Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 11e58ae543
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

518 lines (518 sloc) 39.711 kB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
<title>Serendipity: Available External Sidebar Plugins</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/</link>
<description>TOC</description>
<dc:language>en</dc:language>
<generator>Serendipitx SPARTACUS</generator>
<item>
<title>Seznam statických stránek: Tento plugin zobrazuje nastavitelný seznam stálých (statických) stránek.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_staticpage</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Rob Antonishen, Falk Doering, Ian (Timbalu)</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_staticpage&lt;br /&gt;Seznam statických stránek&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tento plugin zobrazuje nastavitelný seznam stálých (statických) stránek.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.3</content:encoded>
<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 02:33:06 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_staticpage</guid>
</item>
<item>
<title>Počasí: V postranním sloupci zobrazí aktuální počasí ve zvoleném místě.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_weather</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Serendipity Team</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_weather&lt;br /&gt;Počasí&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;V postranním sloupci zobrazí aktuální počasí ve zvoleném místě.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:16:16 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_weather</guid>
</item>
<item>
<title>Přihlašovací formulář: Zobrazuje postranní blok s přihlašovacím formulářem</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_loginform</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Neil Dudman</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_loginform&lt;br /&gt;Přihlašovací formulář&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje postranní blok s přihlašovacím formulářem&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:18:14 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_loginform</guid>
</item>
<item>
<title>Doporučení Amazon: Doporučené produkty z Amazon v rámci partnerského programu Amazon</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_amazon</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthew Groeninger, (original plugin by Thomas Nesges)</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_amazon&lt;br /&gt;Doporučení Amazon&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Doporučené produkty z Amazon v rámci partnerského programu Amazon&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:31:24 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_amazon</guid>
</item>
<item>
<title>Poslední vyhledávání (Google, Yahoo, Bing, Croogle): Zobrazuje slova, která byla v poslední době vyhledávánavna tomto blogu (pomocí Googlu, Yahoo, Bingu nebo Scrooglu).</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_google_last_query</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Grischa Brockhaus</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_google_last_query&lt;br /&gt;Poslední vyhledávání (Google, Yahoo, Bing, Croogle)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje slova, která byla v poslední době vyhledávánavna tomto blogu (pomocí Googlu, Yahoo, Bingu nebo Scrooglu).&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:32:23 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_google_last_query</guid>
</item>
<item>
<title>Hitmaps: Zobrazuje, z jakých stránek přicházejí návštěvníci na blog</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_hitmaps</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Serendipity Team</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_hitmaps&lt;br /&gt;Hitmaps&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje, z jakých stránek přicházejí návštěvníci na blog&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:34:08 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_hitmaps</guid>
</item>
<item>
<title>Top odkazovače (Top Referers): Nejčastější připojení k tomuto weblogu</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_topreferers</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Serendipity Team</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_topreferers&lt;br /&gt;Top odkazovače (Top Referers)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Nejčastější připojení k tomuto weblogu&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:34:53 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_topreferers</guid>
</item>
<item>
<title>Hledání na wikipedii: Vyber pojem (slovo nebo větu) a klikněte na ikonu. Pojem bude vyhledán na Wikipedii.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_wikipedia_finder</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Serendipity Team</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_wikipedia_finder&lt;br /&gt;Hledání na wikipedii&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vyber pojem (slovo nebo větu) a klikněte na ikonu. Pojem bude vyhledán na Wikipedii.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:35:46 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_wikipedia_finder</guid>
</item>
<item>
<title>Zobrazit příspěvky s klíčovými slovy: Zobrazí seznam existujících klíčových slov</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_freetag</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Jonathan Arkell, Grischa Brockhaus, Lars Strojny</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_freetag&lt;br /&gt;Zobrazit příspěvky s klíčovými slovy&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazí seznam existujících klíčových slov&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:42:32 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_freetag</guid>
</item>
<item>
