Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP

API do systemu internetowego Alior Banku

branch: master

Update README.md

latest commit 6f4f4abe67
Bartosz Firyn authored December 10, 2013
Octocat-spinner-32 src Fix fetching Alior accounts December 05, 2013
Octocat-spinner-32 .classpath Fix fetching Alior accounts December 05, 2013
Octocat-spinner-32 .gitignore Fix fetching Alior accounts December 05, 2013
Octocat-spinner-32 .project Clean setup December 27, 2011
Octocat-spinner-32 LICENSE init April 29, 2011
Octocat-spinner-32 README.md Update README.md December 10, 2013
Octocat-spinner-32 pom.xml Fix fetching Alior accounts December 05, 2013
README.md

Alior API

API to powstało ponieważ, przynajmniej oficjalnie, Alior Bank nie zamierza takowej funkcjonalności implementować (lub udostępniać o ile takową już posiada), informacje taką uzyskałem na ich infolini oraz mailowo przez panel wiadomości. Nie wnikam w przyczyny, może wydaje im się, że nie da im to profitów, ale gdyby zmienili zdanie, to niech wiedzą, że bardzo chętnie pomogę im takie rozwiązanie stworzyć :)

UWAGA!

Każdy kto ma zamiar użyć to API do własnych celów musi mieć świadomość, że może to być potencjalnie niezgodne z regulaminem, który posiadacz konta Alior Banku akceptuje przy podpisywaniu umowy. Nie daję ŻADNEJ gwarancji, że API będzie działało poprawnie, oraz nie biorę absolutnie ŻADNEJ odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku jego użycia. Jeśli chcesz go używać, proszę bardzo, ale wiedz, że robisz to NA SWOJĄ WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Opis

Jest to bardzo prymitywne API napisane w celu uzyskania zautomatyzowanego dostępu do panelu klienta w systemie internetowym Alior Banku. API to działa w oparciu o framework Selenium, który otwiera sesję w przeglądarce, następnie po prostu klika na co trzeba wykonując po drodze ekstrakcję danych z warstwy widoku.

API jest w fazie developmentu, co oznacza ni mniej ni więcej, że nie będę naprawiał żadnych zgłoszonych bugów i nie będę implementował żadnych dodatkowych ficzerów, jednak nie bronię nikomu zrobić tego w swoim własnym zakresie - wystarczy sforkować repozytorium. Każdemu chętnemu życzę powodzenia będąc jednocześnie otwartym na zwrotne pull requesty.

Ficzery

 1. Pobranie listy rachunków pieniężnych.
 2. Pobranie listy rachunków maklerskich.
  • Pobranie listy papierów wartościowych.
  • Pobranie listy aktywnych zleceń.
  • Modyfikacja aktywnego zlecenia.

Przykłady

W poniższych przykładach należy zamienić <cid> na własny numer klienta, zaś <password> na hasło do systemu.

public static void main2(String[] args) throws AliorClientException {
  AliorClient alior = new AliorClient(FirefoxDriver.class);
  alior.login("<cid>", "<password>");
  List<MoneyAccount> accounts = alior.getMoneyAccounts();
  for (MoneyAccount ma : accounts) {
    System.out.println(ma);
  }
  alior.close();
}

Licencja

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2011 - 2013 Bartosz Firyn

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Something went wrong with that request. Please try again.