Skip to content

rtsoftplzen/elastic-hw

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
log
 
 
 
 
 
 

Úloha k workshopu Elasticsearch

Na stránce https://www.elastic.co/products si stáhněte a zprovozněte Elasticsearch, Kibanu a FileBeat.

Spuštění na Windows:

Pro spuštění Elasticsearch zadejte do příkazového řádku příkaz bin\elasticsearch.bat. Pro spuštění Kibany musíte mít zároveň spuštěný Elasticsearch. Chcete-li změnit defaultní konfiguraci Kibany, otevřete soubor config\kibana.yml a soubor upravte. Poté použijte příkaz bin\kibana.bat. Před spuštěním Filebeatu upravte konfigurační soubor filebeat.yml. Poté spusťte Filebeat příkazem filebeat.exe. Zda vám vše běží můžete průběžně kontrolovat přes prohlížeč (localhost:9200 pro Elastisticsearch, localhost:5601 pro Kibanu).

Úkol pro Elasticsearch fandy:

Nahrajte všechny soubory ze složky log do elasticsearche za použití filebeatu. Jakmile začne Filebeat zpracovávat data, tak se v Kibaně objeví nově vytvořený index. Vytvořte si pro to index-pattern, který bude pracovat s indexy. Výsledný pattern bude vypadat takto "filebeat-*". V dalším kroku si nastavte @timestamp jako Time Filter field name, aby se vám data dala správně filtrovat podle času. Jakmile vše nastavíte, tak se přepněte na záložku Discover, kde uvidíte časovou osu a záznamy, které přibývají.

A pro větší nadšence :-):

Upravte FileBeat, abyste měli vaše logy otagované (projekt, error, info, debug).

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published