Skip to content
This repository
tree: 99dd4c92c6
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 518 lines (518 sloc) 39.711 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
                                   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
                                   xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
<title>Serendipity: Available External Sidebar Plugins</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/</link>
<description>TOC</description>
<dc:language>en</dc:language>
<generator>Serendipitx SPARTACUS</generator>
<item>
<title>Seznam statických stránek: Tento plugin zobrazuje nastavitelný seznam stálých (statických) stránek.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_staticpage</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Rob Antonishen, Falk Doering, Ian (Timbalu)</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_staticpage&lt;br /&gt;Seznam statických stránek&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tento plugin zobrazuje nastavitelný seznam stálých (statických) stránek.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.3</content:encoded>
<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 02:33:06 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_staticpage</guid>
</item>
<item>
<title>Počasí: V postranním sloupci zobrazí aktuální počasí ve zvoleném místě.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_weather</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Serendipity Team</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_weather&lt;br /&gt;Počasí&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;V postranním sloupci zobrazí aktuální počasí ve zvoleném místě.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:16:16 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_weather</guid>
</item>
<item>
<title>Přihlašovací formulář: Zobrazuje postranní blok s přihlašovacím formulářem</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_loginform</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Neil Dudman</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_loginform&lt;br /&gt;Přihlašovací formulář&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje postranní blok s přihlašovacím formulářem&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:18:14 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_loginform</guid>
</item>
<item>
<title>Doporučení Amazon: Doporučené produkty z Amazon v rámci partnerského programu Amazon</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_amazon</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthew Groeninger, (original plugin by Thomas Nesges)</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_amazon&lt;br /&gt;Doporučení Amazon&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Doporučené produkty z Amazon v rámci partnerského programu Amazon&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:31:24 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_amazon</guid>
</item>
<item>
<title>Poslední vyhledávání (Google, Yahoo, Bing, Croogle): Zobrazuje slova, která byla v poslední době vyhledávánavna tomto blogu (pomocí Googlu, Yahoo, Bingu nebo Scrooglu).</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_google_last_query</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Grischa Brockhaus</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_google_last_query&lt;br /&gt;Poslední vyhledávání (Google, Yahoo, Bing, Croogle)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje slova, která byla v poslední době vyhledávánavna tomto blogu (pomocí Googlu, Yahoo, Bingu nebo Scrooglu).&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:32:23 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_google_last_query</guid>
</item>
<item>
<title>Hitmaps: Zobrazuje, z jakých stránek přicházejí návštěvníci na blog</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_hitmaps</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Serendipity Team</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_hitmaps&lt;br /&gt;Hitmaps&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje, z jakých stránek přicházejí návštěvníci na blog&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:34:08 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_hitmaps</guid>
</item>
<item>
<title>Top odkazovače (Top Referers): Nejčastější připojení k tomuto weblogu</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_topreferers</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Serendipity Team</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_topreferers&lt;br /&gt;Top odkazovače (Top Referers)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Nejčastější připojení k tomuto weblogu&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:34:53 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_topreferers</guid>
</item>
<item>
<title>Hledání na wikipedii: Vyber pojem (slovo nebo větu) a klikněte na ikonu. Pojem bude vyhledán na Wikipedii.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_wikipedia_finder</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Serendipity Team</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_wikipedia_finder&lt;br /&gt;Hledání na wikipedii&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vyber pojem (slovo nebo větu) a klikněte na ikonu. Pojem bude vyhledán na Wikipedii.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:35:46 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_wikipedia_finder</guid>
</item>
<item>
<title>Zobrazit příspěvky s klíčovými slovy: Zobrazí seznam existujících klíčových slov</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_freetag</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Jonathan Arkell, Grischa Brockhaus, Lars Strojny</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_freetag&lt;br /&gt;Zobrazit příspěvky s klíčovými slovy&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazí seznam existujících klíčových slov&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:42:32 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_freetag</guid>
</item>
<item>
