Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
164 lines (150 sloc) 4.24 KB
title: Začátečnický kurz PyLadies
subtitle: Brno - podzim 2019 - úterý
time: 18:00–20:00
default_time:
start: '18:00'
end: '20:00'
description: Naučte se Python vážně od začátku. Žádné předchozí znalosti nejsou potřeba. Zaměřujeme se na získání práce.
long_description: |
Tady najdeš všechny materiály k brněnské verzi začátečnického kurzu
PyLadies.
Stránky samotných PyLadies jsou na [http://pyladies.cz][PyLadies].
Jednotlivé lekce jsou určeny naprostým začátečnicím.
Instrukce jsou uvedeny pro operační systémy Linux, Windows i macOS.
[PyLadies]: http://pyladies.cz/
derives: pyladies
vars:
user-gender: f
pyladies: true
coach-present: true
plan:
- base: install
date: 2019-09-24
materials:
- url: http://pyladies.cz/v1/s001-install/uvod.html
title: Kdo jsou Pyladies
type: lesson
- lesson: beginners/install
- lesson: beginners/venv-setup
- lesson: git/install
- lesson: beginners/install-editor
- base: hello
date: 2019-10-01
materials:
- lesson: beginners/cmdline
- lesson: beginners/venv-setup
- lesson: beginners/first-steps
- lesson: beginners/hello-world
- lesson: beginners/print
- lesson: beginners/variables
- lesson: beginners/comparisons
- lesson: beginners/and-or
- title: Tahák na klávesnici (PDF)
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/keyboard/keyboard-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Instrukce a domácí projekty (PDF)
url: http://pyladies.cz/v1/s001-install/handout/handout.pdf
type: homework
- title: Domácí projekty (PDF)
url: http://pyladies.cz/v1/s002-hello-world/handout/handout2.pdf
type: homework
- title: Cykly a řetězce
slug: var-if
date: 2019-10-08
materials:
- lesson: intro/turtle
- lesson: beginners/while
- lesson: beginners/str
- title: Tahák s užitečnými funkcemi
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/basic-functions/basic-functions-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Domácí projekty (PDF)
url: http://pyladies.cz/v1/s003-looping/handout/handout3a.pdf
type: homework
- title: Git a Github
slug: collaboration
date: 2019-10-15
materials:
- lesson: git/basics
- lesson: git/branching
- lesson: git/ignoring
- lesson: git/collaboration
- title: Datové typy
slug: for
date: 2019-10-22
materials:
- lesson: beginners/list
- lesson: beginners/tuple
- lesson: beginners/dict
- title: Domácí projekty (PDF)
url: https://www.mergado.cz/sites/default/files/users/documents/PyLadies/handout4.pdf
type: homework
- lesson: beginners/caesar
- title: Funkce a vlastní funkce
slug: def
date: 2019-10-29
materials:
- lesson: beginners/functions
- lesson: beginners/def
- title: Domácí projekty (PDF)
url: http://pyladies.cz/v1/s004-strings/handout/handout4.pdf
type: homework
- title: Algoritmy
slug: while
date: 2019-11-05
- title: Testování
slug: tests
date: 2019-11-12
materials:
- lesson: beginners/modules
- lesson: beginners/circular-imports
- lesson: beginners/exceptions
- lesson: beginners/testing
- lesson: beginners/debug
- title: Domácí projekty (PDF)
url: https://pyladies.cz/v1/s005-modules/handout/handout5.pdf
type: homework
- title: Třídy
slug: class
date: 2019-11-19
materials:
- lesson: beginners/class
- title: Tahák na třídy
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/classes/classes.pdf
type: cheatsheet
- title: OOP
slug: inheritance
date: 2019-11-26
materials:
- lesson: beginners/inheritance
- title: Soubory, JSON, Flask
slug: file
date: 2019-12-03
materials:
- lesson: beginners/files
- lesson: intro/json
- lesson: intro/flask
- lesson: intro/flask_project
type: homework
- title: HTTP, API a databáze
slug: github-api
date: 2019-12-10
materials:
- lesson: projects/github-api
- lesson: fast-track/http
- lesson: beginners/database
- title: Datová analýza
slug: pandas
date: 2019-12-17
materials:
- lesson: intro/notebook
- lesson: intro/numpy
- lesson: intro/pandas
- title: Tahák na numpy
url: https://pyvec.github.io/cheatsheets/numpy/numpy-cs.pdf
type: cheatsheet
- title: Závěrečné projekty - prezentace
slug: asteroids
date: 2020-01-21
materials:
- lesson: projects/own_project
You can’t perform that action at this time.