New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Juhatuse koosolek 17.07.2017 #75

Closed
tormi opened this Issue Jul 17, 2017 · 12 comments

Comments

@tormi
Copy link
Member

tormi commented Jul 17, 2017

Päevakorra projekt

 1. Juhatuse esimehe valimine
  Põhikirja p. 7.1 järgi valib juhatus enda seast esimehe.

Ettepanek: valida esimeheks ...

 1. Moodustatavale tennisekompleksi kinnistule seltsi kasuks hoonestusõiguse seadmise taotlus
  Vallaga konsulteerides jõuti järeldusele (#62), et kõige mõistlikum oleks järgmine skeem:
  • kinnistu omanik Saue vald
  • hoonestusõiguse omanik Koidu Külaselts MTÜ
  • operaator rendilepingu alusel Laagri Tennisekool MTÜ (ja vajadusel teised huvilised).

Ettepanek: Esitada hoonestusõiguse seadmise taotlus vastavalt #62 (comment)

 1. Tennisekompleksi projektirühm
  Tennisekompleksi rajamiseks (sh detailplaneeringu, ehitusprojekti koostamine jne) tuleks moodustada senisest laiem projektirühm, et kaasata asjast huvitatud kompetentseid külaelanikke.

Ettepanek: teha külaelanikele vastav ettepanek.

 1. Maaküttetorustiku paigaldus
  Tulevase hoone (#16) tarvis oleks mõistlik enne killustikaluse rajamist paigaldada tulevaste tenniseplatside alla maaküttetorustik (#73).

Ettepanek: leida finantseerimise võimalus, sest hiljem on torustiku paigaldamine võimatu.

 1. Pangakonto avamine
  Seltsile tuleb avada pangakonto, valime panga (#34).

Ettepanek: LHV kui kõige soodsam?

 1. Seltsi liikmeks astumise avaldused
  Põhikirja p. 3.3 järgi otsustab juhatus seltsi liikmeks vastuvõtmise lihthäälteenamusega. Avaldused:
  • Anti Leedu

Ettepanek: kinnitada seltsi liikmeks

 1. Infopunktid
  • Koidu pargi ja mänguväljaku kinnistute otsustuskorras tasuta kasutamise taotlus (#66)
  • Padula jaama graafiku tihendamise taotlus (#32)
  • Karutiigi asumi kuuluvuse hääletus (#76)

Ettepanek: võtta teadmiseks

@tormi tormi self-assigned this Jul 17, 2017

@tormi tormi added this to Idee in Koidu Külaselts MTÜ Jul 17, 2017

@tormi tormi moved this from Idee to Töös in Koidu Külaselts MTÜ Jul 17, 2017

@rainvaat

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

rainvaat commented Jul 17, 2017

 1. Teen ettepaneku valida juhatajaks Tormi Tabor
 2. Moodustatavale tennisekompleksi kinnistule seltsi kasuks hoonestusõiguse seadmise taotlus - viia läbi vastavalt Tormi poolt ette valmistatud dokumentidele
 3. Mul puudub kompetents selles küsimuses kaasa rääkida, olen juhatuse ülejäänud liikmete arvamusega nõus
 4. Kui see on vajalik ning ei põhjusta külaseltsile kulusid, s.t. on võimalik leida finantseering, siis nõus
 5. LHV kui odavaim on ilmselt mõistlik
 6. Nõus
 7. Võetud teadmiseks
@tormi

This comment has been minimized.

Copy link
Member

tormi commented Jul 17, 2017

 1. Kui see on vajalik ning ei põhjusta külaseltsile kulusid, s.t. on võimalik leida finantseering, siis nõus

Eks me eelkõige juhatusena peamegi seda hindama. Kui me soovime sinna köetava hoone püstitada, tuleb mõelda küttelahenduse peale. Toru vedamine õigesse kohta praegu on oluliselt odavam, kui hiljem mingi muu variant.

Mõtlesin, et peaksime algatama sponsorite leidmise kampaania. Hetkel on meil üks perekond Leedu näol olemas, aga nad on juba praegu väga palju panustamas (krunt, tee/parkla, platside killustikalused jne).

Sponsorobjektid võiks 1. etapis olla:

 1. maa-alune infra (projekt, elekter, maaküttetorustik, veetorustik+puurkaev, reoveelahendus)
 2. väljaku 1 pealisehitus (purukate, aed, võrk jms)
 3. väljaku 2 pealisehitus
 4. väljaku 3 pealisehitus
 5. väljaku 4 pealisehitus

Sponsoritele saaksime vastu pakkuda näiteks nimelisi väljakuid.

@tormi

This comment has been minimized.

Copy link
Member

tormi commented Jul 17, 2017

Lihtsam on vist nii, et ongi 4 sponsorobjekti - 4 nimelist väljakut (#12) ja sponsorid katavad võrdses osas kõik 1. etapi (väljakud + p. 1 infra) ülejäänud kulud. Need peaks jääma ca 30 tuh. euro suurusjärku väljaku kohta (täpsem eelarve on alles koostamisel). 2. etapis teeme olmehoone (#16).

