Permalink
Browse files

dutch translation

  • Loading branch information...
keerts committed Aug 15, 2012
1 parent 5e248dd commit 0177fa4ba29cbcf30e0c22c50f31f985c6bfc873
Showing with 213 additions and 0 deletions.
  1. +11 −0 app/controllers/application_controller.rb
  2. +202 −0 config/locales/nl.yml
@@ -6,6 +6,17 @@ class ApplicationController < ActionController::Base
protect_from_forgery :only => [:create, :update, :destroy]
ssl_required :if => :signed_in?
+ before_filter :set_locale
+
+ def set_locale
+ I18n.locale = params[:locale] || I18n.default_locale
+ end
+
+ # Adding this keeps the user on the same locale, but currently breaks a lot of tests testing for specific urls.
+ # def default_url_options(options={})
+ # { :locale => I18n.locale }
+ # end
+
protected
def authenticate_with_api_key
View
@@ -0,0 +1,202 @@
+nl:
+ update: Wijzig
+ home:
+ index:
+ share:
+ update: Bijwerken naar de laatste RubyGems versie
+ deploy: Eenvoudig je gem deployen
+ build: Je gem bouwen
+ header: delen
+ gems_header: van %{gem_count} gems totaal sinds juli 2009
+ welcome_blurb: Welcome bij de RubyGem host voor de community.
+ learn:
+ browse_docs: Bekijk de documentatie
+ gem_specification: Gem Specificatie
+ spec_subtitle: Het gezicht van jouw gem's voor de wereld.
+ header: leren
+ docs_subtitle: Gedetailleerde uitleg, stap voor stap instructies en naslagwerk
+ install_rubygems: Installeer RubyGems %{version}
+ rubygems_subtitle: Ruby's bewezen packaging systeem
+ leaderboards:
+ new: Nieuwe Gems
+ no_downloaded: Geen downloads vandaag
+ updated: Zojuist gewijzigd
+ downloaded: Meest gedownload vandaag
+ header: ranglijsten
+ pitch:
+ content: ! '%{rubygems} is dé hosting service voor de Ruby community. %{publish} je gems kinderlijk eenvoudig. %{api} om informatie over de beschikbare gems op te vragen. %{contribute} en verbeter de site met je eigen wijzigingen.'
+ api: Gebruik de API
+ publish: Publiceer en installeer
+ contribute: Draag je steentje bij
+ find_blurb: Vind je gems makkelijker en publiceer ze sneller.
+ users:
+ new:
+ or_rubyforge: RubyForge Account!
+ have_account: Heb je al een account?
+ rubyforge_banner: Je kunt nu ook inloggen met je %{link}
+ stats:
+ index:
+ gem_count: ! '%{count} gems'
+ user_count: ! '%{count} gebruikers'
+ show:
+ current_rank: huidige positie
+ overview: Statistiekenoverzicht
+ for: Statistieken voor %{for}
+ total_downloads: ! '%{count} downloads totaal'
+ highest_rank: hoogste notering vandaag
+ daily_downloads: ! '%{count} downloads vandaag'
+ time_ago: ! '%{duration} ago'
+ download_count: ! '%{count} downloads'
+ please_confirm: Toegang geweigerd. Controleer je RubyGems.org account.
+ activerecord:
+ errors:
+ messages:
+ record_invalid:
+ attributes:
+ session:
+ password: Wachtwoord
+ who: Email of handle
+ linkset:
+ mail: Mailing-list-URL
+ bugs: Bugtracker-URL
+ docs: Documentatie-URL
+ code: source code URL
+ wiki: Wiki URL
+ user:
+ handle: Handle
+ email: Emailadres
+ avatar: Avatar
+ password: Wachtwoord
+ title: RubyGems.org
+ rubygems:
+ index:
+ title: alle gems
+ subtitle: die beginnen met %{prefix}
+ dependencies:
+ header: afhankelijkheden
+ edit:
+ title: Wijzig gem links
+ other_fields_notice: Alle andere velden kunnen alleen gewijzigd worden door een nieuwe versie van de gem te publiceren.
+ subtitle: voor %{gem}
+ show:
+ install: Installeer
+ bundler_header: Gemfile
+ downloads_for_this_version: ! '%{count} voor deze versie'
+ stats_header: Statistieken
+ authors_header: Auteurs
+ versions_header: Versies
+ not_hosted_notice: Deze gem wordt momenteel niet gehost op rubygems.org.
+ yanked_notice: Deze gem is verwijderd, maar is nog steeds te downloaden voor andere gems die ervan afhankelijk zijn. Voor meer informatie of als het nodig is de gem permanent te verwijderen, zie %{more_info_link}.
+ yank_info_link_text: gebruik deze link
+ owners_header: Eigenaren
+ links:
+ home: Startpagina
+ mail: Mailing-list
+ bugs: Bug-tracker
+ docs: Documentatie
+ code: source code
+ wiki: Wiki
+ header: Links
+ show_all_versions: Toon alle versies (%{count} totaal)
+ dashboards:
+ show:
+ gem_link_text: gem pagina
+ latest_title: RSS Feed met Laatste wijzigingen 
+ no_subscriptions: Je bent nog niet geabonneerd op een of meerdere gems. Bezoek een %{gem_link} en abonneer je erop.
+ mine: Mijn Gems
+ creating_link_text: aanmaken
+ migrating_link_text: migreren