<title>Výběr jazyka: Povolit návštěvníkům měnit jazyk uživatelského rozhraní blogu</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_multilingual</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Wesley Hwang-Chung</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_multilingual&lt;br /&gt;Výběr jazyka&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Povolit návštěvníkům měnit jazyk uživatelského rozhraní blogu&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:44:27 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_multilingual</guid>
</item>
<item>
<title>Oblíbené příspěvky: Zobrazuje nadpisy a počet komentářů nejoblíbenějších příspěvků. Oblíbenost je počítána na základě množství komentářů.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_popularentries</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Kaustubh Srikanth</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_popularentries&lt;br /&gt;Oblíbené příspěvky&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nadpisy a počet komentářů nejoblíbenějších příspěvků. Oblíbenost je počítána na základě množství komentářů.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:46:11 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_popularentries</guid>
</item>
<item>
<title>Plugin del.icio.us: Podobný systém jako je &quot;Remaindered Links&quot; (zapamatované odkazy) nebo &quot;Blogmarks&quot; (blogovací značky). Používá módní systém del.icio.us jako backend.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_delicious</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Riscky</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_delicious&lt;br /&gt;Plugin del.icio.us&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Podobný systém jako je &quot;Remaindered Links&quot; (zapamatované odkazy) nebo &quot;Blogmarks&quot; (blogovací značky). Používá módní systém del.icio.us jako backend.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 00:52:10 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_delicious</guid>
</item>
<item>
<title>Stromové menu kategorií: Menu kategorií vystavěné pomocí DHTML (dynamické, rozklikávatelné, schovávací). Vyžaduje PEAR::HTML_TreeMenu.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_category_dhtml_menu</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jackson Miller, Sebastian Bauer</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_category_dhtml_menu&lt;br /&gt;Stromové menu kategorií&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Menu kategorií vystavěné pomocí DHTML (dynamické, rozklikávatelné, schovávací). Vyžaduje PEAR::HTML_TreeMenu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:03:41 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_category_dhtml_menu</guid>
</item>
<item>
<title>Fotoblog: Ukazuje náhledy posledních příspěvků s obrázkem Fotoblogu (viz. plugin událostí Fotoblog).</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_photoblog</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Cameron MacFarland</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_photoblog&lt;br /&gt;Fotoblog&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Ukazuje náhledy posledních příspěvků s obrázkem Fotoblogu (viz. plugin událostí Fotoblog).&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:04:29 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_photoblog</guid>
</item>
<item>
<title>Samoregistrace nových uživatelů: Umožňuje návštěvníkům webu vytvořit si vlastní uživatelský účet. Dohromady s pluginem událostí (index.php?serendipity[subpage]=adduser) můžete určit, jestli komentáře mohou posílat pouze registrovaní uživatelé.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_adduser</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_adduser&lt;br /&gt;Samoregistrace nových uživatelů&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Umožňuje návštěvníkům webu vytvořit si vlastní uživatelský účet. Dohromady s pluginem událostí (index.php?serendipity[subpage]=adduser) můžete určit, jestli komentáře mohou posílat pouze registrovaní uživatelé.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:05:48 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_adduser</guid>
</item>
<item>
<title>Autoři: Zobrazuje příspěvky podle autorů</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_authors</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Victor Fusco</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_authors&lt;br /&gt;Autoři&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje příspěvky podle autorů&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:15:46 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_authors</guid>
</item>
<item>
<title>Link List: Správce odkazů (linků) - V bočním panelu zobrazuje vaše oblíbené odkazy.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_linklist</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthew Groeninger, Omid Mottaghi Rad</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_linklist&lt;br /&gt;Link List&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Správce odkazů (linků) - V bočním panelu zobrazuje vaše oblíbené odkazy.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 01:19:09 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_linklist</guid>
</item>
<item>
<title>Návštěvní kniha - postranní blok: Zobrazuje nejnovější vzkazy z návštěvní knihy v bloku v postranním sloupci</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_guestbook</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jaap Boerma ( j@webbict.com ), Tadashi Jokagi &lt;elf2000@users.sourceforge.net&gt;, Ian (Timbalu)</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_guestbook&lt;br /&gt;Návštěvní kniha - postranní blok&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nejnovější vzkazy z návštěvní knihy v bloku v postranním sloupci&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:31:36 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_guestbook</guid>
</item>
<item>
