Skip to content

@rob006 rob006 released this Jul 20, 2019 · 174 commits to master since this release

Aktualizacja poprawiająca kompatybilność z Flarum v0.1.0-beta.9:

  • Dodano tłumaczenia dla fraz dodanych w beta 9.
  • Drobne poprawki istniejących tłumaczeń.
Assets 2
You can’t perform that action at this time.