Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 00ebec05bb
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (18 sloc) 1.12 KB
<?php # lang_cz.inc.php 1.0 2009-08-15 09:24:03 VladaAjgl $
/**
* @version 1.0
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @translated 2009/08/15
*/
@define('PLUGIN_MAILENTRY_NAME', 'Posílání příspěvku emailem');
@define('PLUGIN_MAILENTRY_DESC', 'Umožňuje uživatelům poslat příspěvek emailem kamarádovi. Dejte pozor, tento plugin může zvýšit provoz po síti, pokud začnou spamboti zneužívat této funkce.');
@define('PLUGIN_MAILENTRY_TO', 'Pošlete článek mailem komu:');
@define('PLUGIN_MAILENTRY_FROM_NAME', 'Vaše jméno:');
@define('PLUGIN_MAILENTRY_FROM_ADDR', 'Vaše emailová adresa:');
@define('PLUGIN_MAILENTRY_MESSAGE', 'Zpráva (nepovinná):');
@define('PLUGIN_MAILENTRY_SEND', 'Poslat');
@define('PLUGIN_MAILENTRY_TO_INVALID', 'Adresa příjemce není správná. Článek nemohl být odeslán.');
@define('PLUGIN_MAILENTRY_SUCCESS', 'Email úspěšně odeslán.');
@define('PLUGIN_MAILENTRY_FAILURE', 'Nezdařilo se poslat email.');
@define('PLUGIN_MAILENTRY_EMAIL', "%s četl následující článek na blogu %s a myslí si, že by Tě mohl zajímat:\r\n\r\n%s\r\n%s\r\n\r\n%s\r\n%s\r\n");
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.