<title>Flickr Photostream: Zobrazuje nejnovější fotografie kanálu Flickr Photostream.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_flickr</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Michael Kaiser</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_flickr&lt;br /&gt;Flickr Photostream&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nejnovější fotografie kanálu Flickr Photostream.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:06:21 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_flickr</guid>
</item>
<item>
<title>Ankety: V postranním sloupci zobrazí aktuální anketu</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_pollbox</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Evan Nemerson</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_pollbox&lt;br /&gt;Ankety&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;V postranním sloupci zobrazí aktuální anketu&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:22:49 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_pollbox</guid>
</item>
<item>
<title>Menalto galerie - Gallery Random Block: Vkládá odkaz na skript Gallery Random Block (podrobnosti o skriptu viz. http://gallery.menalto.com)</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_gallery_menalto_random</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Andrew Brown, Tadashi Jokagi</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_gallery_menalto_random&lt;br /&gt;Menalto galerie - Gallery Random Block&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vkládá odkaz na skript Gallery Random Block (podrobnosti o skriptu viz. http://gallery.menalto.com)&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:26:22 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_gallery_menalto_random</guid>
</item>
<item>
<title>Serendipity Authors: Zobrazuje rozšířené profily autorů/uživatelů</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_userprofiles</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Falk D�ring</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_userprofiles&lt;br /&gt;Serendipity Authors&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje rozšířené profily autorů/uživatelů&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:28:46 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_userprofiles</guid>
</item>
<item>
<title>Narozeniny uživatelů: PLUGIN_USERPROFILES_BIRTHDAYSNAME_DESCRIPTION</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_userprofiles</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Falk Doering</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_userprofiles_birthdays&lt;br /&gt;Narozeniny uživatelů&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;PLUGIN_USERPROFILES_BIRTHDAYSNAME_DESCRIPTION&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:29:33 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_userprofiles_birthdays</guid>
</item>
<item>
<title>Můj kalendář: Zobrazuje Váš osobní kalendář s X nadcházejícími událsotmi.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_mycalendar</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking, Markus Gerstel</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_mycalendar&lt;br /&gt;Můj kalendář&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje Váš osobní kalendář s X nadcházejícími událsotmi.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:31:16 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_mycalendar</guid>
</item>
<item>
<title>Karma Ranking: Zobrazuje celkové skóre autorů</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_karmaranking</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Andreas Brandmaier</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_karmaranking&lt;br /&gt;Karma Ranking&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje celkové skóre autorů&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:32:16 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_karmaranking</guid>
</item>
<item>
<title>Náhledy Coppermine: Zobrazuje v postranním sloupci náhledy z Coppermine galerie</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_coppermine</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthew Maude</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_coppermine&lt;br /&gt;Náhledy Coppermine&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje v postranním sloupci náhledy z Coppermine galerie&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:34:06 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_coppermine</guid>
</item>
<item>
<title>Zobrazit důvěryhodné autory: Zobrazuje uživatele s vyobrazením jejich etické úrovně (vyjádřenou semaforem
).Zelená znamená &quot;v pohodě&quot;; oranžová znamená &quot;podezřelý&quot;; a červená znamená &quot;zakázaný&quot;. Administrátor může lehce měnit tyto hodnoty u jednotlivých uživatelů.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_xsstrust</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Loris Zena</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_xsstrust&lt;br /&gt;Zobrazit důvěryhodné autory&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje uživatele s vyobrazením jejich etické úrovně (vyjádřenou semaforem
).Zelená znamená &quot;v pohodě&quot;; oranžová znamená &quot;podezřelý&quot;; a červená znamená &quot;zakázaný&quot;. Administrátor může lehce měnit tyto hodnoty u jednotlivých uživatelů.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:47:21 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_xsstrust</guid>
</item>
<item>
<title>Jazykově závislý HTML blok: Pro zadaný jazyk zobrazuje v postranním sloupci HTML blok.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_nugget_multilingual</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Wesley Hwang-Chung</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_nugget_multilingual&lt;br /&gt;Jazykově závislý HTML blok&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Pro zadaný jazyk zobrazuje v postranním sloupci HTML blok.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:49:35 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_nugget_multilingual</guid>
</item>
<item>
