Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
101 lines (100 sloc) 3 KB
? Which is the codename of current WoUSO devel version?
+ Piranha
- 4
- no codename
- nom nom nom
? Dacă utilizatorul <tt>student</tt> creează un fișier folosind comanda <tt>touch fisier</tt>, iar umask este setat la 0257, pentru ce utilizatori va funcționa comanda <tt>echo "bla" > fișier</tt>?
+ membrii grupului de care aparține fișierul
- utilizatorul "student"
- pentru nici un utilizator
- oricine
? Care este echivalentul numeric al permisiunilor <tt>rwxr-----</tt>?
+ 740
- 640
- 720
- 037
? Care este UID-ul utilizatorului root pe un sistem Linux?
- 1
- 0xdeadbeef
+ 0
- 42
? Daca utilizatorul "student" creeaza un fisier cu comanda <tt>touch fisier</tt>, iar umask este setat la 0257, cine va putea edita fisierul ?
+ membrii grupului de care apartine fisierul
- utilizatorul "student"
- nu va putea fi editat
- oricine
? In lumea UNIX un proces poate avea un singur proces parinte. In momentul in care parintele este omorat printr-ul semnal SIGKILL, procesul copil
- este automat omorat si el
- devine orfan, isi termina executia, fara a fi adoptat de nimeni
- devine orfan si este automat adoptat de parintele parintelui (bunicul procesului)
+ devine orfan si este automat adoptat de procesul "init"
? Care din comenzile de mai jos afisaza terminalul utilizat de demonul x.
+ ps -e | grep x
- ps -o tty | pgrep x
- ps -eo tty | grep x
- ps -eo tty | pgrep x
? Care este comanda prin care se schimba runlevel-ul curent la 3?
- <tt>runlevel 3</tt>
- <tt>sysv-rc-conf 3</tt>
+ <tt>telinit 3</tt>
- <tt>cd /etc/rc3.d</tt>
? Care din urmatoarele comenzi nu au ca optiune -a?
+ top
- man
- ls
- ps
? Cati utilizatori dintr-un sistem de operare Ubuntu pot folosi comanda "sudo adduser"?
+ oricati
- unul singur
- nici unul
- cate unul pentur fiecare partitie
? Cate statii dintr-o retea locala functionala pot avea adresa 192.168.0.32/24?
+ una singura
- oricate
- niciuna
- cate una pentru fiecare switch
? Care comanda nu este legata direct de lucrul cu procese?
+ dd
- ps
- top
- pstree
? Care din urmatoarele NU este un drept de acces pe o intrare in sistemele de fisiere Unix?
- read
- write
- execute
+ delete
? Pe ce port asculta implicit conexiuni un server de <tt>SSH</tt>?
+ 22
- 21
- 23
- 25
? Care este sintaxa corecta pentru conectarea utilizatorului <tt>bob</tt> la masina cu adresa <tt>192.168.5.4</tt>?
+ <tt>ssh bob@192.168.5.4</tt>
- <tt>ssh bob&192.168.5.4</tt>
- <tt>ssh bob 192.168.5.4</tt>
- <tt>ssh 192.168.5.4:bob</tt>
? Care dintre urmatoarele utilitare permite descarcarea neinteractiva folosind HTTP?
+ <tt>wget</tt>
- <tt>firefox</tt>
- <tt>elinks</tt>
- <tt>dillo</tt>
? Care dintre urmatoarele protocoale este responsabil cu trimiterea mesajelor email?
+ <tt>SMTP</tt>
- <tt>IMAP</tt>
- <tt>POP</tt>
- <tt>SSH</tt>
? Fie variabilele $nume="gigi" si $nuamr=27. Ce afisaza echo echo "$nume\$numar"00'$nume' ?
- gigi\2700gigi
+ gigi$numar00$nume
- gigi\2700$nume
- gigi$numar00gigi
? Cati parametri poate avea un script bash?
+ oricati
- 99
- 9
- 1
? Care din comenziile de mai jos sunt comenzi interne:
+ cd
- chmod
- ls
- file
Something went wrong with that request. Please try again.