One of the projects I've made for the programing lecture. Simple POC of distributed computing. It design allows to execute different mathematical operations on the different machines (only sum and multiplication is supported as I remember).
Java
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
lib
res
src
.classpath
.gitignore
.project
NetCalculusClient.bat
NetCalculusServer1223.bat
NetCalculusServer1224.bat
README.textile

README.textile

One of the projects I’ve made in 2007 for the programing lecture at school. It is simple POC of distributed computing. It design allows to execute different mathematical operations on the different machines (only sum and multiplication is supported as I remember).

################################################################3

Description in Polish:

################################################################3

W pierwsze kolejnosci trzeba odpalic serwery. Trzeba to zrobic na maszynie na ktorej dany serwer ma byc postawiony. Oczywiscie bezwzglednie trzeba znac jej adres. Uruchamiamy serwer w nastepujacy sposob (CygWin):

$ ./NetCalculusServer1223.bat
$ ./NetCalculusServer1224.bat

Lub tez bezposwrednio z Javy (rowniez CygWin):

nohup "java -cp bin;lib\substance.jar com.sarxos.netcalculus.server.NetCalculusServer -port 1223" | tee -a calculus.log > /dev/null
nohup "java -cp bin;lib\substance.jar com.sarxos.netcalculus.server.NetCalculusServer -port 1223" | tee -a calculus.log > /dev/null

To polecenie wykonane w konsoli odpali serwer na porcie 1223 oraz na porcie 1224. Oczywiscie jeden serwer moze obsluzyc dwa dzialania i wystarczy ze w obu linijkach w aplikacji podamy ten sam adres serwera i ten sam port a aplikacja po polaczeniu zadziala na jednym tylko serwerze dzialan. Aby uruchomic drugi serwer wystarczy na tej samej (lub innej) maszynie wykonac analogiczna instrukce w konsoli. Port podajemy dowolny z zakresu 65535 (chyba). Po uruchomieniu serwera w logu powinnismy zobaczyc:

$ tail -f calculus.log
Calculus server started at port 1223 on Tue May 15 22:33:20 CEST 2007
Calculus server started at port 1224 on Tue May 15 22:33:20 CEST 2007

Podczas wykonywania dzialan w konsoli beda rowniez widoczne komendy ktore zostaly wykonane oraz to jakie dane do nich przekzalismy.

Tak wiec jesli mamy odpalone dwa serwery (powiedzmy na porcie 1223 i 1224) na localhost (lub 127.0.0.1 – IP tez zadziala) to odpalamy aplikacje klienta, wpisujemy dane i robimy polaczenie – klikamy na button z ikonka pioruna.

Dalej juz tylko uzywac :) Enjoy!