Permalink
Browse files

Update rails, mail, and all sub-dependencies

  • Loading branch information...
1 parent 66aa25c commit 1427175bbd3e4c2f9ebac3d09fcf72b4d2660f9f @sferik sferik committed Jul 16, 2011
View
5 Gemfile
@@ -1,18 +1,19 @@
source 'http://rubygems.org'
+gem 'rails', '3.0.9'
+
gem 'clearance', '0.9.0.rc9'
gem 'fog'
gem 'gchartrb', '0.8', :require => 'google_chart'
gem 'gravtastic', '2.1.3'
gem 'high_voltage', '0.9.1'
gem 'hoptoad_notifier', '2.4.1'
-gem 'mail', '2.2.15'
+gem 'mail'
gem 'newrelic_rpm', '2.13.4'
gem 'paul_revere', '0.1.5'
gem 'pg'
gem 'rack', '1.2.2'
gem 'rack-maintenance', '0.3.0', :require => 'rack/maintenance'
-gem 'rails', '3.0.5'
gem 'redis', '2.1.1'
gem 'rest-client', '1.0.3', :require => 'rest_client'
gem 'sinatra', '1.2.1'
View
70 Gemfile.lock
@@ -2,32 +2,32 @@ GEM
remote: http://rubygems.org/
specs:
abstract (1.0.0)
- actionmailer (3.0.5)
- actionpack (= 3.0.5)
- mail (~> 2.2.15)
- actionpack (3.0.5)
- activemodel (= 3.0.5)
- activesupport (= 3.0.5)
+ actionmailer (3.0.9)
+ actionpack (= 3.0.9)
+ mail (~> 2.2.19)
+ actionpack (3.0.9)
+ activemodel (= 3.0.9)
+ activesupport (= 3.0.9)
builder (~> 2.1.2)
erubis (~> 2.6.6)
- i18n (~> 0.4)
+ i18n (~> 0.5.0)
rack (~> 1.2.1)
- rack-mount (~> 0.6.13)
+ rack-mount (~> 0.6.14)
rack-test (~> 0.5.7)
tzinfo (~> 0.3.23)
- activemodel (3.0.5)
- activesupport (= 3.0.5)
+ activemodel (3.0.9)
+ activesupport (= 3.0.9)
builder (~> 2.1.2)
- i18n (~> 0.4)
- activerecord (3.0.5)
- activemodel (= 3.0.5)
- activesupport (= 3.0.5)
- arel (~> 2.0.2)
+ i18n (~> 0.5.0)
+ activerecord (3.0.9)
+ activemodel (= 3.0.9)
+ activesupport (= 3.0.9)
+ arel (~> 2.0.10)
tzinfo (~> 0.3.23)
- activeresource (3.0.5)
- activemodel (= 3.0.5)
- activesupport (= 3.0.5)
- activesupport (3.0.5)
+ activeresource (3.0.9)
+ activemodel (= 3.0.9)
+ activesupport (= 3.0.9)
+ activesupport (3.0.9)
addressable (2.2.6)
arel (2.0.10)
builder (2.1.2)
@@ -90,14 +90,14 @@ GEM
hoptoad_notifier (2.4.1)
activesupport
builder
- i18n (0.6.0)
+ i18n (0.5.0)
json (1.5.3)
json (1.5.3-java)
json_pure (1.5.3)
launchy (0.3.7)
configuration (>= 0.0.5)
rake (>= 0.8.1)
- mail (2.2.15)
+ mail (2.2.19)
activesupport (>= 2.3.6)
i18n (>= 0.4.0)
mime-types (~> 1.16)
@@ -120,20 +120,22 @@ GEM
rack (>= 1.0.0)
rack-test (0.5.7)
rack (>= 1.0)
- rails (3.0.5)
- actionmailer (= 3.0.5)
- actionpack (= 3.0.5)
- activerecord (= 3.0.5)
- activeresource (= 3.0.5)
- activesupport (= 3.0.5)
+ rails (3.0.9)
+ actionmailer (= 3.0.9)
+ actionpack (= 3.0.9)
+ activerecord (= 3.0.9)
+ activeresource (= 3.0.9)
+ activesupport (= 3.0.9)
bundler (~> 1.0)
- railties (= 3.0.5)
- railties (3.0.5)
- actionpack (= 3.0.5)
- activesupport (= 3.0.5)
+ railties (= 3.0.9)
+ railties (3.0.9)
+ actionpack (= 3.0.9)
+ activesupport (= 3.0.9)
rake (>= 0.8.7)
+ rdoc (~> 3.4)
thor (~> 0.14.4)
rake (0.9.2)
+ rdoc (3.8)
redgreen (1.2.2)
redis (2.1.1)
rest-client (1.0.3)
@@ -149,7 +151,7 @@ GEM
silent-postgres (0.0.7)
sinatra (1.2.1)
rack (~> 1.1)
- tilt (>= 1.2.2, < 2.0)
+ tilt (< 2.0, >= 1.2.2)
system_timer (1.2.4)
term-ansicolor (1.0.5)
thor (0.14.6)
@@ -188,15 +190,15 @@ DEPENDENCIES
high_voltage (= 0.9.1)
hoptoad_notifier (= 2.4.1)
launchy (= 0.3.7)
- mail (= 2.2.15)
+ mail
newrelic_rpm (= 2.13.4)
nokogiri
paul_revere (= 0.1.5)
pg
rack (= 1.2.2)
rack-maintenance (= 0.3.0)
rack-test (= 0.5.7)
- rails (= 3.0.5)
+ rails (= 3.0.9)
redgreen (= 1.2.2)
redis (= 2.1.1)
rest-client (= 1.0.3)
View
BIN vendor/cache/actionmailer-3.0.5.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/actionmailer-3.0.9.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/actionpack-3.0.5.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/actionpack-3.0.9.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/activemodel-3.0.5.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/activemodel-3.0.9.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/activerecord-3.0.5.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/activerecord-3.0.9.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/activeresource-3.0.5.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/activeresource-3.0.9.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/activesupport-3.0.5.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/activesupport-3.0.9.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/i18n-0.5.0.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/i18n-0.6.0.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/mail-2.2.15.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/mail-2.2.19.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/rails-3.0.5.gem → vendor/cache/rails-3.0.9.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/railties-3.0.5.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/railties-3.0.9.gem
Binary file not shown.
View
BIN vendor/cache/rdoc-3.8.gem
Binary file not shown.

0 comments on commit 1427175

Please sign in to comment.