Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
bin
 
 
 
 
 
 
 
 

readme.md

RabbitMQ Workshop

Zprovoznění

Pokud nechcete používat Nette aplikaci a chcete si pouze vyzkoušet webové rozhraní RabbitMQ a Supervisor s použitím přiloženého Docker kontejneru, můžete přeskočit na sekci Docker

Pro korektní běh Nette aplikace je nutné v rootu projektu vytvořit složky log a temp a oběma složkám přidat oprávnění na čtení a zápis pro všechny uživatele.

Dále je potřeba spustit v rootu projektu příkaz composer install.

Docker

Součástí projektu je i připravený Docker kontejner, který obsahuje jak RabbitMQ, tak i Supervisor.

Před spuštěním kontejneru je nutné zkopírovat soubor docker-compose.EXAMPLE.override.yml ve složce docker/ a pojmenovat ho docker-compose.override.yml. V tomto souboru lze definovat lokální nastavení Docker kontejneru, mimo jiné porty, na kterých jsou přístupné služby.

Kontejner lze spustit ze složky docker/ příkazem docker-compose up.

RabbitMQ Management

Webové rozhraní pro RabbitMQ se v případě použití přiloženého Docker kontejneru a ponechání defaultních nastavení nachází na url http://127.0.0.1:15672.

Přístupové údaje jsou admin:admin.

Supervisor Management

Webové rozhraní pro Supervisor se v případě použití přiloženého Docker kontejneru a ponechání defaultních nastavení nachází na url http://127.0.0.1:9001

Přístupové údaje jsou admin:admin.

Pokud nechcete používat webové rozhraní, lze použít CLI rozhraní voláním služby supervisorctl (pro restartování všech služeb lze použít příkaz supervisorctl restart all).

Konfigurační soubory pro Supervisor se nachází ve složce docker/files/supervisor/.

Spuštění producenta

Před spuštěním producenta je nutné mít v RabbitMQ vytvořené fronty i exchange, jinak bude zpráva zahozena (viz. přednáška).

Definice front a exchange pro producenty a konzumenty se nachází v souboru app/config/rabbitmq.neon.

Producenta lze spustit zadáním příkazu v rootu projektu ve tvaru

bin/console Rabbit:exampleProducer [message]

, kde [message] je zpráva, kterou zasíláme do fronty.

Pokud používáte Docker, je nutné se předtím připojit do kontejneru tímto příkazem:

docker exec -it rabbitmq_worshop bash

About

Podklady k workshopu na RabbitMQ

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.