<title>Co právě dělám: Zobrazuje seznam toho, co právě posloucháte, hrajete nebo čtete.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_currently</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Dustin Hawkins</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_currently&lt;br /&gt;Co právě dělám&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje seznam toho, co právě posloucháte, hrajete nebo čtete.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:50:09 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_currently</guid>
</item>
<item>
<title>Audioscrobbler: Ze služby audioscrobbler.net (neblo last.fm) Zobrazuje naposledy přehrávané skladby</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_audioscrobbler</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Flo Solcher</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_audioscrobbler&lt;br /&gt;Audioscrobbler&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Ze služby audioscrobbler.net (neblo last.fm) Zobrazuje naposledy přehrávané skladby&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:50:55 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_audioscrobbler</guid>
</item>
<item>
<title>Náhodný citát: Zobrazuje blok s náhodně vybraným citátem</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_randomquotes</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Florian Solcher</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_randomquotes&lt;br /&gt;Náhodný citát&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje blok s náhodně vybraným citátem&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:52:54 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_randomquotes</guid>
</item>
<item>
<title>Shoutcast: Zobrazí kanál služby Shoutcast v postranním sloupci.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_shoutcast</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>John Mann</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_shoutcast&lt;br /&gt;Shoutcast&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazí kanál služby Shoutcast v postranním sloupci.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8.4</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:58:44 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_shoutcast</guid>
</item>
<item>
<title>Google Rychlé hledání: Hledání záznamu (Google)</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_google_quicksearch</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Wesley Hwang-Chung</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_google_quicksearch&lt;br /&gt;Google Rychlé hledání&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Hledání záznamu (Google)&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:01:28 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_google_quicksearch</guid>
</item>
<item>
<title>Geotag Google Map: Tento plugin zobrazuje souřadnice u osouřadnicovaných příspěvků v mapách na Googlu</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_geotag</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Zoran Kovacevic, Grischa Brockhaus, Matthias Gutjahr</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_geotag&lt;br /&gt;Geotag Google Map&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tento plugin zobrazuje souřadnice u osouřadnicovaných příspěvků v mapách na Googlu&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:17:02 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_geotag</guid>
</item>
<item>
<title>Google PageRank: Dynamické zobrazení Google PageRanku</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_pagerank</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Christian Lescuyer</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_pagerank&lt;br /&gt;Google PageRank&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Dynamické zobrazení Google PageRanku&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:31:03 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_pagerank</guid>
</item>
<item>
<title>Časová pásma: Zobrazuje čas až ze čtyř různých časových pásem</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_timezones</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Christoph Eunicke &lt;s9y-plugin@eunicke.org&gt;</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_timezones&lt;br /&gt;Časová pásma&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje čas až ze čtyř různých časových pásem&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:31:15 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_timezones</guid>
</item>
<item>
<title>Zobrazení příspěvků v postranním sloupci: Zobrazuje příspěvky ze zadaných kategorií v postranním sloupci. Dobré např. pro moblogování! (Moblogování = blogování pomocí mobilního telefonu, tedy krátké příspěvky)</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_showentries</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_showentries&lt;br /&gt;Zobrazení příspěvků v postranním sloupci&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje příspěvky ze zadaných kategorií v postranním sloupci. Dobré např. pro moblogování! (Moblogování = blogování pomocí mobilního telefonu, tedy krátké příspěvky)&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:32:58 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_showentries</guid>
</item>
<item>
<title>Průměrné hodnocení: Zobrazit nejlépe hodnocené filmy podle jejich průměrného hodnocení</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_communityrating</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Lewe Zipfel, Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_communityrating&lt;br /&gt;Průměrné hodnocení&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazit nejlépe hodnocené filmy podle jejich průměrného hodnocení&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:38:52 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_communityrating</guid>
</item>
<item>
<title>FAQ - výběr kategorií: Vyberte kategorie FAQ, které chcete mít zobrazené v postranním sloupci na Vašem blogu.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_faq</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Falk Doering</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_faq&lt;br /&gt;FAQ - výběr kategorií&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vyberte kategorie FAQ, které chcete mít zobrazené v postranním sloupci na Vašem blogu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.0</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 03:44:28 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_faq</guid>
