Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Draugiem.lv biznesa lapu sekotāju WordPress spraudnis ir paredzēts tiem draugiem.lv/lapas īpašniekiem, kuriem ir mājas lapas vai blogs ir veidots uz WordPress platformas. WordPress spraudnis parāda draugiem.lv/lapas nosaukumu, aprakstu, lietotājus, to skaitu, logo un iespēju kļūt par lapas fanu.
PHP CSS
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
css
img
js
lang
README.md
frypeevents_widget.php
frypepage.php
frypepage_widget.php
license.txt
readme.txt
screenshot-1.png
screenshot-2.png

README.md

Draugiem.lv biznesa lapu sekotāju spraudnis

Draugiem.lv biznesa lapu un pasākumu fanu WordPress spraudnis draugiem.lv lietotājiem

Draugiem.lv biznesa lapu fanu WordPress spraudnis paredzēts tiem draugiem.lv/lapas īpašniekiem, kuriem mājas lapa vai blogs ir veidots uz WordPress platformas. WordPress spraudnis parāda draugiem.lv/lapas nosaukumu, aprakstu, lietotājus, to skaitu, logo un iespēju kļūt par lapas fanu.

Visi jaunumi par šo spraudni atrodami MediaBox.lv Darbos

Lai lietotu spraudni ir jābūt izveidotai savai lapai draugiem.lv/lapas.

PS. Apskati WordPress Draugiem "ieteikšanu"

Iespējas

 • Tulkot vairākās valodās
 • Dot logdaļai nosaukumu, platumu un noteikt sekotāju skaitu
 • Ievietot jebkurā rakstā vai lapā

Latviski:

Features

 • '''In Your language'''. Defaults: '''English''' and '''Latvian''' (Since 0.1.2)
 • Widget title
 • Fan count
 • widget width
 • shortcode

Links

Installation

 • Download the plugin.
 • Copy the draugiemlvlapas-fan-page folder to the plugins directory of your blog.
 • Enable the plugin in your admin panel.
 • An options panel will appear under Widgets.
 • Add fanpage URL or event ID and enjoy!
Something went wrong with that request. Please try again.