<title>Výběr jazyka: Povolit návštěvníkům měnit jazyk uživatelského rozhraní blogu</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_multilingual</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Wesley Hwang-Chung</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_multilingual&lt;br /&gt;Výběr jazyka&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Povolit návštěvníkům měnit jazyk uživatelského rozhraní blogu&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:44:27 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_multilingual</guid>
</item>
<item>
<title>Oblíbené příspěvky: Zobrazuje nadpisy a počet komentářů nejoblíbenějších příspěvků. Oblíbenost je počítána na základě množství komentářů.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_popularentries</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Kaustubh Srikanth</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_popularentries&lt;br /&gt;Oblíbené příspěvky&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nadpisy a počet komentářů nejoblíbenějších příspěvků. Oblíbenost je počítána na základě množství komentářů.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:46:11 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_popularentries</guid>
</item>
<item>
<title>Plugin del.icio.us: Podobný systém jako je &quot;Remaindered Links&quot; (zapamatované odkazy) nebo &quot;Blogmarks&quot; (blogovací značky). Používá módní systém del.icio.us jako backend.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_delicious</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Riscky</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_delicious&lt;br /&gt;Plugin del.icio.us&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Podobný systém jako je &quot;Remaindered Links&quot; (zapamatované odkazy) nebo &quot;Blogmarks&quot; (blogovací značky). Používá módní systém del.icio.us jako backend.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:52:10 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_delicious</guid>
</item>
<item>
<title>Stromové menu kategorií: Menu kategorií vystavěné pomocí DHTML (dynamické, rozklikávatelné, schovávací). Vyžaduje PEAR::HTML_TreeMenu.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_category_dhtml_menu</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jackson Miller, Sebastian Bauer</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_category_dhtml_menu&lt;br /&gt;Stromové menu kategorií&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Menu kategorií vystavěné pomocí DHTML (dynamické, rozklikávatelné, schovávací). Vyžaduje PEAR::HTML_TreeMenu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:03:41 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_category_dhtml_menu</guid>
</item>
<item>
<title>Fotoblog: Ukazuje náhledy posledních příspěvků s obrázkem Fotoblogu (viz. plugin událostí Fotoblog).</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_photoblog</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Cameron MacFarland</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_photoblog&lt;br /&gt;Fotoblog&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Ukazuje náhledy posledních příspěvků s obrázkem Fotoblogu (viz. plugin událostí Fotoblog).&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:04:29 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_photoblog</guid>
</item>
<item>
<title>Samoregistrace nových uživatelů: Umožňuje návštěvníkům webu vytvořit si vlastní uživatelský účet. Dohromady s pluginem událostí (index.php?serendipity[subpage]=adduser) můžete určit, jestli komentáře mohou posílat pouze registrovaní uživatelé.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_adduser</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_adduser&lt;br /&gt;Samoregistrace nových uživatelů&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Umožňuje návštěvníkům webu vytvořit si vlastní uživatelský účet. Dohromady s pluginem událostí (index.php?serendipity[subpage]=adduser) můžete určit, jestli komentáře mohou posílat pouze registrovaní uživatelé.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:05:48 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_adduser</guid>
</item>
<item>
<title>Autoři: Zobrazuje příspěvky podle autorů</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_authors</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Victor Fusco</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_authors&lt;br /&gt;Autoři&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje příspěvky podle autorů&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:15:46 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_authors</guid>
</item>
<item>
<title>Link List: Správce odkazů (linků) - V bočním panelu zobrazuje vaše oblíbené odkazy.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_linklist</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthew Groeninger, Omid Mottaghi Rad</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_linklist&lt;br /&gt;Link List&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Správce odkazů (linků) - V bočním panelu zobrazuje vaše oblíbené odkazy.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:19:09 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_linklist</guid>
</item>
<item>
<title>Návštěvní kniha - postranní blok: Zobrazuje nejnovější vzkazy z návštěvní knihy v bloku v postranním sloupci</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_guestbook</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jaap Boerma ( j@webbict.com ), Tadashi Jokagi &lt;elf2000@users.sourceforge.net&gt;, Ian (Timbalu)</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_guestbook&lt;br /&gt;Návštěvní kniha - postranní blok&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nejnovější vzkazy z návštěvní knihy v bloku v postranním sloupci&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:31:36 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_guestbook</guid>
</item>
<item>
