Permalink
Browse files

Translate latest news (pl)

  • Loading branch information...
1 parent cf70325 commit b962254ae8c3e58db032a9d966011a42e079f8f2 @crabonature crabonature committed Feb 26, 2014
@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+layout: news_post
+title: "Wydano Ruby 1.9.3-p545"
+author: "usa"
+translator: "crabonature"
+date: 2014-02-24 05:00:00 +0000
+lang: pl
+---
+
+Wszystkiego najlepszego, Ruby!
+Dzisiaj, 24 lutego, jest 21 rocznica Rubiego.
+Na pamiątkę tego, wydano Ruby 1.9.3-P545.
+
+To ostatnie wydanie 1.9.3.
+Oznacza to, że Ruby 1.9.3 przechodzi do stanu zapewnienia bezpieczeństwa,
+i nigdy nie zostanie wydany, chyba że pojawią się jakieś krytyczne regresje lub
+zostaną wykryte luki bezpieczeństwa.
+Takie utrzymanie planowane jest przez jeden rok.
+Następnie utrzymanie Rubiego 1.9.3 zostanie zakończone 24 lutego 2015.
+
+To wydanie zawiera wiele poprawek błędów.
+Zobacz [tickets](https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-193/issues?set_filter=1&status_id=5)
+i [ChangeLog](http://svn.ruby-lang.org/repos/ruby/tags/v1_9_3_545/ChangeLog) po szczegóły.
+
+## Pobieranie
+
+* [http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p545.tar.bz2](http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p545.tar.bz2)
+
+ SIZE: 10038164 bytes
+ MD5: 4743c1dc48491070bae8fc8b423bc1a7
+ SHA256: 2533de9f56d62f11c06a02dd32b5ab6d22a8f268c94b8e1e1ade6536adfd1aab
+
+* [http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p545.tar.gz](http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p545.tar.gz)
+
+ SIZE: 12582277 bytes
+ MD5: 8e8f6e4d7d0bb54e0edf8d9c4120f40c
+ SHA256: 05fb00ebd374ef800475eb40b71ebc42cc18c1f61f4885c11737f310d3d23111
+
+* [http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p545.zip](http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/1.9/ruby-1.9.3-p545.zip)
+
+ SIZE: 13970747 bytes
+ MD5: d056aefa64237737fedb127257b502d2
+ SHA256: 2d0d17840da0dfbea8ace8a77050a7710d2ef3c9e05dd88f2731464532aea31e
+
+## Komentarze do wydania
+
+Jestem wdzięczny wszystkim, którzy wspierają Rubiego.
+Dziękuję.
+
+To wydanie jest poświęcone pamięci naszego najlepszego towarzysza, Jima Weiricha.
+Dziękuję, Jim. Spoczywaj w pokoju.
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+layout: news_post
+title: "Wydano Ruby 2.0.0-p451"
+author: "nagachika"
+translator: "crabonature"
+date: 2014-02-24 12:00:00 +0000
+lang: pl
+---
+
+Dziś 24 lutego wypada 21 rocznica Rubiego, z racji tego jest nam miło
+ogłosić nowe wydanie Ruby 2.0.0-p451.
+
+To wydanie zawiera wiele poprawek błędów.
+Zobacz [tickets](https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-200/issues?set_filter=1&status_id=5)
+i [ChangeLog](http://svn.ruby-lang.org/repos/ruby/tags/v2_0_0_451/ChangeLog)
+po szczegóły.
+
+## Pobieranie
+
+* [http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p451.tar.bz2](http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p451.tar.bz2)
+
+ SIZE: 10725438 bytes
+ MD5: 908e4d1dbfe7362b15892f16af05adf8
+ SHA256: 5bf8a1c7616286b9dbc962912c3f58e67bc3a70306ca90b0882ef0bd442e02f5
+
+* [http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p451.tar.gz](http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p451.tar.gz)
+
+ SIZE: 13587580 bytes
+ MD5: 9227787a9636551f1749ee8394b5ffe5
+ SHA256: e6d6900eb4084053058349cfdbf63ad1414b6a8d75d58b47ed81010a9947e73b
+
+* [http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p451.zip](http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p451.zip)
+
+ SIZE: 15097530 bytes
+ MD5: e90cb32e9cf534d180754d7492988748
+ SHA256: 8999133f35ad5ddc9a6174860c795c5022e3868ff3b6587448b86af81ea2d5ec
+
+## Komentarz do wydania
+
+Wiele osób tworzących kod, developerów i użytkowników zgłaszających raporty o błędach
+pomogło mi zrobić to wydanie. Podziękowania za ich zaangażowanie i pracę.
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+layout: news_post
+title: "Wydano Ruby 2.1.1"
+author: "naruse"
+translator: "crabonature"
+date: 2014-02-24 05:00:00 +0000
+lang: pl
+---
+
+Dziś 24 lutego wypada 21 rocznica Rubiego, z racji tego jest nam miło
+ogłosić nowe wydanie Ruby 2.1, czyli 2.1.1.
+
+Ruby 2.1 ma wiele ulepszeń, włączając polepszenie wydajności bez poważnych
+niezgodności. Możesz użyć go z Railsami lub innymi aplikacjami by uzyskać lepsze
+wyniki.
+
+To wydanie zawiera wiele poprawek błędów.
+Zobacz [tickets](https://bugs.ruby-lang.org/projects/ruby-21/issues?set_filter=1&status_id=5)
+i [ChangeLog](http://svn.ruby-lang.org/repos/ruby/tags/v2_1_1/ChangeLog) po szczegóły.
+
+Jako że poprzednie ogłoszenie zmieniające
+[politykę wersjonowania dla Rubiego 2.1](https://www.ruby-lang.org/pl/news/2013/12/21/semantic-versioning-after-2-1-0/)
+to wydanie jest nazwane "2.1.1".
+
+## Pobieranie
+
+* <http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.1.tar.bz2>
+ * SIZE: 11990697 bytes
+ * MD5: 53edc33b2f590ecdd9f6a344b9d92d0d
+ * SHA256: 96aabab4dd4a2e57dd0d28052650e6fcdc8f133fa8980d9b936814b1e93f6cfc
+* <http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.1.tar.gz>
+ * SIZE: 15092388 bytes
+ * MD5: e57fdbb8ed56e70c43f39c79da1654b2
+ * SHA256: c843df31ae88ed49f5393142b02b9a9f5a6557453805fd489a76fbafeae88941
+* <http://cache.ruby-lang.org/pub/ruby/2.1/ruby-2.1.1.zip>
+ * SIZE: 16618363 bytes
+ * MD5: 02c1dbff9c550d2d808444c8fef483bc
+ * SHA256: 6c226d3f3a4bd1a9356077473d1915968f45af6775660bb8ec5e245a337e3b14

0 comments on commit b962254

Please sign in to comment.