Skip to content

Robyer/worms-armageddon-cestina

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worms Armageddon - Čeština

Toto je čeština do hry Worms Armageddon, založená na původním překladu od společnosti CD Projekt.

 • Čeština funguje jak pro CD verzi tak i pro oficiální verze dostupné na Steamu, GOG, apod.
 • Čeština je určena pro verzi hry 3.8.1, která má jazykové soubory ve složce: <složka_hry>/DATA/User/Languages/3.8.1
 • Češtiny pro starší verze hry (3.6.28.0, 3.6.29.0, 3.6.30.0, 3.6.31.0) jsou dostupné zde ve formě upraveného exe souboru hry.

Stav překladu

 • Čeština je dokončena z více než 80 %. Všechno důležité by mělo být přeloženo.
 • Česká diakritika je podporována úpravou fontů hry (jak základní verze, tak i WormKit modulu SuperFrontendHD).
 • Součástí instalátoru jsou i české a slovenské hlasy červíků, slovenská hymna a slovenská vlajka.

Instalace

a) Instalátor

 1. Stáhněte si ze sekce Releases nejnovější verzi češtiny ve formě instalátoru.
 2. Spusťte instalátor a řiďte se pokyny.
  • Pozn.: Instalátor by měl automaticky nalézt cestu ke hře instalované přes Steam. Pro ostatní verze musíte cestu vybrat ručně.
 3. Spusťte hru, vejděte do nastavení (pravá spodní ikona) a v seznamu Language vyberte Czech.

b) ZIP archiv

 1. Stáhněte si ze sekce Releases nejnovější verzi češtiny ve formě ZIP archivu.
 2. Rozbalte ZIP archiv a soubory z rozbalené složky Worms Armageddon zkopírujte do složky, kde máte nainstalovanou hru. Potvrďte přepsání existujících souborů.
 3. Spusťte hru, vejděte do nastavení (pravá spodní ikona) a v seznamu Language vyberte Czech.

Poděkování

 • by-freon - za rozfungování české diakritiky přímo ve hře
 • PredatorV - za další pomoc s překladem

Podpora