Skip to content
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bin
etc
src/podcasts
static-source/web
.gitignore
Dockerfile
LICENSE
Makefile
Procfile
README.md
docker-compose.yml
requirements.txt
setup.cfg

README.md

Podcasti.si

Najvecja zbirka slovenskih podcastov. Stran namenjena odkrivanju podcastov iz nase dezele.

Contributions

🤓 Code

Feel free to open as many PRs as you want. 💪

Obstaja tudi public todo lista. Ce ti je kak task vsec, se joinaj in assignaj na task. V primeru vprasanj in morebitnih usmeritev poslji msg @roks0n. Vsakega odprtega PRa bom zelo vesel in se maksimalno potrudil, da ga pogledam v roku 24h. :)

Manjka podcast?

V primeru da manjka podcast, ga je potrebno rocno vnesti. Lahko posljes request na te formi.

💡 Ideas

Ce imas idejo jo lahko dodas na Trello, vendar se moras prijaviti v team s tem linkom. Spudbujamo tudi glasovanje na ideje, kar bo olajsalo prioritizacijo taskov.

Navodila za kreiranje ticketa

  1. Prijavi se v Trello (v kolikor se nisi, se moras registrirati)
  2. Joinaj board s tem linkom
  3. Idejo/feature request dodaj pod stolpec "Feature requests/Ideas"
  4. Napisi kratek in razumljiv title
  5. Napisi strnjen in natancen decription. V kolikor ocenis da bo pomagalo, dodaj se linke do primerov ali attachment (sliko/video).

Nerazumljivi ticketi bodo izbrisani.

Kako pognati podcasti.si lokalno?

Potrebujes Docker in docker-compose

  1. run make dev-bootstrap - zbuilda project
  2. run make superuser - kreiraj si super userja, ki ga bos uporabil za dostop do administracije
  3. run make runserver - pozene stran, ki jo lahko obisces na http://localhost:8000

Ostalo

V admin panel se logiras na: http://localhost:8000/admin - vpisi username in password, ki si ga izbral pri 2. koraku Ce si dodal podcaste in jih zelis syncati pozeni: make sync-podcasts

You can’t perform that action at this time.