PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
admin
img
lang
.gitignore
license.txt
readme.txt
screenshot-1.png
screenshot-2.png
wpd.php

readme.txt

=== ieteikt Draugiem WordPress spraudnis ===
Contributors: rolandinsh
Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=Z4ALL9WUMY3CL&lc=LV&item_name=Umbrovskis%2e%20WordPress%20plugins&item_number=002&currency_code=EUR&bn=PP%2dDonationsBF%3abtn_donate_SM%2egif%3aNonHosted
Tags: sidebar, widget, frype, draugiem.lv, draugiem, fan page, frype.com, JSON, WPMU, WordPress Mustisite, WordPress MU, WPMS, social networking, social network, share, frype, ieteikt, ieteikt draugiem,
Requires at least: 2.7
Tested up to: 4.5
Stable tag: 2.1.3
License: simplemediacode
License URI: http://simplemediacode.com/license/gpl/

WordPress plugin for Latvian Social Network Draugiem.lv

== Description ==

WordPress plugin for Latvian Social Network Draugiem.lv. Add "share" button before, after or in middle of content

WordPress spraudnis Draugiem.lv ieteikšanai. Poga tiek ievietota pirms raksta. **[WordPress Draugiem](https://mediabox.lv/wordpress-draugiem/)** tiks laika gaitā papildināts arī ar citiem draugiem.lv risinājumiem inteneta mājas lapā. Šis ir tikai pirmais solis.

== Translations ==

* @2.0.1 Serbo-Croatian language from [Borisa Djuraskovic / webhostinghub.com](http://www.webhostinghub.com/)

= Nākotnē =

* Draugiem.lv pases integrēšana caur API
* diskusijām.lv iekļaušana (ja būs interese)
* Plašāka draugiem.lv API izmantošana (pasākumi, lapas). Cik vien tas būs iespējams caur vienu aplikāciju.
* Spraudņa lietošanas statistika (pēc izvēles)

Apskaties arī [Draugiem.lv biznesa lapu sekotāju spraudnis](https://wordpress.org/plugins/draugiemlvlapas-fan-page/)


= Noderīgas saites = 

* Izstrādātāja mājas lapa [Umbrovskis.lv](https://umbrovskis.lv/)
* [WordPress Draugiem spraudņa lapa](https://mediabox.lv/wordpress-draugiem/)
* [WordPress mājas lapu un spraudņu izstrāde](https://mediabox.lv/)

== Changelog ==

= 2.1.3 =

* HTTPS everywhere;
* DRY principle;
* tested up to WordPress 4.5;

= 2.1.2 =
* PHP Strict Standards: Non-static methods should not be called statically

= 2.1.1 =
* Shorcode wrong url variable fixed.

= 2.1.0 =
* Shorcode with attributes

= 2.0.2 =
* credit to [Borisa Djuraskovic](http://www.webhostinghub.com/);

= 2.0.1 =
* serbu-horvātu valoda. Paldies Borisa Djuraskovic;

= 2.0.0 =
* pārkodēts. Iespējams labāks ;)

= 1.5.6 =
* izlabots: ja nav neviena ieteikuma, nerāda kļūdu.

= 1.5.4.1 =
* uzlabots http vai https, joprojām AR ptotokola prefiksu

= 1.5.4 =
* bez http vai https

= 1.5.3.2 =
* nelieli labojumi saistībā ar RSS

= 1.5.3.1 =
* pa naktīm strādājot pieļautas dažas neuzmanības kļūdas

= 1.5.3 =
* ieteikšanas burbulis.

= 1.5.2 =
* laboti gadījumi, kad saturs RSS nerādās pareizi.

= 1.5.1 =
* pareizrakstība ir seksīga!

= 1.5.0 =
* Draugiem.lv API 

= 1.4.0 =
* Saraksts ar ieteiktajām ziņām no draugiem
* shortcode [ieteikumusaraksts]

= 1.3.0 =
* shortcode [ieteiktdraugiem]

= 1.2.1 =
* `add_post_meta()` vietā tiks izmantots `update_post_meta()`

= 1.2.0 =
* pogas pieslēgšana/atslēgšana atsevišķiem rakstiem un lapām

= 1.1.0 =
* ieteikt poga arī lapām
* pogas novietojums raksta/lapas: sākumā, beigās, sākumā un beigās

= 1.0.0 =
* Initial release

== More info ==

* Vairāk informācijas [WordPress Draugiem](https://mediabox.lv/wordpress-draugiem/) mājas lapā.

== Installation ==

Uzstādīšana:  [codex.wordpress.org/Managing_Plugins#Installing_Plugins](http://e-art.lv/x/installwpplugin)

* lejupielādē spraudni
* atarhivē un ielādē serverī WordPress spraudņu mapē
* aktivizē spraudni
* gatavs

Installation: [codex.wordpress.org/Managing_Plugins#Installing_Plugins](http://e-art.lv/x/installwpplugin)

== Frequently Asked Questions ==

jautājumu nav.

== Upgrade Notice ==

= 2.1.3 =

* HTTPS everywhere;

= 2.1.2 =
* PHP Strict Standards: Non-static methods should not be called statically

== Screenshots ==

1. Content https://mediabox.lv/wordpress-draugiem/
1. Admin https://mediabox.lv/wordpress-draugiem/