<title>Flickr Photostream: Zobrazuje nejnovější fotografie kanálu Flickr Photostream.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_flickr</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Michael Kaiser</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_flickr&lt;br /&gt;Flickr Photostream&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nejnovější fotografie kanálu Flickr Photostream.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:06:21 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_flickr</guid>
</item>
<item>
<title>Ankety: V postranním sloupci zobrazí aktuální anketu</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_pollbox</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Evan Nemerson</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_pollbox&lt;br /&gt;Ankety&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;V postranním sloupci zobrazí aktuální anketu&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:22:49 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_pollbox</guid>
</item>
<item>
<title>Menalto galerie - Gallery Random Block: Vkládá odkaz na skript Gallery Random Block (podrobnosti o skriptu viz. http://gallery.menalto.com)</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_gallery_menalto_random</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Andrew Brown, Tadashi Jokagi</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_gallery_menalto_random&lt;br /&gt;Menalto galerie - Gallery Random Block&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vkládá odkaz na skript Gallery Random Block (podrobnosti o skriptu viz. http://gallery.menalto.com)&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:26:22 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_gallery_menalto_random</guid>
</item>
<item>
<title>Serendipity Authors: Zobrazuje rozšířené profily autorů/uživatelů</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_userprofiles</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Falk D�ring</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_userprofiles&lt;br /&gt;Serendipity Authors&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje rozšířené profily autorů/uživatelů&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:28:46 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_userprofiles</guid>
</item>
<item>
<title>Narozeniny uživatelů: PLUGIN_USERPROFILES_BIRTHDAYSNAME_DESCRIPTION</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_userprofiles</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Falk Doering</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_userprofiles_birthdays&lt;br /&gt;Narozeniny uživatelů&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;PLUGIN_USERPROFILES_BIRTHDAYSNAME_DESCRIPTION&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:29:33 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_userprofiles_birthdays</guid>
</item>
<item>
<title>Můj kalendář: Zobrazuje Váš osobní kalendář s X nadcházejícími událsotmi.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_mycalendar</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Markus Gerstel</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_mycalendar&lt;br /&gt;Můj kalendář&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje Váš osobní kalendář s X nadcházejícími událsotmi.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:31:16 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_mycalendar</guid>
</item>
<item>
<title>Karma Ranking: Zobrazuje celkové skóre autorů</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_karmaranking</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Andreas Brandmaier</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_karmaranking&lt;br /&gt;Karma Ranking&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje celkové skóre autorů&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:32:16 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_karmaranking</guid>
</item>
<item>
<title>Náhledy Coppermine: Zobrazuje v postranním sloupci náhledy z Coppermine galerie</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_coppermine</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthew Maude</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_coppermine&lt;br /&gt;Náhledy Coppermine&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje v postranním sloupci náhledy z Coppermine galerie&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:34:06 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_coppermine</guid>
</item>
<item>
<title>Zobrazit důvěryhodné autory: Zobrazuje uživatele s vyobrazením jejich etické úrovně (vyjádřenou semaforem
).Zelená znamená &quot;v pohodě&quot;; oranžová znamená &quot;podezřelý&quot;; a červená znamená &quot;zakázaný&quot;. Administrátor může lehce měnit tyto hodnoty u jednotlivých uživatelů.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_xsstrust</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Loris Zena</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_xsstrust&lt;br /&gt;Zobrazit důvěryhodné autory&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje uživatele s vyobrazením jejich etické úrovně (vyjádřenou semaforem
).Zelená znamená &quot;v pohodě&quot;; oranžová znamená &quot;podezřelý&quot;; a červená znamená &quot;zakázaný&quot;. Administrátor může lehce měnit tyto hodnoty u jednotlivých uživatelů.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:47:21 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_xsstrust</guid>
</item>
<item>
<title>Jazykově závislý HTML blok: Pro zadaný jazyk zobrazuje v postranním sloupci HTML blok.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_nugget_multilingual</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Wesley Hwang-Chung</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_nugget_multilingual&lt;br /&gt;Jazykově závislý HTML blok&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Pro zadaný jazyk zobrazuje v postranním sloupci HTML blok.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:49:35 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_nugget_multilingual</guid>
</item>
<item>
