Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

dutch translation #450

Merged
merged 1 commit into from

3 participants

@keerts

This pull requests offers a Dutch translation for rubygems.org and some code to switch locales.

We used the rubygems.org Rails application to test the Rails support in Langur.

In june we did our first testing on rubygems.org and that session was recorded. See it in action here.

I'd be happy to write a guest post to explain how other's can contribute with a translation for their language.

@travisbot

This pull request passes (merged 0177fa4 into 2cfa9d9).

@adkron
Collaborator

Ran this through a translator and the site looks good. I couldn't find any issue other than that locale doesn't persist with the user. I'm going to pull it in and then create a new issue to make locales persist. Then we can take our time to figure out if we want to save it to the user or the session. Or both?

@adkron adkron merged commit 0d8aa4e into rubygems:master

1 check passed

Details default The Travis build passed
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Aug 15, 2012
  1. @keerts

    dutch translation

    keerts committed
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 213 additions and 0 deletions.
  1. +11 −0 app/controllers/application_controller.rb
  2. +202 −0 config/locales/nl.yml
View
11 app/controllers/application_controller.rb
@@ -6,6 +6,17 @@ class ApplicationController < ActionController::Base
protect_from_forgery :only => [:create, :update, :destroy]
ssl_required :if => :signed_in?
+ before_filter :set_locale
+
+ def set_locale
+ I18n.locale = params[:locale] || I18n.default_locale
+ end
+
+ # Adding this keeps the user on the same locale, but currently breaks a lot of tests testing for specific urls.
+ # def default_url_options(options={})
+ # { :locale => I18n.locale }
+ # end
+
protected
def authenticate_with_api_key
View
202 config/locales/nl.yml
@@ -0,0 +1,202 @@
+nl:
+ update: Wijzig
+ home:
+ index:
+ share:
+ update: Bijwerken naar de laatste RubyGems versie
+ deploy: Eenvoudig je gem deployen
+ build: Je gem bouwen
+ header: delen
+ gems_header: van %{gem_count} gems totaal sinds juli 2009
+ welcome_blurb: Welcome bij de RubyGem host voor de community.
+ learn:
+ browse_docs: Bekijk de documentatie
+ gem_specification: Gem Specificatie
+ spec_subtitle: Het gezicht van jouw gem's voor de wereld.
+ header: leren
+ docs_subtitle: Gedetailleerde uitleg, stap voor stap instructies en naslagwerk
+ install_rubygems: Installeer RubyGems %{version}
+ rubygems_subtitle: Ruby's bewezen packaging systeem
+ leaderboards:
+ new: Nieuwe Gems
+ no_downloaded: Geen downloads vandaag
+ updated: Zojuist gewijzigd
+ downloaded: Meest gedownload vandaag
+ header: ranglijsten
+ pitch:
+ content: ! '%{rubygems} is dé hosting service voor de Ruby community. %{publish} je gems kinderlijk eenvoudig. %{api} om informatie over de beschikbare gems op te vragen. %{contribute} en verbeter de site met je eigen wijzigingen.'
+ api: Gebruik de API
+ publish: Publiceer en installeer
+ contribute: Draag je steentje bij
+ find_blurb: Vind je gems makkelijker en publiceer ze sneller.
+ users:
+ new:
+ or_rubyforge: RubyForge Account!
+ have_account: Heb je al een account?
+ rubyforge_banner: Je kunt nu ook inloggen met je %{link}
+ stats:
+ index:
+ gem_count: ! '%{count} gems'
+ user_count: ! '%{count} gebruikers'
+ show:
+ current_rank: huidige positie
+ overview: Statistiekenoverzicht
+ for: Statistieken voor %{for}
+ total_downloads: ! '%{count} downloads totaal'
+ highest_rank: hoogste notering vandaag
+ daily_downloads: ! '%{count} downloads vandaag'
+ time_ago: ! '%{duration} ago'
+ download_count: ! '%{count} downloads'
+ please_confirm: Toegang geweigerd. Controleer je RubyGems.org account.
+ activerecord:
+ errors:
+ messages:
+ record_invalid:
+ attributes:
+ session:
+ password: Wachtwoord
+ who: Email of handle
+ linkset:
+ mail: Mailing-list-URL
+ bugs: Bugtracker-URL
+ docs: Documentatie-URL
+ code: source code URL
+ wiki: Wiki URL
+ user:
+ handle: Handle
+ email: Emailadres
+ avatar: Avatar
+ password: Wachtwoord
+ title: RubyGems.org
+ rubygems:
+ index:
+ title: alle gems
+ subtitle: die beginnen met %{prefix}
+ dependencies:
+ header: afhankelijkheden
+ edit:
+ title: Wijzig gem links
+ other_fields_notice: Alle andere velden kunnen alleen gewijzigd worden door een nieuwe versie van de gem te publiceren.
+ subtitle: voor %{gem}
+ show:
+ install: Installeer
+ bundler_header: Gemfile
+ downloads_for_this_version: ! '%{count} voor deze versie'
+ stats_header: Statistieken
+ authors_header: Auteurs
+ versions_header: Versies
+ not_hosted_notice: Deze gem wordt momenteel niet gehost op rubygems.org.
+ yanked_notice: Deze gem is verwijderd, maar is nog steeds te downloaden voor andere gems die ervan afhankelijk zijn. Voor meer informatie of als het nodig is de gem permanent te verwijderen, zie %{more_info_link}.
