Skip to content

@rob006 rob006 released this Sep 16, 2019 · 60 commits to master since this release

Nowa wersja całkowicie bazująca na Kolektywie tłumaczeń Flarum. Znacznie usprawniło to proces tłumaczenia, co skutkowało wieloma poprawkami oraz dodaniem wsparcia dla kilkudziesięciu nowych rozszerzeń. Paczka jest kompatybilna z Flarum v0.1.0-beta.10.

Dodano wsparcie dla rozszerzeń:

Usunięto wsparcie dla rozszerzeń:

Assets 2
You can’t perform that action at this time.