Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
60 lines (47 sloc) 1.99 KB
source 'https://rubygems.org'
DM_URI = 'http://github.com/datamapper'
DM_VERSION = '~> 1.2'
DO_VERSION = '~> 0.10.3'
RONIN_URI = 'http://github.com/ronin-ruby'
gemspec
gem 'jruby-openssl', '~> 0.7', :platforms => :jruby
# DataMapper dependencies
# gem 'data_objects', DO_VERSION, :git => "#{DM_URI}/do.git"
# gem 'do_sqlite3', DO_VERSION, :git => "#{DM_URI}/do.git"
# gem 'dm-do-adapter', DM_VERSION, :git => "#{DM_URI}/dm-do-adapter.git"
# gem 'dm-sqlite-adapter', DM_VERSION, :git => "#{DM_URI}/dm-sqlite-adapter.git"
# gem 'dm-core', DM_VERSION, :git => "#{DM_URI}/dm-core.git"
# gem 'dm-types', DM_VERSION, :git => "#{DM_URI}/dm-types.git"
# gem 'dm-migrations', DM_VERSION, :git => "#{DM_URI}/dm-migrations.git"
# gem 'dm-validations', DM_VERSION, :git => "#{DM_URI}/dm-validations.git"
# gem 'dm-serializer', DM_VERSION, :git => "#{DM_URI}/dm-serializer.git"
# gem 'dm-aggregates', DM_VERSION, :git => "#{DM_URI}/dm-aggregates.git"
# gem 'dm-timestamps', DM_VERSION, :git => "#{DM_URI}/dm-timestamps.git"
# Library dependencies
# gem 'ronin-support', '~> 0.5', :git => "#{RONIN_URI}/ronin-support.git"
group :development do
gem 'rake', '~> 10.0'
gem 'rubygems-tasks', '~> 0.1'
gem 'rspec', '~> 2.4'
gem 'kramdown', '~> 1.0'
gem 'kramdown-man', '~> 0.1'
gem 'ruby-graphviz', '~> 0.9.10'
gem 'dm-visualizer', '~> 0.2.0'
end
#
# To enable additional DataMapper adapters for development work or for
# testing purposes, simple set the ADAPTER or ADAPTERS environment
# variable:
#
# export ADAPTER="postgres"
# bundle install
#
# ./bin/ronin --database postgres://ronin@localhost/ronin
#
require 'set'
DM_ADAPTERS = Set['postgres', 'mysql', 'oracle', 'sqlserver']
adapters = (ENV['ADAPTER'] || ENV['ADAPTERS']).to_s
adapters = Set.new(adapters.to_s.tr(',',' ').split)
(DM_ADAPTERS & adapters).each do |adapter|
gem "dm-#{adapter}-adapter", DM_VERSION #, :git => "#{DM_URI}/dm-#{adapter}-adapter.git"
end