Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
2 contributors

Users who have contributed to this file

@Sakul @gitbook-bot
40 lines (25 sloc) 3.88 KB
description
มาทำความเข้าใจกันหน่อยนุงน๊า

💖 สลัดผัก

💌 ความรู้สึกในใจ

ผมรู้สึกว่าการเขียนโค๊ดเป็นเรื่องสนุก เพราะมันเหมือนได้เล่นเกมแก้ปัญหาตลอดเวลา และถ้าเราได้ทำสิ่งที่เรารักทุกวัน ชีวิตนี้ก็เหมือนเราได้เล่นเกมตลอดไปโดยไม่ต้องทำงานเลย 💖 (ดช.แมวน้ำ ได้กล่าวไว้)

ด้วยความรู้สึกนี้เลยทำให้ผมสามารถนั่งเขียนโค๊ดได้สนุกทุกวันโดยไม่เคยเบื่อเลย พอหลายๆปีเข้าก็รู้สึกอยากจะแชร์ความรู้ที่มีให้กับสังคมที่ผมรัก เพื่อจะได้ช่วยกันต่อยอดให้ประเทศอุ๊งๆของเราได้มีเหล่าโปรแกรมเมอร์ที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเย๊อะๆงุยล่ะ เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เริ่มต้นศึกษา หรือ กำลังค้นหาความรู้ใหม่ๆนะฮั๊ฟ 😄

{% hint style="success" %}

ทุกอย่างในเว็บนี้ฟรีทั้งหมดและจะฟรีตลอดไปแน่นอนฮ๊าฟฟฟฟฟ 😘

{% endhint %}

🚀 การใช้งานเว็บนี้

🛰️ อัพเดท

เมื่อมีอัพเดทใหม่ๆเข้ามา ดช.แมวน้ำ จะเอาไปใส่ไว้ในหน้าด้านล่างนี้นะครับ จะได้ไล่ดูง่ายๆ

{% page-ref page="news/" %}

🛰️ เนื้อหา

เว็บนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นหมวดๆเยอะเต็มไปหมด ดูได้จากเมนูด้านซ้าย และเนื้อหาแต่ละเรื่องจะมีสัญลักษณ์อยู่ด้านหน้า เพื่อบอกว่าแมวน้ำที่มาอ่านจะต้องมีความรู้ระดับไหนไว้ด้านหน้านะจ๊ะ ส่วนเจ้าสัญลักษณ์ต่างๆก็ตามตารางด้านเลยเบย

สัญลักษณ์ ความหมาย
👶 สำหรับแมวน้ำที่พึ่งหัดเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่ๆ
👦 สำหรับแมวน้ำที่เขียนมาได้ซักพักใหญ่ๆแล้ว
🤴 สำหรับแมวน้ำที่มีความรู้แน่นพุง
คอร์สนั้นกำลังเขียนอยู่

{% hint style="info" %} สำหรับแมวน้ำท่านไหนที่สนใจอยากช่วยสร้างเนื้อหา หรืออยากให้สอนเรื่องอะไรรบกวนไป comment ใต้วีดีโอตัวนี้เอานะขอรับ >> Saladpuk {% endhint %}

You can’t perform that action at this time.