Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
log
 
 
 
 
 
 

Úloha k workshopu Elasticsearch

Na stránce https://www.elastic.co/products si stáhněte a zprovozněte Elasticsearch, Kibanu a FileBeat.

Spuštění na Windows:

Pro spuštění Elasticsearch zadejte do příkazového řádku příkaz bin\elasticsearch.bat. Pro spuštění Kibany musíte mít zároveň spuštěný Elasticsearch. Chcete-li změnit defaultní konfiguraci Kibany, otevřete soubor config\kibana.yml a soubor upravte. Poté použijte příkaz bin\kibana.bat. Před spuštěním Filebeatu upravte konfigurační soubor filebeat.yml. Poté spusťte Filebeat příkazem filebeat.exe. Zda vám vše běží můžete průběžně kontrolovat přes prohlížeč (localhost:9200 pro Elastisticsearch, localhost:5601 pro Kibanu).

Úkol pro Elasticsearch fandy:

Nahrajte všechny soubory ze složky log do elasticsearche za použití filebeatu. Jakmile začne Filebeat zpracovávat data, tak se v Kibaně objeví nově vytvořený index. Vytvořte si pro to index-pattern, který bude pracovat s indexy. Výsledný pattern bude vypadat takto "filebeat-*". V dalším kroku si nastavte @timestamp jako Time Filter field name, aby se vám data dala správně filtrovat podle času. Jakmile vše nastavíte, tak se přepněte na záložku Discover, kde uvidíte časovou osu a záznamy, které přibývají.

A pro větší nadšence :-):

Upravte FileBeat, abyste měli vaše logy otagované (projekt, error, info, debug).

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published