<title>Co právě dělám: Zobrazuje seznam toho, co právě posloucháte, hrajete nebo čtete.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_currently</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Dustin Hawkins</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_currently&lt;br /&gt;Co právě dělám&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje seznam toho, co právě posloucháte, hrajete nebo čtete.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:50:09 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_currently</guid>
</item>
<item>
<title>Audioscrobbler: Ze služby audioscrobbler.net (neblo last.fm) Zobrazuje naposledy přehrávané skladby</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_audioscrobbler</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Flo Solcher</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_audioscrobbler&lt;br /&gt;Audioscrobbler&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Ze služby audioscrobbler.net (neblo last.fm) Zobrazuje naposledy přehrávané skladby&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:50:55 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_audioscrobbler</guid>
</item>
<item>
<title>Náhodný citát: Zobrazuje blok s náhodně vybraným citátem</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_randomquotes</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Florian Solcher</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_randomquotes&lt;br /&gt;Náhodný citát&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje blok s náhodně vybraným citátem&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:52:54 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_randomquotes</guid>
</item>
<item>
<title>Shoutcast: Zobrazí kanál služby Shoutcast v postranním sloupci.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_shoutcast</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>John Mann</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_shoutcast&lt;br /&gt;Shoutcast&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazí kanál služby Shoutcast v postranním sloupci.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8.4</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:58:44 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_shoutcast</guid>
</item>
<item>
<title>Google Rychlé hledání: Hledání záznamu (Google)</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_google_quicksearch</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Wesley Hwang-Chung</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_google_quicksearch&lt;br /&gt;Google Rychlé hledání&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Hledání záznamu (Google)&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:01:28 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_google_quicksearch</guid>
</item>
<item>
<title>Geotag Google Map: Tento plugin zobrazuje souřadnice u osouřadnicovaných příspěvků v mapách na Googlu</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_geotag</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Zoran Kovacevic, Grischa Brockhaus, Matthias Gutjahr</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_geotag&lt;br /&gt;Geotag Google Map&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tento plugin zobrazuje souřadnice u osouřadnicovaných příspěvků v mapách na Googlu&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:17:02 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_geotag</guid>
</item>
<item>
<title>Google PageRank: Dynamické zobrazení Google PageRanku</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_pagerank</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Christian Lescuyer</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_pagerank&lt;br /&gt;Google PageRank&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Dynamické zobrazení Google PageRanku&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:31:03 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_pagerank</guid>
</item>
<item>
<title>Časová pásma: Zobrazuje čas až ze čtyř různých časových pásem</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_timezones</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Christoph Eunicke &lt;s9y-plugin@eunicke.org&gt;</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_timezones&lt;br /&gt;Časová pásma&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje čas až ze čtyř různých časových pásem&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:31:15 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_timezones</guid>
</item>
<item>
<title>Zobrazení příspěvků v postranním sloupci: Zobrazuje příspěvky ze zadaných kategorií v postranním sloupci. Dobré např. pro moblogování! (Moblogování = blogování pomocí mobilního telefonu, tedy krátké příspěvky)</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_showentries</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_showentries&lt;br /&gt;Zobrazení příspěvků v postranním sloupci&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje příspěvky ze zadaných kategorií v postranním sloupci. Dobré např. pro moblogování! (Moblogování = blogování pomocí mobilního telefonu, tedy krátké příspěvky)&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:32:58 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_showentries</guid>
</item>
<item>
<title>Průměrné hodnocení: Zobrazit nejlépe hodnocené filmy podle jejich průměrného hodnocení</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_communityrating</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Lewe Zipfel, Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_communityrating&lt;br /&gt;Průměrné hodnocení&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazit nejlépe hodnocené filmy podle jejich průměrného hodnocení&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:38:52 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_communityrating</guid>
</item>
<item>
<title>FAQ - výběr kategorií: Vyberte kategorie FAQ, které chcete mít zobrazené v postranním sloupci na Vašem blogu.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_faq</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Falk Doering</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_faq&lt;br /&gt;FAQ - výběr kategorií&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vyberte kategorie FAQ, které chcete mít zobrazené v postranním sloupci na Vašem blogu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.0</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:44:28 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_faq</guid>