@alanluuk

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

alanluuk commented Jul 17, 2017

Väljakute tagustele tuuletõkkepindadele saab paigaldada sponsorreklaamid. Rääkisin sellest täna Oskariga leidsime mõistliku pakkumise millega minna soojupumbafirmadele reklaamipinda pakkuma vastutasuks nendepoolsele maakontuuri paigaldamisele.
Asja paremaks sujumiseks peaksime kokku panema koidu tenniseväljakuid tutvustava lehe.

@tormi

This comment has been minimized.

Copy link
Member

tormi commented Jul 17, 2017

Väljakute tagustele tuuletõkkepindadele saab paigaldada sponsorreklaamid.

Eelkõige neid pindasid pidasingi silmas nimeliste väljakute idee juures. Siin peab korra mõtlema, milline variant on pikemas vaates mõistlik - kas iga toru kohta plakat või 1 väljak = 1 suursponsor. Tahaks Raini ja Oskari arvamust siin.

@tormi

This comment has been minimized.

Copy link
Member

tormi commented Jul 17, 2017

Asja paremaks sujumiseks peaksime kokku panema koidu tenniseväljakuid tutvustava lehe.

Onepager või sobib ka https://medium.com/koidu/koidu-tennisev%C3%A4ljakud-cf44e93067cb stiilis artikkel?

@tormi

This comment has been minimized.

Copy link
Member

tormi commented Jul 20, 2017

Saabus ka Allar Leedu sisend:
screenshot from 2017-07-20 09-43-38

@alanluuk

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

alanluuk commented Jul 21, 2017

arvan, et see onepager sobib alguseks ka.
Kas meil on juba sponsorluse kohalt tekkinud mingi strateegiline arusaamine?
Väljakutealustest kommunikatsioonidest rääkides tuleb meil ilmselt tregemist teha:

 1. maakütte välistorustikuga.
 2. veetorud väljakute kastmiseks.
 3. väljakute drenaaž.
 4. kaablikõrid perspektiivis väljakute valgustuse väljaarendamiseks

Täiendage/parandage

Väljakute kastmise torustik vajab täpset väljakute plaani. Edasine võiks olla suhtkoht lihtne ja odav.

Drenaaži kohalt peaks kindlasti ekspertidelt nõu küsima.

Perspektiivse valguslahendusega sama lugu. Kõrid + vedamine on suhtkoht lihtne ja odav.

Maaküttekontuuri toru meetri hind on jaes ca 1EUR/meeter. 300m2 hoone kütmiseks peaks arvestama 1000-2000 meetrise korntturiga (olenevalt pinnase niiskusest). Ekspert peab ütlema mitu paralleelset ringi peab tegema (kogu kontuur ühe toruna tõenäoliselt ei lähe sest hakkab oma latentsiga kompressorit koormama).

Soojuspumba firmade huvi näen eelkõige selles, et olles neilt juba saanud kontuuri ostaksime neilt tõenäoliselt hiljem ka pumba ja hooldust. Pakutav reklaampind oleks siinjuures vahend siduvatest (pumbaostu vms)lepingutest hoidumiseks.

@tormi

This comment has been minimized.

Copy link
Member

tormi commented Jul 21, 2017

@alanluuk, kolime #73 -e üle, ma tahan selle sulgeda.

tormi added a commit that referenced this issue Jul 21, 2017

@tormi tormi referenced this issue Jul 21, 2017

Open

Tenniseväljakute alused kommunikatsioonid #73

0 of 2 tasks complete

@tormi tormi added this to Idee in Koidu tenniseväljakud Jul 21, 2017

@tormi tormi moved this from Idee to Töös in Koidu tenniseväljakud Jul 21, 2017

@tormi tormi moved this from Töös to Tehtud in Koidu tenniseväljakud Jul 21, 2017

tormi added a commit that referenced this issue Jul 21, 2017

tormi added a commit that referenced this issue Jul 21, 2017

tormi added a commit that referenced this issue Jul 21, 2017

tormi added a commit that referenced this issue Jul 21, 2017

Merge pull request #78 from sauevald/juhatus1
Juhatuse protokollid (#75)
@tormi

This comment has been minimized.

Copy link
Member

tormi commented Jul 21, 2017

Kas meil on juba sponsorluse kohalt tekkinud mingi strateegiline arusaamine?

Siin pole arenguid olnud, tuleb otsida sponsoreid ja taotleda toetusi. Olen jätkuvalt seda meelt, et suursponsorite äramärkimiseks on hea kasutada nimelisi väljakuid. Lisaks võiks saada teha annetusi, iga annetaja märgitaks nimetahvlil ära, a'la Pärimusmuusika ait:
nimetahvel_7_20140320_1949911444

tormi added a commit that referenced this issue Jul 24, 2017

@tormi tormi closed this in 5827e86 Jul 24, 2017

@tormi tormi moved this from Töös to Tehtud in Koidu Külaselts MTÜ Jul 24, 2017

tormi added a commit that referenced this issue Jul 24, 2017

tormi added a commit that referenced this issue Jul 28, 2017

@tormi

This comment has been minimized.

Copy link
Member

tormi commented Jul 28, 2017

@alanluuk ,

arvan, et see onepager sobib alguseks ka.
Kas meil on juba sponsorluse kohalt tekkinud mingi strateegiline arusaamine?

Nende teemadega siin edasi: #80

@tormi tormi referenced this issue Jul 28, 2017

Open

Tenniseväljakute sponsorluskampaania #80

0 of 5 tasks complete
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment