Skip to content

rootsghost/5651-pfsense

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code
This branch is 2 commits behind alivardar:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 

5651-pfsense

5651 sayılı yasa çıktığından beri çok yerde loglama işlemleri konuşuldu. Bu konuda da Pfsense kullanarak bir çözüm geliştirmeye karar verdim sizlere birazdan anlatacağım ürün ortaya çıktı. Aslında bu ürünü ticari bir kutu haline getirmiştim ama daha sonradan açık kodlu olarak sizlerle paylaşmaya karar verdim.

Neler gerekiyor?

Öncelikle TİB subnet altında olan ağlarda dağıtılan ip adreslerini belirli bir formatta istemektedir. Bu format; http://www.tib.gov.tr/dokuman/Ornek_Dahili_IP_Dagitim_Logu.txt adresinde belirtildiği şekilde olmalıdır. Eğer bu ip adresleri DHCP sunucu tarafından dağıtılmıyor statik olarak tanımlanmışsa o zaman el ile tanımlanma yapılmalıdır. Bu şekilde hazırlnamış olan dosya; http://www.tib.gov.tr/IP_log_imzalayici adresinde bulunan zaman damgalayıcı ile damgalanmalı ve bir daha içinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Bunun yanında yasaklı olan kelimeleri yasaklayan bir filtreleme sisteminin bulundurulması ve kullanıma dahil edilerek yasaklı olan "sex porno" gibi kelimelerin yasaklanması istenmektedir.

Çözüm:

Çözüm olarak pfsense 1.2.3 sürümüne ait 2gb imaj dosyası compact flash üzerine kurularak üzerinde değişiklikler yapıldı. Yazılan uygulamalar ile DHCP sunucunun logları istenen formatta Windows paylaşımı, FTP paylaşımı veyahutta sistem üzerine takılı FAT32 formatlı bir disk (testlerde ben usb kullandım) üzerine aktarılmasını sağlamak. Özellikle windows paylaşımı yerel ağdaki ağlar, FTP ise çoklu ağlar üzerinde tek bir yerden zaman damgası işlemlerini yerine getirmek için ideal olacaktır. Windows paylaşım dizinleri ve ftp dizinleri özellike TİB'e ait olan zaman damgalama dizini ile eşleştirilirse sorunsuz bir şekilde işler otomatik olmaktadır.

Örnek log çıktısı;

http://www.linuxprogramlama.com/log/dhcplog-20100304-040100.txt Gelelim bu çözüme ait yönteme;

Yöntem :

Downloads->Projects bölümüne yerleştirilen dosyalar kullanılarak kendinize ait olan pfsense üzerinde gerekli dosyalar değiştirilerek işler hale getirilebilir. Yapılması gerekenler; Download bölümünde bulunan Projects kısmında ki zip li dosyayı indiriniz ve bir dizine açınız. Pfsense kutunuzda SSH aktifleştiriniz ve winscp ve size uygun bir sftp cihazı ile bağlanınız /usr/local/www/diag_logs_settings.php dosyasının yedeğini alınız ve zip içinden çıkanı onun yerine yazınız. Kopyalama yapmadan önce SSH ile bağlanarak mount -uw / komutunu çalışıtırınız. Daha sonra diğer dosyaları /sbin dizine içine kopyalayınız. Çalıştırma haklarını veriniz. Bilindik yol; chmod 755 dosya_adi Daha sonra diag_log_settings.php içinden girerek ayarlama yapınız. Çalışmaya başlamadan önce sisteme sambaclient paketini kurmak gerekiyor. Bunun için pfsense ssh ile bağlandıktan sonra aşağıdaki komutları konsolda yazınız. mount -uw / pkg_add -r samba3-smbclient cp /usr/local/etc/smb-client.conf.sample /usr/local/etc/smb-client.conf

Nasıl kullanılır?

Sunucu kayıtları -> Ayarlar Dosya adı diag_logs_settings.php dosyası pfsense üzerinde çalıştırılır. Eğer ingilizce pfsense üzerine koymussanız Türkçe karakterlerde saçmalama olacaktır. Logları aldığınız dizinlerinin TİB imzalayici ile aynı dizini işaret etmesine dikkat ediniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra; Test yapmak için SSH ile bağlandıktan sonra; ftp test etmek için /sbin/dhcplistcronsftp.sh windows paylaşımını test etmek için /sbin/dhcplistcronsmb.sh yazarak çıkan sonuçlara göre dosyaları kopyalayıp kopyalamadığı anlaşılabilir. ---> Sürüm 0.2 Deniz Porsuk bey tarafından gönderilen düzeltmeyi içermektedir. Kendisi logları windows domain sistemlere kopyalama yeteneği eklemiştir. ---> Sürüm 0.3 Technical isimli kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Bu sürümle birlikte Pfsense sürüm 2.0 ile ilgili düzenlemeler eklenmiştir. ---> Sürüm 0.4 Technical hata düzeltmeleri yapmıştır. Forumdan takip ediniz.

Alt text

About

5651 ve PFsense ile TİB formatlı Otomatik DHCP Loglama

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages

  • PHP 94.2%
  • JavaScript 4.1%
  • Other 1.7%