PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
DraugiemApi.php
callback.html
readme.txt
test_application.php
test_passport.php

readme.txt

Draugiem.lv API lietošanas paraugs

DraugiemApi.php - Draugiem.lv API PHP bibliotēka
test_application.php - paraugs, kā izveidot portālā integrētu aplikāciju
test_passport.php - paraugs, kā izveidot mājaslapu ar draugiem.lv pasi
callback.html - atgriezeniskais fails divvirzienu Javascript komunikācijas nodrošināšanai integrētajām aplikācijām

Detalizētāk API bibliotēkas izmantošana aprakstīta šeit:
http://www.draugiem.lv/applications/dev/php/
Ja ir kādi jautājumi, rakstiet uz api@draugiem.lv