Draugiem.lv biznesa lapu sekotāju WordPress spraudnis ir paredzēts tiem draugiem.lv/lapas īpašniekiem, kuriem ir mājas lapas vai blogs ir veidots uz WordPress platformas. WordPress spraudnis parāda draugiem.lv/lapas nosaukumu, aprakstu, lietotājus, to skaitu, logo un iespēju kļūt par lapas fanu.
PHP CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
img
js
lang
.gitignore
README.md
frypeevents_widget.php
frypepage.php
frypepage_widget.php
license.txt
readme.txt
screenshot-1.png
screenshot-2.png

README.md

Draugiem.lv biznesa lapu sekotāju spraudnis

Draugiem.lv biznesa lapu un pasākumu fanu WordPress spraudnis draugiem.lv lietotājiem

Draugiem.lv biznesa lapu fanu WordPress spraudnis paredzēts tiem draugiem.lv/lapas īpašniekiem, kuriem mājas lapa vai blogs ir veidots uz WordPress platformas. WordPress spraudnis parāda draugiem.lv/lapas nosaukumu, aprakstu, lietotājus, to skaitu, logo un iespēju kļūt par lapas fanu.

Visi jaunumi par šo spraudni atrodami MediaBox.lv Darbos

Lai lietotu spraudni ir jābūt izveidotai savai lapai draugiem.lv/lapas.

PS. Apskati WordPress Draugiem "ieteikšanu"

##Iespējas

 • Tulkot vairākās valodās
 • Dot logdaļai nosaukumu, platumu un noteikt sekotāju skaitu
 • Ievietot jebkurā rakstā vai lapā

Latviski:

##Features

 • '''In Your language'''. Defaults: '''English''' and '''Latvian''' (Since 0.1.2)
 • Widget title
 • Fan count
 • widget width
 • shortcode

###Links

##Installation

 • Download the plugin.
 • Copy the draugiemlvlapas-fan-page folder to the plugins directory of your blog.
 • Enable the plugin in your admin panel.
 • An options panel will appear under Widgets.
 • Add fanpage URL or event ID and enjoy!