+ latest: Laatste wijzigingen
+ my_subscriptions: Mijn abonnementen
+ no_owned: Je hebt nog geen gems gepubliceerd. Bekijk de instructies voor het %{creating_link} van een gem of het  %{migrating_link} van een gem vanaf RubyForge.
+ please_sign_up: Toegang geweigerd. Schrijf je in voor een account op http://rubygems.org
+ feed_latest: RubyGems.org | Recente Gems
+ sessions:
+ new:
+ forgot_password: Wachtwoord vergeten?
+ form_disable_with: Een moment geduld...
+ passwords:
+ new:
+ title: wachtwoord wijzigen
+ submit: Reset wachtwoord
+ will_email_notice: We sturen een link om je wachtwoord te wijzigen.
+ edit:
+ title: reset wachtwoord
+ submit: Sla dit wachtwoord op
+ pages:
+ about:
+ title: Over
+ support: Hoewel rubygems.org niet wordt gerund door één specifiek bedrijf, zijn er vele die ons tot hier geholpen hebben. Het huidige design van de site is gesponsord door %{thoughtbot}. %{github} is van onschatbare waarde geweest om code te delen en er samen aan te werken. De site is begonnen op  %{heroku}, waarvan de geweldige service heeft geholpen om te bewijzen dat rubygems.org een oplossing is waar de hele community op kan bouwen.
+ subtitle: wat dit is
+ founding: Het project is gestart in april 2009 door %{founder} en is sindsdien uitgegroeid tot een dienst met bijdragen van meer dan %{contributors} en %{downloads}. Sinds de RubyGems 1.3.6 release, is de site hernoemd van Gemcutter naar %{title} om de centrale rol in de Ruby community te verstevigen.
+ purpose:
+ transparent_pages: Het maken van meer transparante en toegankelijke projectpagina's.
+ enable_community: De community in staat te stellen de site te verbeteren en uit te breiden.
+ better_api: Een betere API ter beschikking te stellen voor het beheren van gems.
+ header: ! 'Welkom bij %{site}, dé hosting service voor de Ruby community. Het doel van dit poroject is drieledig:'
+ technical: ! 'Een klein inkijkje in de technische aspecten van de site: Het is 100% Ruby. The main site is a %{rails}-applicatie en het uitserveren van de RubyGem wordt verzorgd door %{sinatra}. Gems worden gehost op %{s3} en de tijd tussen het publiceren van een nieuwe gem en het beschikbaar zijn voor installatie is minimaal. Voor meer informatie, %{source_code} op GitHub. De code is %{license}'
+ create:
+ title: aanmaken
+ notice: Deze pagaina is verplaatst naar the nieuwe rubygems.org support site.
+ edit: Wijzig
+ searches:
+ show:
+ exact_match: Exacte match
+ subtitle: voor %{query}
+ url: http://rubygems.org
+ versions:
+ index:
+ title: alle versies van %{name}
+ not_hosted_notice: Deze gem wordt momenteen niet gehost op rubygems.org
+ versions_since: ! '%{count} versies sinds %{since}'
+ version:
+ yanked: verwijderd
+ feed_subscribed: RubyGems.org | Geabonneerde Gems
+ subtitle: De gem host voor de community
+ help_url: http://help.rubygems.org
+ profiles:
+ edit:
+ title: Wijzig profiel
+ api_access:
+ confirm_reset: Weet je het zeker? Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
+ title: API toegang
+ key_is: Je API key is %{key}
+ link_text: gem commando's
+ reset: Reset mijn API key
+ credentials: ! 'Als je de %{gem_commands_link} vanaf de command-line wilt gebruiken, heb je een %{gem_credentials_file} bestand nodig. Je kunt deze genereren met het volgende commando:'
+ reset_password:
+ title: Reset wachtwoord
+ text: Nieuw wachtwoord nodig? Geen probleem. %{link}
+ link_text: Vraag hier een nieuwe aan.
+ layouts:
+ application:
+ footer:
+ status: Status
+ discussion_forum: Forum
+ hosted_by: hosting door %{supporter}
+ resolved_with_title: DNS van %{resolver}
+ about: Over
+ uptime: Uptime
+ optimized_by: Optimalisatie door %{optimizer}
+ optimized_by_title: Optimalisatie door %{optimizer}
+ contribute: Bijdragen
+ blog: Blog
+ guides: Leren
+ designed_by: ontwerp door %{designer}
+ statistics: Stats
+ source_code: Code
+ help: Help
+ supported_by: hosting door %{supporter}
+ tracking_by: tracking door %{tracker}
+ supported_by_title: Hosting door %{supporter}
+ resolved_with: DNS van %{resolver}
+ tracking_by_title: Tracking door %{tracker}
+ designed_by_title: Ontwerp van %{designer}
+ mobile: Mobiel
+ hosted_by_title: hosting door %{supporter}
+ header:
+ sign_in: inloggen
+ sign_out: uitloggen
+ dashboard: dashboard
+ sign_up: inschrijven
+ all_gems: alle gems

0 comments on commit 0177fa4

Please sign in to comment.