Bruno Rocha
rochacbruno

Organizations

@facebook @pythonbrasil @python @opps @pythonhub @pythonclub @SatelliteQE @quokkaproject @polyglotness @abandonedbyrochacbruno @fedora-br