla moment.js (odpowiada za wyświetlanie czasu i dat).
  • Poprawiono pluralizację w niektórych tłumaczeniach (prawidłowe uwzględnianie liczby pojedynczej i mnogiej).
  • Drobne usprawnia oraz poprawki literówek i gramatyki.
Assets 2