</item>
<item>
<title>SmileTag vzkazovník: Vloží blok se vzkazy systému SmileTag do postranního sloupce. Samotný SmileTag není přiložen k tomuto přídavnému modulu.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_smiletag</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_smiletag&lt;br /&gt;SmileTag vzkazovník&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Vloží blok se vzkazy systému SmileTag do postranního sloupce. Samotný SmileTag není přiložen k tomuto přídavnému modulu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:08:41 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_smiletag</guid>
</item>
<item>
<title>Rychlé odkazy: Zobrazuje blok pro rychlé odkazy</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_quicklink</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Omid Mottaghi Rad</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_quicklink&lt;br /&gt;Rychlé odkazy&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje blok pro rychlé odkazy&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:10:49 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_quicklink</guid>
</item>
<item>
<title>Jednotné zobrazování obrázků v postranním sloupci: Umožňuje zobrazovat obrázky v postranním sloupci. Zdrojů těchto obrázků může být vícero. Plugin se dokáže připojit do Menalto Gallery, do databáze Coppermine galerie (pouze pokud běží na MySQL), k webové službě Zooomr (http://beta.zooomr.com/home) a samozřejmě i k Meditéce Serendipity.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_imagesidebar</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Andrew Brown (Menalto code), Matthew Groeninger (Unified/Media Lib. Code), Stefan Lange-Hegermann (Zooomr Code), Matthew Maude (Coppermine code)</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_imagesidebar&lt;br /&gt;Jednotné zobrazování obrázků v postranním sloupci&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Umožňuje zobrazovat obrázky v postranním sloupci. Zdrojů těchto obrázků může být vícero. Plugin se dokáže připojit do Menalto Gallery, do databáze Coppermine galerie (pouze pokud běží na MySQL), k webové službě Zooomr (http://beta.zooomr.com/home) a samozřejmě i k Meditéce Serendipity.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:12:48 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_imagesidebar</guid>
</item>
<item>
<title>Zooomr: Zobrazuje nejnovější obrázky ze Zooomr feedu</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_zooomr</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Stefan Lange-Hegermann</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_zooomr&lt;br /&gt;Zooomr&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nejnovější obrázky ze Zooomr feedu&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.0</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:17:31 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_zooomr</guid>
</item>
<item>
<title>Sociální záložky: Plugin zobrazuje záložky z webových záložkovcích služeb (jako del.icio.us, ma.gnolia, furl.net, linkroll nebo Mister Wong) pomocí jejich RSS kanálu.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_socialbookmarks</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthias Gutjahr</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_socialbookmarks&lt;br /&gt;Sociální záložky&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Plugin zobrazuje záložky z webových záložkovcích služeb (jako del.icio.us, ma.gnolia, furl.net, linkroll nebo Mister Wong) pomocí jejich RSS kanálu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9alpha5</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:18:19 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_socialbookmarks</guid>
</item>
<item>
<title>Nadcházející události: Zobrazit nejbližší a doporučené události v postranním sloupci a použít na ně mikroformat hCalendar.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_event_microformats</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Matthias Gutjahr</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_microformats&lt;br /&gt;Nadcházející události&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazit nejbližší a doporučené události v postranním sloupci a použít na ně mikroformat hCalendar.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:20:43 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_microformats</guid>
</item>
<item>
<title>Flickr badge: Zobrazuje nejnovější fotky z Flickr.com (pozn. překladatele - Stejné věci umí plugin Flickr, který toho navíc umí ještě víc.)</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_flickrbadge</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Lars Strojny</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_flickrbadge&lt;br /&gt;Flickr badge&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje nejnovější fotky z Flickr.com (pozn. překladatele - Stejné věci umí plugin Flickr, který toho navíc umí ještě víc.)&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:24:44 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_flickrbadge</guid>
</item>
<item>
<title>@Heavy Rotation@: Tento přídavný modul zobrazuje ze serveru last.fm obal alba, které bylo minulý týden &quot;Heavy Rotation&quot; (první v hitparádě)</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_heavyrotation</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Lars Strojny</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_heavyrotation&lt;br /&gt;@Heavy Rotation@&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tento přídavný modul zobrazuje ze serveru last.fm obal alba, které bylo minulý týden &quot;Heavy Rotation&quot; (první v hitparádě)&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:25:59 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_heavyrotation</guid>
</item>
<item>
