Skip to content
Branch: master
Go to file
Code

Latest commit

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Programmerings träning inför programmerings olympiaden

Vi har gjort denhär mappen för att samla lösningar till olika kattis (programmerings olympiaden) uppgifter för att ge ledtrådar för hur uppgifter ska lösas.

Varsegod och lägg till egna lösningar i valfrit språk. Kattis tillåter följande språk:

Men du får gärna lägga till egna.

Strukturen är såhär /uppgiftens id/ditt namn(-typ av lösning / version).[språk suffix]

Lösta

?

  • Uttrycket
  • Hageltal
  • Bingo
Enkla
Medelsvåra
Svåra

Olösta

Svåra

Länkar

Urval av algoritmer vi stött på (inom parantes i hur många uppgifter):

Awesomenes slides av Johan Sannemo och Aron Granberg:

About

Programmerings träning / Programmerings olympiaden

Resources

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.