Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
46 lines (41 sloc) 2.4 KB
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Dokumentace: Zvýrazňovač syntaxe</title>
</head>
<body>
<h1>Dokumentace k pluginu 'Zvýrazňovač syntaxe'<br />
<small>(serendipity_event_dpsyntaxhighlighter)</small></h1>
<p>Dokumentaci k tomuto pluginu přeložil do češtiny Vladimír Ajgl (vlada [zavinac] ajgl [tecka] cz) dne 2.9.2011. Od té doby mohl být plugin pozměněn nebo mohly být rozšířené jeho funkce. Zkontrolujte pro jistotu i <a href="ChangeLog">aktuální anglický ChangeLog</a>.
</p>
<h2>Popis pluginu</h2>
<p>
Tento plugin je JavaScriptový zvýrazňovač syntaxe založený na stejnojmeném kódu Alexe Gorbačeva.
</p>
<p>
Tento plugin zatěžuje server méně než GeSHi a vkládá méně značek do HTML kódu. Představuje čistější, odlehčenější alternativu ke GeSHi.
</p>
<p>
Plugin vyžaduje použití šablony vzhledu, který podporuje následující hooky: frontend_header, frontend_footer (a volitelně také backend_preview pro zobrazování i v administrační sekci).
</p>
<h2>Historie verzí (ChangeLog)</h2>
<ul>
<li>verze 2.1.364</li>
<ul>
<li>aktualizováno na novou verzi použité knihovny</li>
<li>vložena podpora odkazů (<a href="http://alexgorbatchev.com/wiki/SyntaxHighlighter:Upgrading">http://alexgorbatchev.com/wiki/SyntaxHighlighter:Upgrading</a>)</li>
<li>verze se stala variabliní, aby šla jednoduše aktualizovat při aktualizaci použité knihovny (jednoduše přidán nový adresář do adresáře /sh/ a změna proměnné)</li>
<li>adresář šablon a skriptů je zjišťován dynamicky, aby získal všechny šablony</li>
<li>šablonu lze vybrat v administračním rozhraní</li>
<li>autoři Serendipity jsou zmíněni v okně nápovědy ;-)</li>
</ul>
<li>verze 1.5.1</li>
<ul>
<li>Číslo verze se nyní shoduje s aktuálním JS skriptem, na kterém běží, namísto verze pluginu. To by mělo lidem pomoci zjistit, jestli pracují se starou nebo aktuální verzí skriptu.</li>
<li>Aktualizovány popisky. Už neprovozuji změněnou verzi CSS. Alex Gorbechev zpracoval většinu mých návrhů z hlášení chyb a opravil své CSS.</li>
<li>Informace o autorech nyní odkazují na Alexe Gorbecheva (jádro) a na mě (plugin)</li>
<li>Popisky nyní říkají uživatelům, že šablony vzhledu musí zbracovávat hooky frontend_header, frontend_footer a volitelně i backend_preview, aby plugin fungoval.</li>
</ul>
</ul>
</body>
</html>