<title>Externí PHP aplikace: Zobrazuje výstup externí PHP aplikace uvnitř blogu, v designu a formátování blogu. POUŽÍVAT S ROZVAHOU, TENTO PLUGIN S SEBOU NESE BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA, PROTOŽE UMOŽŇUJE VLOŽIT LIBOVOLNÝ PHP KÓD! TENTO PLUGIN MŮŽE POUŽÍVAT POUZE ADMINISTRÁTOR!</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_externalphp</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_externalphp&lt;br /&gt;Externí PHP aplikace&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje výstup externí PHP aplikace uvnitř blogu, v designu a formátování blogu. POUŽÍVAT S ROZVAHOU, TENTO PLUGIN S SEBOU NESE BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA, PROTOŽE UMOŽŇUJE VLOŽIT LIBOVOLNÝ PHP KÓD! TENTO PLUGIN MŮŽE POUŽÍVAT POUZE ADMINISTRÁTOR!&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.7</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:29:21 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_externalphp</guid>
</item>
<item>
<title>Status z Gadu-Gadu kecálku (IM = instant messenger): Zobrazuje popis stavu z Gadu-Gadu kecálku</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_ggopis</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Piotr Borys</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_ggopis&lt;br /&gt;Status z Gadu-Gadu kecálku (IM = instant messenger)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje popis stavu z Gadu-Gadu kecálku&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:31:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_ggopis</guid>
</item>
<item>
<title>Feedburner Sidebar: Adds assorted functionality of the feedburner service into the sidebar.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_feedburnersidebar</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Aaron Axelsen</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_feedburnersidebar&lt;br /&gt;Feedburner Sidebar&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Adds assorted functionality of the feedburner service into the sidebar.&lt;br/&gt;For: Serendipity 1.2.1</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:47:34 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_feedburnersidebar</guid>
</item>
<item>
<title>Twitter: Zobrazuje Vaše nejnovější příspěvky na Twitteru</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_twitter</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Grischa Brockhaus, Damian Luszczymak, Garvin Hicking</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_twitter&lt;br /&gt;Twitter&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje Vaše nejnovější příspěvky na Twitteru&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:32:33 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_twitter</guid>
</item>
<item>
<title>SideBar Logo: Zobrazuje panel/blok, který obsahuje Vaše logo, jméno stránky a další informační údaje.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_sidebarlogo</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Adam Krause</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_sidebarlogo&lt;br /&gt;SideBar Logo&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje panel/blok, který obsahuje Vaše logo, jméno stránky a další informační údaje.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 04:53:20 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_sidebarlogo</guid>
</item>
<item>
<title>AdSense: Zobrazení inzerátů z Googlu.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_google_adsense</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jim Dabell</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_google_adsense&lt;br /&gt;AdSense&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazení inzerátů z Googlu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:10:10 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_google_adsense</guid>
</item>
<item>
<title>WebPasties: Internetová služba WebPasties umožňuje spravovat na jednom místě více věcí, jako jsou například RSS kanály, ankety, kalendáře akcí a status tlačítka insatant messengerů jako ICQ nebo jabber. Tento plugin dokáže zobrazovat vybrané informace uložené na WebPasties.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_webpasties</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jabrwock</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_webpasties&lt;br /&gt;WebPasties&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Internetová služba WebPasties umožňuje spravovat na jednom místě více věcí, jako jsou například RSS kanály, ankety, kalendáře akcí a status tlačítka insatant messengerů jako ICQ nebo jabber. Tento plugin dokáže zobrazovat vybrané informace uložené na WebPasties.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9.1</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:10:26 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_webpasties</guid>
</item>
<item>
<title>Frappr (Freind Mapper - mapa přátel): Zobrazuje odkaz na Vaší mapu v internetové službě Frappr, a nejnovější avatary.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_frappr</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Jabrwock</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_frappr&lt;br /&gt;Frappr (Freind Mapper - mapa přátel)&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Zobrazuje odkaz na Vaší mapu v internetové službě Frappr, a nejnovější avatary.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.9.1</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:11:10 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_frappr</guid>
</item>
<item>
<title>IPv6 kontrola: Tento plugin zobrazuje v postranním bloku verzi IP použitou pro přístup k blogu.</title>
<link>https://github.com/s9y/additional_plugins/tree/master/serendipity_plugin_ipv6</link>
<category>Sidebar Plugins</category>
<author>Pascal Uhlmann</author>
<content:encoded>&lt;b&gt;serendipity_plugin_ipv6&lt;br /&gt;IPv6 kontrola&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Tento plugin zobrazuje v postranním bloku verzi IP použitou pro přístup k blogu.&lt;br/&gt;For: Serendipity 0.8</content:encoded>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:41:37 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">serendipity_plugin_ipv6</guid>
</item>
</channel>
</rss>
Something went wrong with that request. Please try again.