+ yank_info_link_text: gebruik deze link
+ owners_header: Eigenaren
+ links:
+ home: Startpagina
+ mail: Mailing-list
+ bugs: Bug-tracker
+ docs: Documentatie
+ code: source code
+ wiki: Wiki
+ header: Links
+ show_all_versions: Toon alle versies (%{count} totaal)
+ dashboards:
+ show:
+ gem_link_text: gem pagina
+ latest_title: RSS Feed met Laatste wijzigingen 
+ no_subscriptions: Je bent nog niet geabonneerd op een of meerdere gems. Bezoek een %{gem_link} en abonneer je erop.
+ mine: Mijn Gems
+ creating_link_text: aanmaken
+ migrating_link_text: migreren
+ latest: Laatste wijzigingen
+ my_subscriptions: Mijn abonnementen
+ no_owned: Je hebt nog geen gems gepubliceerd. Bekijk de instructies voor het %{creating_link} van een gem of het  %{migrating_link} van een gem vanaf RubyForge.
+ please_sign_up: Toegang geweigerd. Schrijf je in voor een account op http://rubygems.org
+ feed_latest: RubyGems.org | Recente Gems
+ sessions:
+ new:
+ forgot_password: Wachtwoord vergeten?
+ form_disable_with: Een moment geduld...
+ passwords:
+ new:
+ title: wachtwoord wijzigen
+ submit: Reset wachtwoord
+ will_email_notice: We sturen een link om je wachtwoord te wijzigen.
+ edit:
+ title: reset wachtwoord
+ submit: Sla dit wachtwoord op
+ pages:
+ about:
+ title: Over
+ support: Hoewel rubygems.org niet wordt gerund door één specifiek bedrijf, zijn er vele die ons tot hier geholpen hebben. Het huidige design van de site is gesponsord door %{thoughtbot}. %{github} is van onschatbare waarde geweest om code te delen en er samen aan te werken. De site is begonnen op  %{heroku}, waarvan de geweldige service heeft geholpen om te bewijzen dat rubygems.org een oplossing is waar de hele community op kan bouwen.
+ subtitle: wat dit is
+ founding: Het project is gestart in april 2009 door %{founder} en is sindsdien uitgegroeid tot een dienst met bijdragen van meer dan %{contributors} en %{downloads}. Sinds de RubyGems 1.3.6 release, is de site hernoemd van Gemcutter naar %{title} om de centrale rol in de Ruby community te verstevigen.
+ purpose:
+ transparent_pages: Het maken van meer transparante en toegankelijke projectpagina's.
+ enable_community: De community in staat te stellen de site te verbeteren en uit te breiden.
+ better_api: Een betere API ter beschikking te stellen voor het beheren van gems.
+ header: ! 'Welkom bij %{site}, dé hosting service voor de Ruby community. Het doel van dit poroject is drieledig:'
+ technical: ! 'Een klein inkijkje in de technische aspecten van de site: Het is 100% Ruby. The main site is a %{rails}-applicatie en het uitserveren van de RubyGem wordt verzorgd door %{sinatra}. Gems worden gehost op %{s3} en de tijd tussen het publiceren van een nieuwe gem en het beschikbaar zijn voor installatie is minimaal. Voor meer informatie, %{source_code} op GitHub. De code is %{license}'
+ create:
+ title: aanmaken
+ notice: Deze pagaina is verplaatst naar the nieuwe rubygems.org support site.
+ edit: Wijzig
+ searches:
+ show:
+ exact_match: Exacte match
+ subtitle: voor %{query}
+ url: http://rubygems.org
+ versions:
+ index:
+ title: alle versies van %{name}
+ not_hosted_notice: Deze gem wordt momenteen niet gehost op rubygems.org
+ versions_since: ! '%{count} versies sinds %{since}'
+ version:
+ yanked: verwijderd
+ feed_subscribed: RubyGems.org | Geabonneerde Gems
+ subtitle: De gem host voor de community
+ help_url: http://help.rubygems.org
+ profiles:
+ edit:
+ title: Wijzig profiel
+ api_access:
+ confirm_reset: Weet je het zeker? Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
+ title: API toegang
+ key_is: Je API key is %{key}
+ link_text: gem commando's
+ reset: Reset mijn API key
+ credentials: ! 'Als je de %{gem_commands_link} vanaf de command-line wilt gebruiken, heb je een %{gem_credentials_file} bestand nodig. Je kunt deze genereren met het volgende commando:'
+ reset_password:
+ title: Reset wachtwoord
+ text: Nieuw wachtwoord nodig? Geen probleem. %{link}
+ link_text: Vraag hier een nieuwe aan.
+ layouts:
+ application:
+ footer:
+ status: Status
+ discussion_forum: Forum
+ hosted_by: hosting door %{supporter}
+ resolved_with_title: DNS van %{resolver}
+ about: Over
+ uptime: Uptime
+ optimized_by: Optimalisatie door %{optimizer}
+ optimized_by_title: Optimalisatie door %{optimizer}
+ contribute: Bijdragen
+ blog: Blog
+ guides: Leren
+ designed_by: ontwerp door %{designer}
+ statistics: Stats
+ source_code: Code
+ help: Help
+ supported_by: hosting door %{supporter}
+ tracking_by: tracking door %{tracker}
+ supported_by_title: Hosting door %{supporter}
+ resolved_with: DNS van %{resolver}
+ tracking_by_title: Tracking door %{tracker}
+ designed_by_title: Ontwerp van %{designer}
+ mobile: Mobiel
+ hosted_by_title: hosting door %{supporter}
+ header:
+ sign_in: inloggen
+ sign_out: uitloggen
+ dashboard: dashboard
+ sign_up: inschrijven
+ all_gems: alle gems
Something went wrong with that request. Please try again.