Permalink
Commits on Sep 18, 2015
 1. vim: crystal dili için eklenti

  committed Sep 18, 2015
 2. vim: markdown özelleştirmelerini çıkar

  Markdown eklentisi artık çok gelişti.
  committed Sep 18, 2015
Commits on Jul 13, 2015
Commits on Jun 25, 2015
Commits on Jun 23, 2015
 1. .

  committed Jun 23, 2015
Commits on Feb 15, 2015
Commits on Jan 26, 2015
 1. vim: TOML biçimlemesi

  committed Jan 26, 2015
 2. vim: TOML eklentisi

  committed Jan 26, 2015
Commits on Jan 23, 2015
 1. vim: json biçimlemesini düzelt

  committed Jan 23, 2015
Commits on Jan 6, 2015
 1. .

  committed Jan 6, 2015
Commits on Dec 31, 2014
 1. vim: ara dosyaları tercihen tek bir dizinde topla

  Ara dosyalar (.sw[po] vb yedekleme dosyaları) normalde bulunduğumuz
  dizinde kaydediliyor. Bu nedenle ortalık .sw[po] dosyalarından
  geçilmiyor. Tüm bu dosyaları tek bir yerde toplayalım. Öncelik
  sırasıyla iki alternatif: ~/.vim/.tmp ve ~/tmp/.vim dizinleri. Dikkat,
  öncelikle bu dizinlerden hangisini seçmişseniz dizini oluşturmanız
  gerekiyor, aksi halde bu değişiklik etkili olmayacaktır. Örneğin:
  
  	$ mkdir -p ~/.vim/.tmp
  committed Dec 31, 2014
Commits on Dec 26, 2014
 1. x: tmux ilklendirmesini düzelt

  - Mevcut bir oturuma bağlanırken 256 renk desteği `-2` ile belirtilmeli.
   Aksi halde Guake gibi terminallerde sorun oluyor (@ecylmz tarafından
   raporlandı).
  - Tekrar bağlandığında oluşan "duplicate session" hatasını düzelt.
  committed Dec 26, 2014
Commits on Dec 23, 2014
Commits on Dec 14, 2014