Permalink
Browse files

Add Hungarian translation

  • Loading branch information...
1 parent 4860d8b commit d1c4c9532ab94d7a14ff108cd2232f0d5c8d4757 @samclarke committed Aug 12, 2013
Showing with 73 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 CHANGELOG.txt
  2. +71 −0 languages/hu.js
View
@@ -39,6 +39,8 @@ Version 1.4.4:
- Thanks to Nikos Aggelis for translating.
Improved insert and pasting to scroll to after the inserted/pasted content.
Fixed bug with emoticons sometimes getting converted in code blocks.
+ Added Hungarian translation
+ - Thanks to Ángyán László for translating.
Version 1.4.3:
Added css() method which allows getting/setting inline CSS for the WYSIWYG editor.
View
@@ -0,0 +1,71 @@
+/**
+ * @author Ángyán László <lacavale55@gmail.com>
+ * @license [MIT](http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
+ * @date 2013-08-11
+ */
+(function ($) {
+ 'use strict';
+
+ $.sceditor.locale["hu"] = {
+ "Bold": "Félkövér",
+ "Italic": "Dőlt",
+ "Underline": "Aláhúzva",
+ "Strikethrough": "Áthúzva",
+ "Subscript": "Alsó index",
+ "Superscript": "Felső index",
+ "Align left": "Balra zárt",
+ "Center": "Középre zárt",
+ "Align right": "Jobbra zárt",
+ "Justify": "Sorkizárt",
+ "Font Name": "Betűtípus",
+ "Font Size": "Betű méret",
+ "Font Color": "Betű szín",
+ "Remove Formatting": "Formázás törlése",
+ "Cut": "Kivágás",
+ "Your browser does not allow the cut command. Please use the keyboard shortcut Ctrl/Cmd-X": "A böngésző biztonsági beállításai nem engedik a kivágást. Használd a Ctrl/Cmd+X billetyűket.",
+ "Copy": "Másolás",
+ "Your browser does not allow the copy command. Please use the keyboard shortcut Ctrl/Cmd-C": "A böngésző biztonsági beállításai nem engedik a másolást. Használd a Ctrl/Cmd+C billetyűket.",
+ "Paste": "Beillesztés",
+ "Your browser does not allow the paste command. Please use the keyboard shortcut Ctrl/Cmd-V": "A böngésző biztonsági beállításai nem engedik a beillesztést. Használd a Ctrl/Cmd+V billetyűket.",
+ "Paste your text inside the following box:": "Illeszd be a szöveget a dobozba:",
+ "Paste Text": "Szöveg beszúrása",
+ "Bullet list": "Felsorolás",
+ "Numbered list": "Sorszámozott felsorolás",
+ "Undo": "Vissza",
+ "Redo": "Mégis",
+ "Rows:": "Sorok",
+ "Cols:": "Oszlopok",
+ "Insert a table": "Táblázat beszúrása",
+ "Insert a horizontal rule": "Vízszintes vonal beszúrása",
+ "Code": "Kód",
+ "Width (optional):": "Szélesség (nem kötelező):",
+ "Height (optional):": "Magasság (nem kötelező):",
+ "Insert an image": "Illessz be egy képet",
+ "E-mail:": "Email:",
+ "Insert an email": "Illessz be egy email címet.",
+ "URL:": "Honlap",
+ "Insert a link": "Hivatkozás létrehozása",
+ "Unlink": "Hivatkozás megszüntetése",
+ "More": "Több",
+ "Insert an emoticon": "Smiley beszúrása",
+ "Video URL:": "Video link:",
+ "Insert": "Beszúrás",
+ "Insert a YouTube video": "Youtube video beszúrása",
+ "Insert current date": "Szúrd be az aktuális dátumot",
+ "Insert current time": "Szúrd be a jelenlegi időt",
+ "Print": "Nyomtatás",
+ "View source": "Forrás",
+ "Description (optional):": "Hivatkozás szövege (nem kötelező)",
+ "Enter the image URL:": "Kép URL beillesztése:",
+ "Enter the e-mail address:": "Írd be az email címet:",
+ "Enter the displayed text:": "Írd be a megjelenítendő szöveget:",
+ "Enter URL:": "Írd be a linket:",
+ "Enter the YouTube video URL or ID:": "Írd be a Youtube video URL-jét vagy azonosítóját",
+ "Insert a Quote":"Idézet beszúrása",
+ "Invalid YouTube video": "Érvénytelen Youtube link",
+
+ // month format, replace - with the date format seperator and order in the
+ // order used
+ dateFormat: "year.month.day."
+ };
+})(jQuery);

0 comments on commit d1c4c95

Please sign in to comment.