Skip to content
Newer
Older
100644 22 lines (17 sloc) 796 Bytes
516df79 @garvinhicking Migrate plugins
garvinhicking authored
1 <html>
2 <head>
3 <title>Dokumentace: Coppermine Selector</title>
4 </head>
5
6 <body>
7
8 <h1>Dokumentace k pluginu 'Coppermine Selector'</h1>
9
10 <p>Dokumentaci k tomuto pluginu přeložil do češtiny Vladimír Ajgl (vlada [zavinac] ajgl [tecka] cz) dne 22.3.2010. Od té doby mohl být plugin pozměněn nebo mohly být rozšířené jeho funkce. Zkontrolujte pro jistotu i <a href="Readme">aktuální anglické "readme"</a>.
11 <p>
12
13 <p>
14 Plugin přidává tlačítka k formuláři pro zadávání nového příspěvku. Toto tlačítko otevírá prohlížeč, ve kterém je možné vybrat fotografi z galerie Coppermine (<a href="http://coppermine.sourceforge.net">http://coppermine.sourceforge.net</a>).
15 </p>
16 <h2>Autor</h2>
17 <p>
18 Matthew Maude: <a href="mailto:s9y@risingdawn.org">s9y@risingdawn.org</a>
19 </p>
20 </body>
21 </html>
Something went wrong with that request. Please try again.