</item>
<item>
<title>SmileTag vzkazovník: Vloží blok se vzkazy systému SmileTag do postranního sloupce. Samotný SmileTag není přiložen k tomuto přídavnému modulu.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_smiletag</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_smiletag&lt;br /&gt;SmileTag vzkazovník&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vloží blok se vzkazy systému SmileTag do postranního sloupce. Samotný SmileTag není přiložen k tomuto přídavnému modulu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:08:41 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_smiletag</guid>
</item>
<item>
<title>Rychlé odkazy: Zobrazuje blok pro rychlé odkazy</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_quicklink</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Omid Mottaghi Rad</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_quicklink&lt;br /&gt;Rychlé odkazy&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje blok pro rychlé odkazy&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:10:49 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_quicklink</guid>
</item>
<item>
<title>Jednotné zobrazování obrázků v postranním sloupci: Umožňuje zobrazovat obrázky v postranním sloupci. Zdrojů těchto obrázků může být vícero. Plugin se dokáže připojit do Menalto Gallery, do databáze Coppermine galerie (pouze pokud běží na MySQL), k webové službě Zooomr (http://beta.zooomr.com/home) a samozřejmě i k Meditéce Serendipity.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_imagesidebar</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Andrew Brown (Menalto code), Matthew Groeninger (Unified/Media Lib. Code), Stefan Lange-Hegermann (Zooomr Code), Matthew Maude (Coppermine code)</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_imagesidebar&lt;br /&gt;Jednotné zobrazování obrázků v postranním sloupci&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Umožňuje zobrazovat obrázky v postranním sloupci. Zdrojů těchto obrázků může být vícero. Plugin se dokáže připojit do Menalto Gallery, do databáze Coppermine galerie (pouze pokud běží na MySQL), k webové službě Zooomr (http://beta.zooomr.com/home) a samozřejmě i k Meditéce Serendipity.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:12:48 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_imagesidebar</guid>
</item>
<item>
<title>Zooomr: Zobrazuje nejnovější obrázky ze Zooomr feedu</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_zooomr</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Stefan Lange-Hegermann</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_zooomr&lt;br /&gt;Zooomr&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nejnovější obrázky ze Zooomr feedu&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.0</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:17:31 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_zooomr</guid>
</item>
<item>
<title>Sociální záložky: Plugin zobrazuje záložky z webových záložkovcích služeb (jako del.icio.us, ma.gnolia, furl.net, linkroll nebo Mister Wong) pomocí jejich RSS kanálu.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_socialbookmarks</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthias Gutjahr</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_socialbookmarks&lt;br /&gt;Sociální záložky&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Plugin zobrazuje záložky z webových záložkovcích služeb (jako del.icio.us, ma.gnolia, furl.net, linkroll nebo Mister Wong) pomocí jejich RSS kanálu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9alpha5</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:18:19 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_socialbookmarks</guid>
</item>
<item>
<title>Nadcházející události: Zobrazit nejbližší a doporučené události v postranním sloupci a použít na ně mikroformat hCalendar.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_microformats</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthias Gutjahr</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_microformats&lt;br /&gt;Nadcházející události&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazit nejbližší a doporučené události v postranním sloupci a použít na ně mikroformat hCalendar.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:20:43 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_microformats</guid>
</item>
<item>
<title>Flickr badge: Zobrazuje nejnovější fotky z Flickr.com (pozn. překladatele - Stejné věci umí plugin Flickr, který toho navíc umí ještě víc.)</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_flickrbadge</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Lars Strojny</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_flickrbadge&lt;br /&gt;Flickr badge&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nejnovější fotky z Flickr.com (pozn. překladatele - Stejné věci umí plugin Flickr, který toho navíc umí ještě víc.)&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:24:44 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_flickrbadge</guid>
</item>
<item>
<title>@Heavy Rotation@: Tento přídavný modul zobrazuje ze serveru last.fm obal alba, které bylo minulý týden &quot;Heavy Rotation&quot; (první v hitparádě)</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_heavyrotation</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Lars Strojny</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_heavyrotation&lt;br /&gt;@Heavy Rotation@&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tento přídavný modul zobrazuje ze serveru last.fm obal alba, které bylo minulý týden &quot;Heavy Rotation&quot; (první v hitparádě)&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:25:59 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_heavyrotation</guid>
</item>
<item>
