Skip to content
Misja gynvaela 008 - Rozwiązanie
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
README.md
composer.json
crawler.php
solver.php

README.md

Misja Gynvaeal 008 - Rozwiązanie zadania

MISJA 008 goo.gl/gg4QcA DIFFICULTY: █████████░ [9/10] ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

Otrzymaliśmy dość nietypową prośbę o pomoc od lokalnego Instytutu Archeologii. Okazało się, iż podczas prac remontowych studni w pobliskim zamku odkryto niewielki tunel. Poproszono nas abyśmy skorzystali z naszego autonomicznego drona wyposażonego w LIDAR (laserowy skaner odległości zamontowany na obracającej się platformie) do stworzenia mapy tunelu.

Przed chwilą dotarliśmy na miejsce i opuściliśmy drona do studni. Interfejs I/O drona znajduje się pod poniższym adresem:

http://gynvael.coldwind.pl/misja008_drone_output/

Powodzenia!

--

Korzystając z powyższych danych stwórz mapę tunelu (i, jak zwykle, znajdź tajne hasło). Wszelkie dołączone do odpowiedzi animacje są bardzo mile widziane.

Odzyskaną wiadomość (oraz mapę) umieśc w komentarzu pod tym video :) Linki do kodu/wpisów na blogu/etc z opisem rozwiązania są również mile widziane!

HINT 1: Serwer może wolno odpowiadać a grota jest dość duża. Zachęcam więc do cache'owania danych na dysku (adresy skanów są stałe dla danej pozycji i nigdy nie ulegają zmianie).

HINT 2: Hasło będzie można odczytać z mapy po odnalezieniu i zeskanowaniu centralnej komnaty.

P.S. Rozwiązanie zadania przedstawie na początku kolejnego livestreama.

Rozwiązanie

php crawler.php - Pobieranie wszystkich plików z danymi do zadania

php solver.php - Rysowanie mapy

You can’t perform that action at this time.