Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
branch: master
Commits on Feb 15, 2015
Commits on Jan 26, 2015
 1. vim: TOML biçimlemesi

  authored
 2. vim: TOML eklentisi

  authored
Commits on Jan 23, 2015
Commits on Jan 6, 2015
 1. .

  authored
Commits on Dec 31, 2014
 1. vim: ara dosyaları tercihen tek bir dizinde topla

  authored
  Ara dosyalar (.sw[po] vb yedekleme dosyaları) normalde bulunduğumuz
  dizinde kaydediliyor. Bu nedenle ortalık .sw[po] dosyalarından
  geçilmiyor. Tüm bu dosyaları tek bir yerde toplayalım. Öncelik
  sırasıyla iki alternatif: ~/.vim/.tmp ve ~/tmp/.vim dizinleri. Dikkat,
  öncelikle bu dizinlerden hangisini seçmişseniz dizini oluşturmanız
  gerekiyor, aksi halde bu değişiklik etkili olmayacaktır. Örneğin:
  
  	$ mkdir -p ~/.vim/.tmp
Commits on Dec 26, 2014
 1. x: tmux ilklendirmesini düzelt

  authored
  - Mevcut bir oturuma bağlanırken 256 renk desteği `-2` ile belirtilmeli.
   Aksi halde Guake gibi terminallerde sorun oluyor (@ecylmz tarafından
   raporlandı).
  - Tekrar bağlandığında oluşan "duplicate session" hatasını düzelt.
Commits on Dec 23, 2014
Commits on Dec 14, 2014
Commits on Dec 12, 2014
 1. x: gem yollarını çıkar

  authored
  Gem paketleri artık /usr/local/bin'e kurulum yapıyor.
Commits on Dec 3, 2014
Commits on Nov 10, 2014
 1. bin: vim-update-bundles: SSLv3 yerine TLSv1 kullan

  authored
  @ecylmz'den gelen rapor üzerine test edilmeden yapılan bir değişiklik
Commits on Sep 30, 2014
 1. .

  authored
Commits on Sep 10, 2014
Something went wrong with that request. Please try again.