<title>Externí PHP aplikace: Zobrazuje výstup externí PHP aplikace uvnitř blogu, v designu a formátování blogu. POUŽÍVAT S ROZVAHOU, TENTO PLUGIN S SEBOU NESE BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA, PROTOŽE UMOŽŇUJE VLOŽIT LIBOVOLNÝ PHP KÓD! TENTO PLUGIN MŮŽE POUŽÍVAT POUZE ADMINISTRÁTOR!</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_externalphp</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_externalphp&lt;br /&gt;Externí PHP aplikace&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje výstup externí PHP aplikace uvnitř blogu, v designu a formátování blogu. POUŽÍVAT S ROZVAHOU, TENTO PLUGIN S SEBOU NESE BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA, PROTOŽE UMOŽŇUJE VLOŽIT LIBOVOLNÝ PHP KÓD! TENTO PLUGIN MŮŽE POUŽÍVAT POUZE ADMINISTRÁTOR!&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:29:21 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_externalphp</guid>
</item>
<item>
<title>Status z Gadu-Gadu kecálku (IM = instant messenger): Zobrazuje popis stavu z Gadu-Gadu kecálku</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_ggopis</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Piotr Borys</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_ggopis&lt;br /&gt;Status z Gadu-Gadu kecálku (IM = instant messenger)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje popis stavu z Gadu-Gadu kecálku&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:31:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_ggopis</guid>
</item>
<item>
<title>Feedburner Sidebar: Adds assorted functionality of the feedburner service into the sidebar.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_feedburnersidebar</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Aaron Axelsen</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_feedburnersidebar&lt;br /&gt;Feedburner Sidebar&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Adds assorted functionality of the feedburner service into the sidebar.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.2.1</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:47:34 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_feedburnersidebar</guid>
</item>
<item>
<title>Twitter: Zobrazuje Vaše nejnovější příspěvky na Twitteru</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_twitter</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Grischa Brockhaus, Damian Luszczymak, Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_twitter&lt;br /&gt;Twitter&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje Vaše nejnovější příspěvky na Twitteru&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:32:33 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_twitter</guid>
</item>
<item>
<title>SideBar Logo: Zobrazuje panel/blok, který obsahuje Vaše logo, jméno stránky a další informační údaje.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_sidebarlogo</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Adam Krause</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_sidebarlogo&lt;br /&gt;SideBar Logo&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje panel/blok, který obsahuje Vaše logo, jméno stránky a další informační údaje.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:53:20 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_sidebarlogo</guid>
</item>
<item>
<title>AdSense: Zobrazení inzerátů z Googlu.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_google_adsense</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jim Dabell</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_google_adsense&lt;br /&gt;AdSense&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazení inzerátů z Googlu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:10:10 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_google_adsense</guid>
</item>
<item>
<title>WebPasties: Internetová služba WebPasties umožňuje spravovat na jednom místě více věcí, jako jsou například RSS kanály, ankety, kalendáře akcí a status tlačítka insatant messengerů jako ICQ nebo jabber. Tento plugin dokáže zobrazovat vybrané informace uložené na WebPasties.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_webpasties</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jabrwock</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_webpasties&lt;br /&gt;WebPasties&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Internetová služba WebPasties umožňuje spravovat na jednom místě více věcí, jako jsou například RSS kanály, ankety, kalendáře akcí a status tlačítka insatant messengerů jako ICQ nebo jabber. Tento plugin dokáže zobrazovat vybrané informace uložené na WebPasties.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9.1</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:10:26 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_webpasties</guid>
</item>
<item>
<title>Frappr (Freind Mapper - mapa přátel): Zobrazuje odkaz na Vaší mapu v internetové službě Frappr, a nejnovější avatary.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_frappr</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jabrwock</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_frappr&lt;br /&gt;Frappr (Freind Mapper - mapa přátel)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje odkaz na Vaší mapu v internetové službě Frappr, a nejnovější avatary.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9.1</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:11:10 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_frappr</guid>
</item>
<item>
<title>IPv6 kontrola: Tento plugin zobrazuje v postranním bloku verzi IP použitou pro přístup k blogu.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_ipv6</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Pascal Uhlmann</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_ipv6&lt;br /&gt;IPv6 kontrola&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tento plugin zobrazuje v postranním bloku verzi IP použitou pro přístup k blogu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:41:37 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_ipv6</guid>
</item>
</channel>
</rss>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.