Skip to content

ruby-vietnam/meetup

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruby Vietnam Meetup

Screenshot

This is centralised repository for any information related to Ruby Meetup events in Vietnam.

Đây là repository trung tâm với thông tin về các cuộc gặp thường niên của hội Ruby Việt Nam.

Sự kiện diễn ra 2 tháng một lần vào một ngày chỉ định của tuần thứ 3. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên meetup site

The event is organised every month on a desginated date of the 3rd week of the month. Further details will be posted on meetup site

Cách thức tổ chức

Khâu chuẩn bị

 • Thông báo sự kiện trên Facebook event
 • Thu xếp địa điểm tổ chức và thu xếp:
  • Ghế
  • Bàn
  • Projector
  • Internet
  • Loa
  • Chụp hình
  • Quay phim (nếu có)
 • Thu xếp phụ cần
  • Đồ ăn
  • Đồ uống
  • Khăn giấy
 • Tiếp nhận các bài nói kỹ thuật
 • Cập nhật thông tin về bài nói đc chấp nhận và các thông tin chưa thống nhất trên Facebook Page, Meetup.com
 • Soạn nội dung chương trình, xin sử dụng Keynote template có sẵn trên repository, nếu máy không có iWorks thì nên Export ra 1 bản PDF dự phòng tình huống không có máy nào chạy Mac

Nội dung chương trình / Programs

 • House Keeping: Mở màn sự kiện, mục này MC sẽ trao đổi với mọi người về chia sẻ các tin tức, công cụ, mẹo hữu ích, các bạn tìm cơ hội thực tập và việc làm có thể tự giới thiệu, và các công ty và các nhà tuyển dụng cũng vậy
 • Bài nói 1 (Cấp độ cơ bản): Bài nói dài 15' với chủ đề cơ bản, nhắm vào các bạn mới nhập môn Ruby
 • Bài nói 2 (Cấp độ chuyên sâu): Bài nói dài 15' với chủ đề cao cấp, nhắm vào các bạn đã có kinh nghiệm
 • Giải lao
 • Bài hacking live (Mọi cấp độ): Một bài nói ngắn vấn đề gặp phải và cách vượt qua thông qua hacking trực tiếp với sự tham gia thảo luận và đóng góp của đám đông
 • Quảng cáo tìm việc
 • Kết buổi và giao lưu
 • Housekeeping
 • 3 long talks, 15' each ranging from Beginner to Advanced level
 • Break after the 2nd long talk
 • Live Hacking
 • Networking after the event finishes
 • Employment advertising

Cách thức đăng ký các bài nói

Nếu bạn muốn làm một bài presentation thì tạo một Issue trên Repository này với tựa đề như sau:

Meetup #<number> - Tên bạn - Tên bài nói

và phần thân bài sẽ là nội dung bài nói của bạn (trong dưới 100 từ)

Vd:

Meetup #1 - Trung Lê (@joneslee85) - Chào mừng các bạn

Bài nói mở màn Meetup đầu tiên của nhóm. Các bạn sẽ đc biết lịch sử
hình thành và giá trị mà nhóm hướng tới. ...

BTC sẽ tag ticket với từ khoá 'Accepted' nếu bài nói đc chấp nhận và từ khoá 'Maybe next time' nếu không đc chấp nhận.

Tài trợ sự kiện / Sponsorships

BTC hoan nghênh mọi loại hình hỗ trợ của các tổ chức và doanh nghiệp. Xin liên hệ Trung Lê (@joneslee85) trên chat.ruby.org.vn.

We welcome sponsorships in merchandise or financial form. Please contact Trung Lê (@joneslee85) in chat.ruby.org.vn.

About

The official meet-up schedule of Ruby Vietnam Group

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published