Skip to content
Simple shop with cqs
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bin
docker
src
tests/AppBundle
var
web
.gitignore
.travis.yml
LICENSE
README.md
composer.json
composer.lock
docker-compose.yml
phpunit.xml.dist

README.md

Build Status

 1. Postaw nowy projekt z uzyciem symfony 3.2
 2. Przygotuj (bardzo) prosty sklep, korzystajac z symfony i doctrine jako orm do bazy danych
 3. Wymagania funkcjonalne: 0. Trzymaj się dokładnie tych wymagań
  1. Listowanie produków od najnowszego
   1. 10 produków na stronie
   2. Paginacja produktów
  2. Mozliwosc zalogowania / wylogowania sie ze strony
  3. Dodawanie produktów
   • dodawanie na specjalnej podstronie pod urlem /admin/new-product do ktorego maja dostep tylko zalogowani uztykownicy. Do dodawania, uzyj komponentu form z symfony
   • tylko uzytkownicy zalogowani mogą dodać produkt
   • Produkt powinien miec wymaganą nazwę, opis minimum 100 znaków i cenę w formacie
 4. Po dodaniu produktu aplikacja wyśle mail z notyfikacją pod adres fake@example.com (ten mail fizycznie nie musi wychodzić, użyj ustawień dla środowiska dev: http://symfony.com/doc/current/email/dev_environment.html)
 5. Super jeśli:
 • Gdzieś w swoim rozwiązaniu użyjesz podejścia Command Query Separation np. mozesz wykorzystać to przy tworzeniu i listowaniu produktów
 • Napiszesz przynajmniej 1 test do najważniejszej wg. Ciebie części projektu
 • Rozwiazanie przygotujesz w postaci otwartego repozytorium na githubie
You can’t perform that action at this time.